Konkurs architektoniczny

Hala lodowa w Oświęcimiu zyska nowe skrzydło. Wyniki konkursu architektonicznego

Katowicki oddział SARP ogłosił wyniki dwuetapowego konkursu na przebudowę i rozbudowę tzw. hali lodowej w Oświęcimiu. Historyczny obiekt z lat 60. ma się przekształcić w stadion zimowy z prawdziwego zdarzenia.

Hala lodowa MOSiR w Oświęcimiu

Hala lodowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się przy ul. Chemików we wschodniej części miasta. Obiekt według projektu architekta Tadeusza Gabora z zespołem oddano do użytku w 1964 roku. W kolejnej dekadzie lodowisko zostało zmodernizowane. Wykonano żelbetowe trybuny na około 5 tys. widzów, a całość przekryto charakterystycznym łukowym dachem. Dziś hala lodowa wykorzystywana jest przez cały rok, jako lodowisko ogólnodostępne oraz miejsce rozgrywek ligi hokeja, wymaga jednak kolejnego remontu. W imieniu władz miasta katowicki oddział SARP ogłosił dwuetapowy konkurs architektoniczny na jej rozbudowę i przebudowę.

Zamawiający proponuje rozbudowę obiektu o drugą taflę w stronę południową. Ostateczna propozycja leży po stronie uczestników konkursu. Istotne jest takie przestrzenne i funkcjonalne połączenie istniejącego obiektu z rozbudową, żeby uzyskać przestrzeń o możliwie najwyższych walorach estetycznych i użytkowych – napisano w regulaminie. Według założeń, po modernizacji hala lodowa w Oświęcimiu ma umożliwiać organizację imprez masowych, jak wystawy, koncerty czy targi, ale też stać się miejscem „spędzania czasu wolnego oraz szeroko rozumianego propagowania zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną – w wymiarze ogólnym i jednostkowym.

W 8-osobowym jury zasiedli architekci Piotr Buśko (przewodniczący), Marek Pelc, Marcin Brataniec, Jacek Czech i Henryk Piątek, a także Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia, wiceprezydent Andrzej Bojarski oraz Agata Gworek, dyrektorka MOSiR. Pula nagród w konkursie wyniosła 100 tys. zł.

Hala lodowa w Oświęcimiu

i

Autor: serwis prasowy

Wyniki konkursu na rozbudowę hali lodowej

Do udziału w konkursie dopuszczono 45 uczestników. Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyło biuro M.O.C. Architekci (zespół w składzie: Ewa Janik, Błażej Janik, Małgorzata Karolak-Góra, Karolina Supron, Klaudia Kwaśny). Kubaturę istniejącej hali architekci pozostawili w większości bez zmian. Nowy, dwukondygnacyjny obiekt zaproponowali na planie kwadratu. Druga kondygnacja została cofnięta o około 8 m względem parteru, nawiązując do otwartych narożników hali. Budynek zostanie z nią połączony krytym przejściem, a całość wykończona płytami włóknowo-cementowymi i drewnianymi lamelami.

Główne wejście autorzy zaproponowali od strony ul. Chemików, gdzie znajduje się przystanek autobusowy. Strefa ta obejmuje wolny od ruchu kołowego teren, przeplatający zieleń z przestrzeniami publicznymi – tłumaczą. W zamyśle autorów ma być to atrakcyjna przestrzeń odpoczynku, rekreacji i sportu, stanowiąca uzupełnienie programu funkcjonalnego kompleksu. Całość zaaranżowano w taki sposób, aby użytkownik był intuicyjnie prowadzony układem ciągów pieszych do wejścia głównego. Ważnym elementem strefy wejściowej jest podcień, stanowiący połączenie zewnętrza z wnętrzem budynku – dodają projektanci.

Układ funkcjonalny zespołu podzielili na pięć głównych stref: zaplecze sportowe z lodowiskiem i trybunami, szatnie, sale treningowe, zaplecze kibica oraz zaplecze techniczne. Centralnym pomieszczeniem, z którego dostępne są wszystkie główne strefy jest wysoki na dwie kondygnacje, ogólnodostępny hol wejściowy, przy którym zlokalizowano m.in. informację, gastronomię, szatnię i wypożyczalnię łyżew. Nowo projektowana hala ma 320 miejsc siedzących, istniejąca – 3150 oraz 72 w lożach VIP. Strefy szatni przy obydwóch lodowiskach rozmieszczone zostały w najbliższym sąsiedztwie tafli. Natomiast sale treningowe zlokalizowane po lewej stronie wejścia głównego, zostały zaprojektowane jako wydzielony segment, mogący funkcjonować samodzielnie – czytamy w opisie pracy. 

 

Hala lodowa w Oświęcimiu według M.O.C.  Architekci

i

Autor: serwis prasowy I nagroda

Nowe, znaczącej wielkości kubatury harmonijnie uzupełniają strukturę urbanistyczną i krajobrazową miejsca, którego atmosferę tworzą sąsiadujące tereny parkowe z dominantą istniejącej hali. Poprzez przyjęcie właściwej skali zabudowy oraz dzięki dobrym decyzjom architektonicznym projekt we właściwy sposób zachowuje i eksponuje walory architektoniczne istniejącego obiektu i jego charakterystycznej konstrukcji, a jednocześnie kompozycyjnie spaja część istniejącą i część nową – napisali sędziowie w uzasadnieniu.

Podkreślili też, że charakter istniejącej hali zachowano też we wnętrzach, prostymi środkami zwiększając sprawność jej funkcjonowania. Praca proponuje rozwiązania racjonalne ekonomicznie zarówno pod względem realizacji jak i eksploatacji obiektu. Zaproponowane etapowanie pozwala na ciągłe funkcjonowanie obiektu podczas realizacji inwestycji – czytamy w uzasadnieniu.

Drugą nagrodę otrzymało biuro Makowscy Mużacz (zespół w składzie: Krzysztof Makowski, Łukasz Mużacz) za bardzo dobre, harmonijne powiązanie dyspozycji urbanistycznych i architektonicznych służących rozwiązaniu problemu konkursowego. Zdaniem jury autorzy doskonale odczytali uwarunkowania lokalizacji. Kreacja piazzy wejściowej na poziomie +5 pozwala na dobre relacje funkcjonalne pomiędzy istniejącą i nową kubaturą. Zielony dziedziniec wraz z holem górnym i obszernym obejściem korony trybun otwiera możliwość realizacji nowych strategii wykorzystania założenia przestrzennego: organizacja konferencji, wystaw, targów lub koncertów – napisali w uzasadnieniu.

Trzeciej nagrody jury nie przyznało, zdecydowało się jednak wyróżnić pracę krakowskiego biura Loesch + Partnerzy (zespół w składzie: Konrad Loesch, Anita Kaczmarczyk, Krystian Krawczyk, Marta Lorek, Kinga Dziki, Jakub Miśniakiewicz) za zachowanie dominanty istniejącej hali lodowej, właściwą propozycję wyznaczenia wejścia do obiektu oraz czytelne etapowanie inwestycji.

Przyznano też dwa wyróżnienia honorowe. Pracowni Prolog (zespół w składzie: Bartosz Kowal, Mirabela Jurczenko, Marek Martynowicz, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Apolonia Slesarow) oraz Archigrest (zespół w składzie: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek).