Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs na projekt Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska. Zwyciężyła pracownia projektowa Jędrak-Kościesza. Jury doceniło autorów m.in. za stworzenie prostego, charakterystycznego obiektu i wykorzystanie ekologicznych materiałów. Architekci zaplanowali drewniane elewacje i dach kryty strzechą.

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda

Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska wraz z nową siedzibą krakowskiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego powstać ma na terenie dawnych koszar przy ul. Modrzewiowej. Zadaniem uczestników konkursu architektonicznego było zaprojektowanie budynku lub zespołu budynków, w których obok przestrzeni edukacyjno-warsztatowej znalazłyby się funkcje wystawiennicze, konferencyjne i biurowo-administracyjne. Wszystkie obiekty musiały być energooszczędne, mieć częściowo dachy zielone i inteligentne systemy oświetleniowe.

Czytaj też: Największa farma akwaponiczna w Europie powstaje w Czechach |

W ramach opracowania należało też przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu wraz z parkiem edukacyjnym i infrastrukturą drogowo-komunikacyjną. Zgodnie z regulaminem, szacunkowy koszt inwestycji wynieść miał maksymalnie 15 mln zł, przy czym planowana wysokość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, nie wliczając pełnienia nadzoru autorskiego, nie mogło przekroczyć 4% całkowitych kosztów robót budowlanych.

W ośmioosobowym jury zasiedli architekci: Kazimierz Butelski, Zbigniew Myczkowski i Paweł Koperski, a także Małgorzata Fedorczak-Cisak z Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Józef Gawron, wicemarszałek województwa, Piotr Dmytrowski, kierownik krakowskiego oddziału ZPKWM, Bożena Boba-Dyga, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków i Paweł Kamiński, dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego.

Czytaj też: Jak zmiany klimatu wpływają na zasoby wodne? Raport |

Pula nagród wyniosła 53 tys. zł. Ostatecznie na konkurs nadesłano 7 prac, z czego tylko trzy zostały zakwalifikowane do udziału. Pierwsze miejsce zdobyła Jędrak-Kościesza pracownia projektowa m.in. za stworzenie prostego, charakterystycznego obiektu i wykorzystanie ekologicznych materiałów. Jury doceniło otwarty charakter zabudowy dopasowany do morfologii terenu i ekonomiczną w eksploatacji bryłę.

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda

Architekci postanowili odnieść się do historycznej zabudowy istniejących koszar. Zaprojektowali obiekt o wydłużonym, prostopadłym rzucie i spadzistym dachu, który część pomieszczeń skrywa pod ziemią. W nawiązaniu do tradycyjnej architektury regionu, przewidzieli z kolei drewniane elewacje i pokrycie dachowe z trzciny. Liczne przeszklenia nie tylko zapewniają dużą ilość światła słonecznego we wnętrzach, ale jednocześnie otwierają budynek na otoczenie – tłumaczą.

Sam budynek stanowi alegoryczną bramę do parku, usytuowany pomiędzy formalnym placem wejściowym a strefą zieloną. Obie te przestrzenie łączy dwukondygnacyjny hol wypełniony roślinnością, wokół którego rozkładają się poszczególne funkcje – czytamy w założeniach.

Autorzy zwycięskiej pracy zaplanowali ponadto „odbetonowanie” istniejącego placu parkingowego i nasadzenia nowych rodzimych drzew, krzewów, bylin, trawników i łąk kwietnych. Główny ciąg pieszy zaprojektowali na osi kompozycyjnej kompleksu koszar. Ten jako jedyny wykończony byłby wielkoformatowymi płytami z betonu barwionego w masie na biało. Pozostałe ścieżki oraz dojścia miałyby zostać wykonane z nawierzchni drewnianej lub mineralnej, wprowadzając intuicyjny podział funkcji w przestrzeni.

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; hol główny
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; sala warsztatowa
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; zagospodarowanie terenu
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; przekrój podłużny
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; przekrój poprzeczny
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; rzut parteru
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie: wyniki
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, I nagroda; rzut pierwszego piętra

Drugie miejsce zajęło biuro ENONE Architektura Rafał Sokołowski. W tym przypadku sędziowie docenili m.in. stworzenie zwartej i ekonomicznej bryły oraz interesującego przedpola budynku. Autorzy zaproponowali trzykondygnacyjny obiekt na planie kwadratu. Najniższa kondygnacja w połowie ukryta została w skarpie. W ten sposób uzyskali różnicę wysokości między strefą wejścia z placu od strony północnej i strefą wejścia z terenu parku od strony południowej. Kondygnację zaprojektowano w żelbecie, a ściany obłożono naturalnym kamieniem. Smukłe słupy wychodzą częściowo ponad skarpę i podtrzymują dwie kolejne, „ażurowe” kondygnacje wykonane z drewna CLT i szkła – tłumaczą. Na dachu obiektu przewidzieli miejsce na infrastrukturę techniczną, farmę fotowoltaiczną oraz kolektory słoneczne dla podgrzewania wody oraz urządzenia wentylacyjne.

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda; rzut parteru
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda; rzut pierwszego piętra
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda; rzut drugiego piętra
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda; przekrój
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. ENONE Architektura Rafał Sokołowski, II nagroda; przekrój

Trzecia nagroda przypadła z kolei Pracowni Projektowej F-11 Marcina Furtaka za – jak to ujęli sędziowie w uzasadnieniu – nieszablonowe podejście do tematu. Jury zwróciło uwagę na zaproponowanie ciekawej formy architektonicznej obiektu, dwukondygnacyjnego parkingu dla użytkowników terenu i atrakcyjnie rozwiązanie strefy wejścia.

Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda; rzut poziomu -1
Konkurs na projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w Krakowie
Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, proj. Pracownia Projektowa F-11 Marcin Furtak, III nagroda; przekrój

Obecny na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego, podkreślił, że Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z otaczającym go nowym parkiem będzie służyć także pacjentom sąsiedniego szpitala ortopedyczno-rehabilitacyjnego. Mamy zabezpieczone środki finansowe na ten cel, teraz już tylko oczekujemy na szybkie przygotowanie dokumentacji, a w następnej perspektywie finansowej 2021-2027 zabezpieczymy również finansowanie na realizację tego obiektu tak by w stosunkowo krótkim czasie Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej pojawiło się w Woli Justowskiej – mówił Gawron. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się 11 sierpnia o godzinie 13.00 w urzędzie marszałkowskim przy ul. Basztowej 22 w Krakowie.

Pawilon Okocimski / Kraków
Pawilon Okocimski / Kraków Pawilon Okocimski sukcesywnie popadał w ruinę. W wyniku przetargu poddano go pracom konserwatorskim i adaptacji do nowych potrzeb. Zainicjowane przez aktywistów przywrócenie pawilonu kawiarnianego do życia to przedsięwzięcie, dzięki któremu architektura odzyskała dawny blask. O realizacji pracowni F-11 pisze Marcin Brataniec.
Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim w Warszawie Przy ulicy Papirusów na Młocinach już za trzy lata powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej. Wkomponowany w niewielkie wzniesienie budynek zostanie zrealizowany w oparciu o prefabrykowaną technologię CLT według projektu pracowni Kwadratura.
Centrum Edukacji Ekologicznej dla Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach Rozpoczęła się realizacja Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie składowiska odpadów w Gliwicach według projektu Studia BB Architekci. W ramach założenia powstanie samowystarczalny energetycznie pawilon i ścieżka edukacyjna prowadząca na zrekultywowaną hałdę śmieci.
Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.
Konkurs Geberit 2023: trwa jubileuszowa edycja konkursu na projekt łazienki Wystartowała jubileuszowa, 25. edycja konkursu Geberit 2023 (dawniej konkurs KOŁO) dla studentów i młodych architektów. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji mobilnej toalety przy Pałacu Zamoyskich w Warszawie.
Konkurs na zagospodarowanie rynku w Raciborzu Katowicki oddział SARP we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz ogłosił właśnie konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w leżącej nad Odrą historycznej stolicy Śląska. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 6 marca