Architektura MuratorKonkursyModelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – konkurs SARP

Modelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – konkurs SARP

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na stworzenie budynku Schroniska Górskiego Na Lubaniu.

Modelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – konkurs SARP
Widok na pole namiotowe w pobliżu planowanego schroniska na Lubaniu, mat. konkursowe

Modelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – lokalizacja

Przedmiotem konkursu architektonicznego jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków modelowego Schroniska Górskiego na Lubaniu, które zlokalizowane zostanie na działce nr 2248/1 o pow. 0,7932 ha, położonej w rejonie kopuły szczytowej na wysokości ok. 1200 m n.p.m. Wybrany projekt będzie stanowić propozycję wzorca obiektu tego typu, spełniającego współczesne standardy funkcjonalne oraz techniczne. W kontekście planowanych robót budowlanych jest to bardzo trudna lokalizacja, dlatego należy uwzględnić technologię umożliwiającą sprawną i racjonalną ekonomicznie realizację obiektu w warunkach górskich.

Pasmem Lubania w Gorcach przebiega Główny Szlak Beskidzki, gdzie na trasie od Krościenka nad Dunajcem do Turbacza nie ma obiektów stałych pozwalających na nocleg, wypoczynek czy też schronienie. W 1937 roku na tej trasie, na Samorodach pod szczytem Lubania, wybudowano schronisko, które jednak w 1944 roku zostało przez okupanta spalone. Pozostały po nim tylko ruiny przyziemia z elementów murowanych z cegły i kamienia. W latach 1973-1976 PTTK wybudowało na Polanie Wyrobki, nieco poniżej szczytu Lubania, małe schronisko górskie, które w 1978 roku całkowicie spłonęło.

Modelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – wytyczne

Zagospodarowanie terenu objętego postępowaniem konkursowym na schronisko na Lubaniu powinno wpisać się w kontekst miejsca z uwzględnieniem jego walorów krajobrazowych. Zaprojektowane obiekty, elementy infrastruktury oraz mała architektura mają stosować technologie proekologiczne, a także minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przyjmuje się, że zagospodarowanie terenu planowanego schroniska górskiego na Lubaniu składać się będzie z:
- budynku głównego oraz zaplecza techniczno-gospodarczego, przy czym sposób uformowania architektonicznego oraz relacji przestrzennej i funkcjonalnej tych dwóch części pozostaje w gestii uczestników;
- terenu dla rekreacji z elementami małej architektury, wg typologii i funkcji przyjętej przez uczestnika, przy czym zaleca się przewidzenie co najmniej miejsc do odpoczynku z siedziskami oraz miejsca zabaw dla dzieci oraz autorskie rozwinięcie zasad funkcjonowania obiektów małej architektury;
- placu gospodarczego o wielkości wynikającej z przyjętej koncepcji;
- terenu do biwakowania, który może być zlokalizowany w ramach istniejącej bazy namiotowej, przy czym częściowo, przede wszystkim w zakresie zapewnienia zaplecza sanitarnego, będzie ona obsługiwana przez planowane schronisko.

W gestii uczestników leży również zaproponowanie relacji przestrzennych, funkcjonalnych i komunikacyjnych bazy namiotowej i planowanego schroniska na Lubaniu. Dodatkowo dla właściwego funkcjonowania obiektu niezbędne jest przewidzenie miejsca lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, tj. w szczególności: ujęcia wody z siecią instalacyjną, zbiornikiem przeciwpożowym i strefą ochronną; oczyszczalni ścieków z siecią drenażu rozsączającego i strefą ochronną; terenu z siecią rurociągów instalacji podziemnych dla pozyskiwania ciepła z użyciem pompy cieplnej.

Modelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu – 9 października 2020
Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu – do 14 października 2020
Publikacja wyjaśnień treści regulaminu konkursu – do 16 października 2020
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 21 października 2020, do godz. 14:00
Wysłanie zawiadomień uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 26 października 2020
Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu – do 30 października 2020
Publikacja wyjaśnień treści regulaminu konkursu – do 6 listopada 2020
Składanie prac konkursowych w etapie 2 konkursu – do 4 grudnia 2020, do godz. 14:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 11 grudnia 2020.

Modelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – pula nagród

Pula nagród przeznaczona dla laureatów konkursu na Schronisko Górskie na Lubaniu wyniesie maksymalnie 45 000 złotych. Autor projektu z przyznanym pierwszym miejscem otrzyma 20 000 złotych oraz zaproszenie do wykonania na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej. Kolejne nagrody to odpowiednio: 15 000 złotych i 10 000 złotych.

Modelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – sąd konkursowy

arch. Katarzyna Kozień-Kornecka, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący
arch. Paweł Wieczorek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent
arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków
arch. Tomasz Studniarek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Katowice
arch. Stanisław Deńko, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Jerzy Kalarus, Prezes Spółki PTTK Karpaty
Natalia Figiel, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego
Grzegorz Biedroń, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Radny Województwa Małopolskiego
Zastępca sędziego konkursowego:
arch. Krzysztof Leśnodorski, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków
Sekretariat konkursu:
arch. Marcin Buczek-Palczyński, SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu

Czytaj też: Polska nagrodzona w konkursie na projekt ekoschroniska w Abu Zabi

Autor: (Red.)
Nagroda SARP 2020: laureaci konkursu o Nagrodę SARP 2020 [GALERIA] Prezentujemy laureatów konkursu o Nagrodę SARP 2020. Jury pod przewodnictwem Bohdana (Bisia) Lisowskiego przyznało 6 nagród, 10 równorzędnych wyróżnień oraz Grand Prix. Poznaj najbardziej cenione przez środowisko realizacje architektoniczne 2019 roku.
Wyniki konkursu na projekt szkoły przy ul. Świderskiej w Warszawie Na warszawskiej Białołęce powstanie nowa szkoła! Władze dzielnicy rozstrzygnęły właśnie konkurs na projekt podstawówki przy ul. Świderskiej w Warszawie. Zwyciężyła koncepcja pracowni Bujnowski Architekci.
Nagroda POLITYKI – finaliści 2020 Znamy finalistów Nagrody Architektonicznej POLITYKI 2020. Swoje nominacje do tegorocznej edycji zgłosił także zespół redakcji „Architektura-murator”.
Rewitalizacja centrum Myszkowa – wyniki konkursu na nowe zagospodarowanie centrum Myszkowa Gmina Myszków we współpracy z częstochowskim oddziałem SARP rozstrzygnęła konkurs na koncepcję rewitalizacji centrum 30-tysięcznego Myszkowa w województwie śląskim. Zwyciężyła pracownia 4am Architekci z Warszawy. Na podium także Bartosz Kowal i Bartłomiej Poteralski oraz JAZ+Architekci.
Prezydent Szczecina unieważnił konkurs na plac Orła Białego! Jak informuje urząd miasta Szczecina, zwycięska koncepcja pracowni Orłowski Szymański Architekci nie będzie realizowana. Interes publiczny wymaga ponownej weryfikacji założeń, doprowadzenia do końca procedury pozyskiwania od wszystkich zainteresowanych ich uwag i propozycji – mówi zastępca prezydenta Daniel Wacinkiewicz.
Dwuetapowy konkurs na przebudowę siedziby Estrady Poznańskiej Estrada Poznańska ogłasza konkurs na przebudowę swojej siedziby w ponad stuletniej kamienicy przy ul. Masztalarskiej. Uczestnicy, których prace przejdą do II etapu otrzymają zwrot kosztów przygotowania koncepcji.