Modelowy budynek wielorodzinny o obniżonej energochłonności: konkurs architektoniczny

i

Autor: Archiwum Architektury il. GettyImages

Modelowy budynek wielorodzinny o obniżonej energochłonności: konkurs architektoniczny

2022-11-16 15:18

Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt modelowego budynku wielorodzinnego o obniżonej energochłonności. Wybrane koncepcje trafią do wspólnej bazy, z której będą mogły korzystać m.in. gminy oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Zgodnie ze znowelizowanymi we wrześniu przepisami dotyczącymi poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce, ministerstwo odpowiedzialne za budownictwo i planowanie przestrzenne w naszym kraju będzie tworzyć bazę projektów budynków wielorodzinnych, z której będą mogły korzystać przy inwestycjach m.in. gminy oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Koncepcje mają być wyłaniane w konkursach architektonicznych. Pierwszy z nich ogłosił właśnie resort rozwoju we współpracy z SARP. Zadaniem uczestników jest opracowanie projektu trzykondygnacyjnego obiektu z 24 mieszkaniami o średniej wielkości 50 m², który stanowić będzie podstawę do adaptacji w konkretnych warunkach lokalizacyjnych.Budynek powinien być zaprojektowany w sposób modularny, musi też być efektywny w całym cyklu życia, pod względem ekonomicznym, technicznym, środowiskowym i społecznym. Jak czytamy w wytycznych projektowych, zamawiający oczekuje propozycji, które przekonają inwestorów, że przy założeniu neutralności klimatycznej i ograniczonych środków finansowych może powstać́ atrakcyjna i przyjazna architektura. Jednocześnie maksymalny koszt budowy metra kwadratowego nie powinien przekroczyć 8 tysięcy złotych brutto (bez kosztów zakupu gruntu i zagospodarowania terenu).W skład sześcioosobowego jury wchodzą architekci Bolesław Stelmach (przewodniczący), Piotr Jurkiewicz i Jerzy Grochulski, a także Grzegorz Muszyński, pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii ds. mieszkalnictwa w programach współfinansowanych ze środków unijnych, Juliusz Tetzlaff, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa i Zuzanna Lulińska, główna specjalistka w tym departamencie. Funkcję sekretarza pełni Ewa Michalik.Spośród opracowań studialnych złożonych w pierwszym etapie jury wybierze maksymalnie dziesięć, które zakwalifikuje do etapu drugiego. Na koniec przyzna pięć równorzędnych nagród, po 40 tys. zł każda. Laureaci zostaną też zaproszonych do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji wielobranżowej. Dodatkowo organizator przewiduje po 20 tys. zł dla wszystkich uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu. Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 2 grudnia, składanie opracowań studialnych – do 13 lutego 2023 roku, składanie prac – do 25 kwietnia. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 24 maja. Więcej informacji oraz regulamin na stronie: www.gov.pl.

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