Nagroda NIAiU 2023

i

Autor: materiały prasowe NIAiU

Konkursy

Nagroda NIAiU 2023: rusza 6. edycja konkursu

2023-06-19 13:11

Już po raz szósty Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza absolwentów różnych kierunków do wysyłania swoich prac magisterskich na konkurs Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością! Wziąć udział mogą autorzy prac obronionych w latach 2022/2023. Zgłoszenia do 4 września 2023 roku do godziny 16.00.

Spis treści

  1. O konkursie
  2. Nagrody
  3. Jury

O konkursie

Konkurs na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2022/2023 (od 1 maja 2022 do 4 września 2023) jest skierowany do absolwentów różnych kierunków. Jego celem jest promocja dyplomów oraz motywowanie do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii projektowej będą ocenione prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – m. in. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projekty w skali urbanistycznej – m.in. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Nagrody

Zwycięzcy w obu kategoriach – teoretycznej i projektowej otrzymają po 10 000 zł, autorzy wyróżnionych prac (dwie w każdej kategorii) po 5 000 zł. Poza nagrodą finansową zwycięzcy otrzymają także statuetki Nagrody NIAiU zaprojektowane przez Janusza Kapustę.

Jury

Jurorzy w kategorii projekt: Bolesław Stelmach, dyrektor NIAiU, Magdalena Federowicz-Boule i Jerzy Grochulski

Jurorzy w kategorii teoretycznej: Tomasz Sławiński, wicedyrektor NIAiU, Tomasz Fudala, kurator MSN i Marta Leśniakowska, prof. IS PAN.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: niaiu.pl

Nagroda NIAiU 2023

i

Autor: materiały prasowe NIAiU