Zaślepka na obiekt leadowy Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

PQ 2011

2010-04-16 2:00

W drodze konkursu wyłoniono wykonawcę, który przygotuje scenariusz polskiej ekspozycji narodowej na Praskie Quadriennale 2011.

Dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, w związku z decyzją komisji konkursowej w składzie: Anna Galas (przewodnicząca), Aleksandra Stępniowska, Joanna Warsza, Paweł Wodziński, powołanej do oceny prac konkursowych na scenariusz polskiej ekspozycji narodowej podczas Praskiego Quadriennale 2011 z dnia 26 stycznia 2010 r., na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu ww. Konkursu, ogłasza, że konkurs na scenariusz polskiej ekspozycji na Praskim Quadriennale 2011 wygrał projekt przygotowany przez Ewę Machnio i Agatę Skwarczyńską.

Dwunasta edycja najważniejszej prezentacji światowej plastyki teatralnej odbędzie się w czerwcu 2011 roku. Organizatorzy festiwalu zdecydowali się odejść od ograniczenia ekspozycji do tradycyjnej scenografii i architektury teatralnej. Tematem Praskiego Quadriennale 2011 ma być szeroko rozumiane projektowanie i aranżacja przestrzeni na potrzeby sztuk performatywnych. Nowa linia programowa przedstawiona jest przez organizatorów festiwalu na stronie www.pq.cz

Konkurs na scenariusz polskiej ekspozycji narodowej PQ 2011 odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy etap miał charakter otwarty i polegał na złożeniu synopsisu ekspozycji o objętości nie większej niż 1800 znaków wraz z CV autora pomysłu.Do drugiego etapu komisja powołana przez dyrektora Instytutu Teatralnego wyłoniła 3 najciekawsze propozycje, a ich autorzy otrzymali odpłatne zlecenie w wysokości 2 tys. zł na napisanie wstępnych scenariuszy. Na ich podstawie komisja zarekomendowała autora, któremu powierzono stworzenie pełnego scenariusza polskiej ekspozycji narodowej.


Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie: www.instytut-teatarlny.pl

fotka z /zdjecia/pq11.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury