Architektura MuratorKonkursyMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej w Warszawie: konkurs SARP

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej w Warszawie: konkurs SARP

Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Flisa w Warszawie. Składanie wniosków do 15 czerwca.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej w Warszawie: konkurs SARP
Logo Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej powstał w połowie lat 90. na mocy umowy między UNESCO a Rządem RP. Ośrodek prowadzi badania m.in. w dziedzinie medycyny molekularnej (mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, odporności na antybiotyki, immunologii i naprawy genomu). Przestarzały budynek laboratoryjno-biurowy przy ul. Księcia Trojdena w Warszawie nie spełnia dziś oczekiwań placówki, dlatego władze Instytutu zdecydowały o realizacji nowej siedziby. Na jej projekt we współpracy z  warszawskim oddziałem SARP organizują dwuetapowy konkurs architektoniczny. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie obiektu o powierzchni ok. 12,5 tys. m², w którym funkcjonować będzie ok. 20 grup badawczych, a także 7 specjalistycznych pracowni aparaturowych. Gmach zaplanowano na blisko dwuhektarowej, niezabudowanej działce przy ul. Marcina Flisa, między Krakowiaków a Łopuszańską na Włochach.

W siedmioosobowym jury zasiadają architekci Karol Fiedor (przewodniczący), Paweł Czaplicki, Tomasz Saracen i Marcin Goncikowski, a także reprezentujący Instytut prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, prof. dr hab. Marcin Nowotny i Anna Zolnik. Funkcję sekretarza pełni architekt krajobrazu Rafał Mroczkowski. Pula nagród wynosi 95 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca zaplanowano 35 tys. zł, za miejsce drugie – 25 tys. zł, a za trzecie – 15 tys. zł. Regulamin przewiduje też dwa wyróżnienia po 10 tys. zł. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 15 czerwca, termin składania opracowań studialnych w I etapie – 5 września, składania prac w II etapie – 29 listopada. Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 grudnia. Więcej informacji oraz regulamin na stronie: konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl.

Autor: Piotr Prus
Konkurs na projekt rozbudowy wojewódzkiej straży pożarnej w Toruniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt modernizacji i rozbudowy historycznego obiektu przy ul. Prostej. Składnia wniosków do 14 lipca.
Konkurs na projekt modelowego placu zabaw bez barier PFR Nieruchomości i Fundacja Integracja zapraszają do udziału w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022 Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ogłosiła tegorocznych laureatów konkursów TEORIA i PRAKTYKA. Za najlepszą pracę teoretyczną doceniono Annę Jarugę-Rozdolską, absolwentkę Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, natomiast stypendystą fundacji został Cezary Adamowicz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyniki konkursu na zespół budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Projekt Praga.
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2022: znamy laureatów Poznaliśmy laureatów 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Grand Prix dla Browarów Warszawskich projektu Jemsów, ale wśród najlepszych stołecznych realizacji także kameralna plaża w Wawrze, targowisko Bakalarska czy Dom Ronalda McDonalda. Jury przyznało też dwie nagrody specjalne: za rozwiązania proekologiczne i zapewniające dostępność.
Michał Spólnik i Marcin Kitala z nagrodą w konkursie eVolo Skyscraper 2022 W międzynarodowym konkursie eVolo Skyscraper 2022 po raz kolejny doceniono zespół z Polski. Za koncepcję wieżowca New Spring oferującego ekologiczne uprawy Michał Spólnik i Marcin Kitala zdobyli trzecią nagrodę.