Nowy Ratusz w Łodzi: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowy Ratusz w Łodzi, proj. Draft, Lumioo, Projekt Officyna i AMPW; I nagroda

Nowy Ratusz w Łodzi: wyniki konkursu

2021-04-08 18:20

Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi. Zwyciężyło konsorcjum biur Draft, Lumioo, Projekt Officyna i AMP. Jak zapowiada Hanna Zdanowska, nowy ratusz będzie realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Prezentujemy wszystkie prace nagrodzone i nadesłane na konkurs.

Nowy ratusz w Łodzi: konkurs bez rekomendacji

Konkurs architektoniczny na projekt nowego ratusza w Łodzi zorganizowało Biuro Architekta Miasta. Obiekt zaplanowano w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu EC-1 oraz dworca Łódź Fabryczna na terenie tzw. Nowego Centrum, w obrębie ulic Kieślowskiego, Hasa i Rodziny Scheiblerów. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie budynku biurowego o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 18 tys. m² wraz z  zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. W gmachu należało przewidzieć m.in. strefę obsługi mieszkańców, sale konferencyjne i gabinety prezydentów, a także przestrzeń przeznaczoną na działalność komercyjną.

Czytaj też: Gmach prokuratury w Katowicach: wyniki konkursu |W jury pod przewodnictwem architekta miasta Marka Janiaka znaleźli się architekci Robert Sobański, Marek Lisiak, Andrzej Walczak, Marek Pabich, Tomasz Konior, Roman Staszewski, Robert Warsza oraz Magdalena Talar-Wiśniewska, a także prezydent Hanna Zdanowska (członek honorowy), Adam Pustelnik, Wojciech Rosicki, Tomasz Piotrowski, Błażej Moder, Jarosław Chwiałkowski, Natalia Olszewska i Małgorzata Kasprowicz.

Należy podkreślić, że Wielkopolska i Mazowiecka Izba Architektów nie rekomendowały udziału w konkursie. W piśmie skierowanym do architekta miasta Łodzi z grudnia 2020 roku wiceprzewodniczący rady WOIA RP Krzysztof Frąckowiak wnioskował o zmiany zapisów regulaminu m.in. w zakresie przekazania organizatorom autorskich praw majątkowych do nagrodzonych  prac i zwiększenia puli nagród. Zwracamy uwagę, że Organizator, zabierając prawa autorskie do nagrodzonych prac, nie przewiduje powierzenia dalszych prac projektowych laureatowi. Po wstępnym przeliczeniu wartości koncepcji w stosunku do programu obiektu, można stwierdzić, że suma wszystkich nagród w tym konkursie wynosi ok 1/4 wartości jednej z koncepcji. (…) Wobec powyższego jesteśmy zmuszeni uznać zapisy Regulaminu tego konkursu jako niekorzystne dla architektów i nie możemy promować go wśród naszych członków – czytamy w liście.

Nowy Ratusz w Łodzi: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowy Ratusz w Łodzi, proj. Draft, Lumioo, Projekt Officyna i AMPW; I nagroda

Wyniki konkursu na projekt nowego ratusza w Łodzi

Ostatecznie jury przyznało pierwszą nagrodę, trzy równorzędne trzecie nagrody i dwa równorzędne wyróżnienia. Zwyciężyła praca konsorcjum biur Draft, Lumioo, Projekt Officyna i AMP - Architekt Michał Piech (zespół w składzie: Michał Karpiński, Łukasz Chodorowski, Piotr Cegielski, Michał Piech). Nagrodę przyznano m.in. za nawiązania do historycznego ratusza na placu Wolności, wyraźne zdefiniowanie kształtu rynku Nowego Centrum Łodzi w jego północnej i wschodniej pierzei oraz realność finansowo-inwestycyjną.

W naszej propozycji w szczególności chcieliśmy uwzględnić symboliczne nawiązania do tożsamości architektonicznej i historycznej miasta. Jednocześnie staraliśmy się, aby zaproponowany język formalny był zrozumiały i prosty. Do realizacji pomysłu zastosowaliśmy rozwiązanie, będące w naszej opinii najbliższą przyszłością budownictwa – prefabrykację – tłumaczą autorzy. Wśród odniesień do łódzkiego dziedzictwa architekci wymieniają m.in. ceglaną kolorystykę elewacji z żelbetowych lub ceramicznych żyletek na stalowej podkonstrukcji i szedowe przeszklenia holu głównego. Zaproponowali obiekt składający się z bryły nowego urzędu miasta, wieży przeznaczonej na cele komercyjne oraz nadwieszonego skrzydła mieszczącego sale Rady Miasta. Wnętrze jest otwarte, doświetlone przeszklonymi dachami. Swoją kompozycją urbanistyczną tworzy nie tylko pierzeje Rynku Kobro, ale stanowi wypełnienie dwóch okalających go ulic, aktywizując jednocześnie pasaż, jaki w poziomie przyziemia tworzy z dworcem Łódź Fabryczna. W koncepcji zaproponowaliśmy utworzenie aktywnego połączenia poziomu zero dworca z wejściem na Rynek Kobro – czytamy w opisie pracy. Wszystkie pomieszczenia biurowe zaprojektowano w oparciu o stały moduł szerokości zapewniający jednoczesne spełnienie programu i możliwość pełnej adaptacji pomieszczeń w postaci ich wtórnego podziału i łączenia w przyszłości. Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku nowego ratusza w Łodzi wraz z garażem wynosi ok. 60 000 m².

