Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. Inicjatywa Projektowa, I nagroda

Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

2022-04-13 17:17

W konkursie na koncepcję nowego zagospodarowania placu 3 Maja w Wołominie zwyciężyła Inicjatywa Projektowa z Warszawy. Wybór opracowania poprzedziły kilkustopniowe konsultacje społeczne.

Rekomendowany przez SARP studialny konkurs architektoniczny na nowe zagospodarowanie placu 3 Maja Gmina Wołomin zorganizowała po przeprowadzeniu kilkustopniowych konsultacji. Przestrzeń ta, usytuowana w samym centrum miasta, pełniła niegdyś funkcję targowiska, obecnie – jak czytamy na stronie magistratu – podobnie jak wiele innych w całej Polsce, padła ofiarą modernizacji potocznie zwanej „betonozą”. Władze zapytały więc mieszkańców, jakiego placu oczekują. Ci domagali się właściwie tylko jednego, by zapewniał możliwość odpoczynku wśród zieleni. Ideałem jest zielona enklawa z zadbanymi trawnikami pośród wysokich drzew, ławki stojące w zacienionych miejscach – czytamy w podsumowaniu konsultacji. Wnioski posłużyły następnie do opracowania regulaminu konkursu. W pięcioosobowym jury pod przewodnictwem architekta i architekta krajobrazu Jacka Krycha zasiedli: architektka krajobrazu Katarzyna Łowicka, architektka krajobrazu, a jednocześnie sekretarz gminy Małgorzata Izdebska, architektka Barbara Kaszyńska-Wrzosek i burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.Pierwszą nagrodę i 30 tys. zł otrzymała Inicjatywa Projektowa. Jak tłumaczą autorzy, plac 3 Maja wymagał ponownego zdefiniowania, określenia funkcji oraz uporządkowania i usystematyzowania sposobu zagospodarowania. Przestrzeń podzielili więc na trzy strefy – pierścienie. Pierwsza, zewnętrzna, o funkcji komunikacyjnej, związana byłaby bezpośrednio z lokalami usługowymi, a drugą stanowiłaby zieleń obudowująca część wewnętrzną. Życie na placu ogniskować będzie okrągła ława, łącząca wszystkie elementy kompozycji. Zastępując kilka różnych mebli miejskich, jednym jednoznacznie zdefiniowanym elementem, zbuduje charakter miejsca integrującego mieszkańców Wołomina – czytamy w opisie pracy. Wzdłuż ławy architekci przewidzieli też dodatkowe atrakcje – stoły szachowe, stoły do gry w tenisa stołowego, tor do gry bule, a w południowo-zachodnim narożniku wydzielili strefę dla dzieci z górkami i trampolinami. Koncepcja przewiduje ponadto kompleksową zmianę nawierzchni placu. W centralnej części pojawiłyby się nowe płyty kamienne, a wokół, zgodnie z główną ideą, tereny zielone i wodoprzepuszczalne nawierzchnie mineralne. Z uzasadnienia jury: Praca przedstawia najwyższe spośród prac konkursowych walory kompozycyjne, zarówno urbanistyczne, architektoniczne jak i wzornicze. Uzyskano prawidłowe proporcje poszczególnych przestrzeni placu, jak również pomiędzy powierzchnią placu a powierzchnią mocno zazielenioną. Prawidłowa w skali wnętrza miejskiego wielkość terenu zielonego, w którym znalazła się propozycja retencji wody w postaci zastosowania ogrodów deszczowych dobrze odpowiada na problem miejskich wysp ciepła i uzyskanie odpowiedniego mikroklimatu.

Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. Inicjatywa Projektowa, I nagroda
Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. Inicjatywa Projektowa, I nagroda
Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. Inicjatywa Projektowa, I nagroda
Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. Inicjatywa Projektowa, I nagroda

Drugie miejsce zajęła młoda architektka Karina Jędrak-Kościesza, nagrodzona niedawno w konkursie na projekt Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, oraz architektka krajobrazu Katarzyna Starzycka.

Czytaj też: Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie: wyniki konkursu |Z uzasadnienia jury: W oczach sędziów głównym walorem pracy i przedstawionych w niej rozwiązań jest wrażliwość w kształtowaniu przestrzeni jako systemu wnętrz. Obawy budzi prawidłowość zastosowania rozwiązań projektowych dobrych dla kształtowania wnętrz parkowych i krajobrazowych we wnętrzu urbanistycznym tej skali i funkcji. Wskutek przyjętych założeń relacje przestrzenne i proporcje przestrzeni wnętrza urbanistycznego stały się nieadekwatne dla wymagań stawianych placom w mieście – wnętrze stało się bardziej parkiem. Interesującym elementem jest wprowadzenie zróżnicowanej topografii terenu zielonego. Uwagę zwraca wielofunkcyjny element małej architektury w postaci wijącej się giętej wstęgi rury, który to mógłby być przystosowany projektowo do różnych funkcji jednocześnie będąc delikatnym i nie zaburzającym odbioru zielonego otoczenia.

Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. Karina Jędrak-Kościesza i Katarzyna Starzycka, II nagroda
Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. Karina Jędrak-Kościesza i Katarzyna Starzycka, II nagroda
Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. Karina Jędrak-Kościesza i Katarzyna Starzycka, II nagroda
Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. Karina Jędrak-Kościesza i Katarzyna Starzycka, II nagroda

Trzecią nagrodę przyznano pracowni JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski.Z uzasadnienia jury: W pracy doceniono fakt zwrócenia uwagi na szerszy kontekst urbanistyczny. Przedstawiono dobre rozwiązania komunikacji rowerowej oraz wykazano, że rozwiązania te mogą skutecznie wesprzeć zrównoważoną mobilność w Wołominie. Zaproponowano wprowadzenie w obszar placu pawilonowych obiektów kubaturowych, co uważa się za ciekawą propozycję i głos w dyskusji na temat skali i formy takich obiektów. Sąd uznał jednak, że zaproponowana forma i wyraz estetyczny obiektów kubaturowych jest nieadekwatny do tego miejsca. Obawy budzą również koszty budowy oraz idące za tym koszty eksploatacji.

Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, III nagroda
Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, III nagroda
Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, III nagroda
Plac 3 Maja w Wołominie od Nowa: wyniki konkursu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe zagospodarowanie placu 3 Maja w Wołominie, proj. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski, III nagroda

ZAPISZ SIĘ