Okolice ulicy Sarni Stok, gdzie powstać ma nowe osiedle TBS w Bielsku-Białej

i

Autor: materiały konkursowe Okolice ulicy Sarni Stok, gdzie powstać ma nowe osiedle TBS w Bielsku-Białej

Konkurs architektoniczny

Nowe osiedle TBS w Bielsku-Białej z rozwiązaniami proekologicznymi i prospołecznymi

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz lokalny oddział SARP ogłosiły konkurs na projekt zrównoważonego osiedla TBS w północno-zachodniej części miasta. Osiedle ma być zespołem niskoenergetycznym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.

Nowe osiedle TBS w Bielsku-Białej zaplanowano na 2,5-hektarowej działce przy ulicy Sarni Stok w północno-zachodniej części miasta. Projekt zespołu zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym organizowanym przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we współpracy z lokalnym oddziałem SARP. Osiedle ma być niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych – czytamy w regulaminie. Rekomendowane jest m.in. zaprojektowanie zielonych dachów lub ścian, miejsca na retencjonowanie deszczówki do podlewania ogródków czy spłukiwanie toalet, ale też wysokiej jakości przestrzeni wspólnych, sprzyjających tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniających poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.

Osiedle TBS w Bielsku-Białej ze świetlicą i klubem seniora

Zamawiający oczekuje budynków atrakcyjnych w formie architektonicznej i powtarzalnych (szacunkowo 3-4 budynki), w których znalazłoby się ok. 170-200 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 9000 m², ale też lokal użytkowy o powierzchni do 70 m², świetlica środowiskowa dla dzieci (ok. 130 m²) oraz klub seniora (ok. 200 m²). Przewidziano też miejsca postojowe w terenie w liczbie 1,5 miejsca na mieszkanie. Koncepcja osiedla powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający trzyetapową realizację wraz z możliwością uzyskania pozwolenia na użytkowanie każdego etapu – napisano w wytycznych.

W skład 7-osobowego jury weszli architekci Andrzej Ptaszkiewicz (przewodniczący), Hubert Wąsek, Piotr Kubańda i Piotr Buśko, a także reprezentujący zamawiającego: Ewa Kamińska, Jakub Mrówczyński i Dagmara Karolak.

Pula nagród w konkursie wynosi 50 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziano 25 tys. złotych, za miejsce drugie – 15 tys. złotych, a za miejsce trzecie – 10 tys. złotych. Planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie deweloperskim wyniesie 45 mln zł, a maksymalny koszt wykonania usługi na podstawie wybranej pracy nie przekroczy kwoty stanowiącej maksymalnie 2,5% planowanego łącznego kosztu inwestycji. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 5 września, termin składania prac – 15 listopada. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 15 grudnia 2023 roku. Więcej informacji oraz regulamin na stronie: www.sarp.com.pl/node/55.

Czytaj też: TBS Warszawa Południe z projektami Jemsów, WXCA czy OPA Architekci |