Projektowany rynek został podzielony funkcjonalnie względem szlaków komunikacyjnych przez niego przechodzących. Od zachodu projektanci zaproponowali strefę z aleją drzew i miejscami postojowymi rowerów, stanowiącą przedpole dla przyszłego zespołu budynków biurowych. Strefę środkową zaprojektowano jako amfiteatr, a częściowo jako stanowiącą otwarty plac z graficznie usytuowaną zielenią towarzyszącą. Od strony północnej, na poziomie ulicy Kieślowskiego, usytuowano szereg usług, w tym przestrzenie dwukondygnacyjne. Umiejscowione pod skrzydłem Rady Miejskiej reprezentacyjne schody kierują bezpośrednio na rynek Nowego Miasta.

Konkurs na projekt nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi: uzasadnienia przyznania nagród

Na trzecich miejscach uplasowały się: zespół Mai Wrońskiej i Przemysława Sobieckiego; biuro Formart (Maciej Musiał, Aleksandra Durak, Milena Marcinkowska, Julia Mejer, Adriana Sowała) oraz zespół Kamila Kowalskiego, Łukasza Wawrzyniaka i Łukasza Bareja, a wyróżniono prace studia WMW (Marek Skurnóg, Joanna Dzikowska-Dobrowolska, Agata Skurnóg-Wróblewska, Paulina Staszko, Rafał Wyroślak i Marcin Kowalski) oraz ESARQ Estudio Swiecicki Arquitectos (Jakub Walczak, Pablo Agustin Swiecicki, Mercedes Swiecicki).

Projekt Mai Wrońskiej i Przemysława Sobieckiego doceniono m.in. za powściągliwość i oszczędność formy oraz dążenie do silnego powiązania przestrzeni ul. Kieślowskiego z przestrzenią rynku Nowego Centrum Łodzi, pracę biura Formart za wrażliwość i proroczą odwagę odwołania się do klasycznie pojmowanego detalu architektonicznego tworzonego z imponującą biegłością i lekkością, a projekt Kamila Kowalskiego, Łukasza Wawrzyniaka i Łukasza Bareja za bardzo wyrafinowane nawiązanie do historycznej architektury EC1 i twórczą aranżację pierzei północnej rynku podkreślającą oś ulicy Targowej i Knychalskiego oraz dającą dobry wgląd na dworzec Łódź Fabryczna.

U uzasadnieniu przyznania wyróżnienia pracy WMW czytamy, że architekci zaproponowali odważną i ekspresyjną symbolikę budynku i wyważoną, nieprzytłaczającą monumentalność podkreślającą rangę ratusza, a projekt ESARQ Estudio Swiecicki Arquitectos wyróżniono m.in. za poszukiwanie nowej formy włączenia kilku poziomów placu i ulic w usługową strefę kompleksu rynku NCŁ.

Nowy Ratusz w Łodzi: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowy Ratusz w Łodzi, proj. Draft, Lumioo, Projekt Officyna i AMPW; I nagroda

Nowy ratusz w Łodzi w PPP

Konkurs na nowy ratusz to pierwszy krok do zbudowania sprawnego, przyjaznego i otwartego na mieszkańca urzędu. Jednego urzędu w jednym miejscu. Dziś jesteśmy porozrzucani w 23 różnych budynkach po całym mieście. Biura  mieszczą się w kamienicach, peerelowskich klocach, zabytkowych obiektach nieprzystosowanych do funkcji biurowych ani obsługi mieszkańców. Miałam przyjemność zasiadać w jego jury i bardzo się cieszę, że poziom prac był wysoki, a my przyznaliśmy w konkursie pierwszą nagrodę – mówiła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, podczas ogłoszenia wyników.

Czytaj też: EXPO jednak w Łodzi! |Konkurs jest zaproszeniem do dyskusji, jak powinien wyglądać współczesny ratusz. I w tej dyskusji wzięli udział nawet architekci z zagranicy. Zadanie nie było łatwe. Ratusz to jeden z najważniejszych obiektów w mieście. Mieliśmy nadzieję, że prace spełnią nasze ambicje, co do rangi obiektu i tak się stało. Wszystkie nagrodzone prace pokazują obiekt imponujący, który będzie się w strukturze miasta wyróżniał – dodał Marek Janiak, architekt miasta i przewodniczący jury konkursowego.Jak zapowiadała Hanna Zdanowska, nowy ratusz będzie realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do PPP miasto wniesie teren, a partner kapitał na sfinansowanie inwestycji – tłumaczyła prezydent.

ZAPISZ SIĘ

Gdzie powstanie nowy ratusz w Łodzi