Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs na projekt Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska. Zwyciężyła pracownia projektowa Jędrak-Kościesza. Jury doceniło autorów m.in. za stworzenie prostego, charakterystycznego obiektu i wykorzystanie ekologicznych materiałów. Architekci zaplanowali drewniane elewacje i dach kryty strzechą.

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda

Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska wraz z nową siedzibą krakowskiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego powstać ma na terenie dawnych koszar przy ul. Modrzewiowej. Zadaniem uczestników konkursu architektonicznego było zaprojektowanie budynku lub zespołu budynków, w których obok przestrzeni edukacyjno-warsztatowej znalazłyby się funkcje wystawiennicze, konferencyjne i biurowo-administracyjne. Wszystkie obiekty musiały być energooszczędne, mieć częściowo dachy zielone i inteligentne systemy oświetleniowe.

Czytaj też: Największa farma akwaponiczna w Europie powstaje w Czechach |

W ramach opracowania należało też przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu wraz z parkiem edukacyjnym i infrastrukturą drogowo-komunikacyjną. Zgodnie z regulaminem, szacunkowy koszt inwestycji wynieść miał maksymalnie 15 mln zł, przy czym planowana wysokość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, nie wliczając pełnienia nadzoru autorskiego, nie mogło przekroczyć 4% całkowitych kosztów robót budowlanych.

W ośmioosobowym jury zasiedli architekci: Kazimierz Butelski, Zbigniew Myczkowski i Paweł Koperski, a także Małgorzata Fedorczak-Cisak z Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Józef Gawron, wicemarszałek województwa, Piotr Dmytrowski, kierownik krakowskiego oddziału ZPKWM, Bożena Boba-Dyga, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków i Paweł Kamiński, dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego.

Czytaj też: Jak zmiany klimatu wpływają na zasoby wodne? Raport |

Pula nagród wyniosła 53 tys. zł. Ostatecznie na konkurs nadesłano 7 prac, z czego tylko trzy zostały zakwalifikowane do udziału. Pierwsze miejsce zdobyła Jędrak-Kościesza pracownia projektowa m.in. za stworzenie prostego, charakterystycznego obiektu i wykorzystanie ekologicznych materiałów. Jury doceniło otwarty charakter zabudowy dopasowany do morfologii terenu i ekonomiczną w eksploatacji bryłę.

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda

Architekci postanowili odnieść się do historycznej zabudowy istniejących koszar. Zaprojektowali obiekt o wydłużonym, prostopadłym rzucie i spadzistym dachu, który część pomieszczeń skrywa pod ziemią. W nawiązaniu do tradycyjnej architektury regionu, przewidzieli z kolei drewniane elewacje i pokrycie dachowe z trzciny. Liczne przeszklenia nie tylko zapewniają dużą ilość światła słonecznego we wnętrzach, ale jednocześnie otwierają budynek na otoczenie – tłumaczą.

Sam budynek stanowi alegoryczną bramę do parku, usytuowany pomiędzy formalnym placem wejściowym a strefą zieloną. Obie te przestrzenie łączy dwukondygnacyjny hol wypełniony roślinnością, wokół którego rozkładają się poszczególne funkcje – czytamy w założeniach.

Autorzy zwycięskiej pracy zaplanowali ponadto „odbetonowanie” istniejącego placu parkingowego i nasadzenia nowych rodzimych drzew, krzewów, bylin, trawników i łąk kwietnych. Główny ciąg pieszy zaprojektowali na osi kompozycyjnej kompleksu koszar. Ten jako jedyny wykończony byłby wielkoformatowymi płytami z betonu barwionego w masie na biało. Pozostałe ścieżki oraz dojścia miałyby zostać wykonane z nawierzchni drewnianej lub mineralnej, wprowadzając intuicyjny podział funkcji w przestrzeni.

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; hol główny
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; sala warsztatowa
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; zagospodarowanie terenu
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; przekrój podłużny
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; przekrój poprzeczny
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; rzut parteru
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; rzut pierwszego piętra

Drugie miejsce zajęło biuro ENONE Architektura Rafał Sokołowski. W tym przypadku sędziowie docenili m.in. stworzenie zwartej i ekonomicznej bryły oraz interesującego przedpola budynku. Autorzy zaproponowali trzykondygnacyjny obiekt na planie kwadratu. Najniższa kondygnacja w połowie ukryta została w skarpie. W ten sposób uzyskali różnicę wysokości między strefą wejścia z placu od strony północnej i strefą wejścia z terenu parku od strony południowej. Kondygnację zaprojektowano w żelbecie, a ściany obłożono naturalnym kamieniem. Smukłe słupy wychodzą częściowo ponad skarpę i podtrzymują dwie kolejne, „ażurowe” kondygnacje wykonane z drewna CLT i szkła – tłumaczą. Na dachu obiektu przewidzieli miejsce na infrastrukturę techniczną, farmę fotowoltaiczną oraz kolektory słoneczne dla podgrzewania wody oraz urządzenia wentylacyjne.

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda; rzut parteru
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda; rzut pierwszego piętra
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda; rzut drugiego piętra
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda; przekrój
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda; przekrój

Trzecia nagroda przypadła z kolei Pracowni Projektowej F-11 Marcina Furtaka za – jak to ujęli sędziowie w uzasadnieniu – nieszablonowe podejście do tematu. Jury zwróciło uwagę na zaproponowanie ciekawej formy architektonicznej obiektu, dwukondygnacyjnego parkingu dla użytkowników terenu i atrakcyjnie rozwiązanie strefy wejścia.

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda; rzut poziomu -1
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda; przekrój

Obecny na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego, podkreślił, że Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z otaczającym go nowym parkiem będzie służyć także pacjentom sąsiedniego szpitala ortopedyczno-rehabilitacyjnego. Mamy zabezpieczone środki finansowe na ten cel, teraz już tylko oczekujemy na szybkie przygotowanie dokumentacji, a w następnej perspektywie finansowej 2021-2027 zabezpieczymy również finansowanie na realizację tego obiektu tak by w stosunkowo krótkim czasie Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej pojawiło się w Woli Justowskiej – mówił Gawron. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się 11 sierpnia o godzinie 13.00 w urzędzie marszałkowskim przy ul. Basztowej 22 w Krakowie.

Pawilon Okocimski / Kraków
Pawilon Okocimski / Kraków Pawilon Okocimski sukcesywnie popadał w ruinę. W wyniku przetargu poddano go pracom konserwatorskim i adaptacji do nowych potrzeb. Zainicjowane przez aktywistów przywrócenie pawilonu kawiarnianego do życia to przedsięwzięcie, dzięki któremu architektura odzyskała dawny blask. O realizacji pracowni F-11 pisze Marcin Brataniec.
Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim w Warszawie Przy ulicy Papirusów na Młocinach już za trzy lata powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej. Wkomponowany w niewielkie wzniesienie budynek zostanie zrealizowany w oparciu o prefabrykowaną technologię CLT według projektu pracowni Kwadratura.
Centrum Edukacji Ekologicznej dla Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach Rozpoczęła się realizacja Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie składowiska odpadów w Gliwicach według projektu Studia BB Architekci. W ramach założenia powstanie samowystarczalny energetycznie pawilon i ścieżka edukacyjna prowadząca na zrekultywowaną hałdę śmieci.
Konkurs na projekt zagospodarowania placu Czerwonych Gitar w Gdańsku Plac przed kultowym Cristalem przy al. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu od niedawna nosi imię Czerwonych Gitar. Władze miasta ogłosiły właśnie konkurs studialny na nowe zagospodarowanie tej przestrzeni.
Kolejny konkurs na oprawę pomnika Narutowicza w Warszawie Miasto st. Warszawa ogłosiło nowy konkurs na oprawę architektoniczno-rzeźbiarską pomnika Gabriela Narutowicza. Poprzedni, w którym zwyciężyła koncepcja firmy Granity Skwara Group, został unieważniony.
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu Plany realizacji Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze budzą kontrowersje. Czy słusznie? Władze miasta właśnie rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie czterohektarowej polany w sąsiedztwie tzw. Lasku Wawerskiego.
Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.
Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku.
W poszukiwaniu uczciwych konkursów: rozmowa z Robertem Majkutem Są konkursy, które służą tylko do finansowania biznesu organizatorów. Red Dot Design Award pokazał światu, że można tak działać. Wątpliwą sprawą jest tu już niezliczona liczba bardzo wąskich kategorii, skonstruowanych celowo tak, by niemal każdy uczestnik mógł zwyciężyć w jednej z nich.