Rozbudowa szpitala ortopedycznego im. Wiktora Degi w Poznaniu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe skrzydło Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu, proj. CDF Architekci i Ucees, I nagroda

Rozbudowa szpitala ortopedycznego im. Wiktora Degi w Poznaniu

2021-06-18 15:12

W dwuetapowym konkursie na projekt nowego skrzydła Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu zwyciężyły pracownie CDF Architekci i Ucees. Autorzy zaproponowali nowoczesny gmach, który z jednej strony nawiązuje do zabudowań dawnego klasztoru i szkoły Sacré Coeur, z drugiej wpisuje w otaczającą parkową zieleń.

Historia zabudowań szpitala klinicznego im. Wiktora Degi na poznańskiej Wildze sięga roku 1871 kiedy to siostry zgromadzenia Sacré Coeur wzniosły tu duży neogotycki gmach na planie litery H . W latach 20. przekazano go Uniwersytetowi Poznańskiemu na potrzeby Wydziału Lekarskiego. Odtąd obiekt wielokrotnie przebudowywano. Po wojnie według wskazówek prof. Wiktora Degi, uznawanego za współtwórcę rehabilitacji nie tylko w Polsce, ale i na świecie, przystosowano go do potrzeb ortopedii. W latach 1963–1970 powstały kolejne pawilony, które zaprojektowali Waldemar Preis i Maria Waschko z zespołem. Była to ostatnia większa rozbudowa szpitala. Dziś Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny w Poznaniu jest jedną z największych placówek tego typu w kraju, przyjmując rocznie ponad 25 tys. pacjentów. Chcąc zapewnić im leczenie na najwyższym poziomie, w 2020 roku dyrekcja podjęła decyzję o wzniesieniu nowego skrzydła, które pozwoliłoby na skupienie w jednym miejscu całej działalności medycznej. Zaplanowano, że w zabytkowym budynku pozostanie część administracyjna i dydaktyczna, a w przyszłości powstanie tam także Muzeum Ortopedii Polskiej. W tym celu ogłosiła dwuetapowy konkurs architektoniczny.

Szpital kliniczny im. Wiktora Degi: wyniki konkursu

Zadaniem uczestników było zaprojektowanie 5-kondygnacyjnego obiektu połączonego z istniejącym szpitalem w rejonie ulicy Krzyżowej i 28 Czerwca 1956 roku. W jury pod przewodnictwem architekta Krzysztofa Gorgonia znaleźli się architekci Piotr Kostka i Mikołaj Stępień, a także Joanna Bielawska-Pałczyńska z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Krzysztof Filipowiak jako przedstawiciel organizatora. Do udziału w konkursie zakwalifikowano cztery zespoły: biuro Agnieszka Stochaj Architekt, konsorcjum firm Front Architects i Archimmodicus, CDF Architekci i Ucees oraz studio Industria Project. Wszystkie cztery przeszły do II etapu. Ostatecznie pierwszą nagrodę przyznano pracowniom CDF Architekci i Ucees. Autorzy zaproponowali kaskadowo ukształtowaną bryłę, której północną elewację odsunęli nieco od ulicy Krzyżowej w celu zachowania linii drzew wzdłuż granicy działki oraz lepszego doświetlenia kamienic po drugiej stronie. Rytmiczne i smukłe pionowe elementy górnych kondygnacji zostały skontrastowane z masywnym podziałem dolnej części budynku. Dwie różne warstwy architektoniczne tworzą fasadę, która, oglądana w skrótach perspektywicznych, odkrywa swoją trójwymiarowość – tłumaczą.

Rozbudowa szpitala ortopedycznego im. Wiktora Degi w Poznaniu

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe skrzydło Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu, proj. CDF Architekci i Ucees, I nagroda

Na dachach niższej części obiektu zaprojektowali zielone tarasy dla pacjentów i personelu medycznego, które dodatkowo powiększają ilość terenów biologicznie czynnych. Przewidziano też miejsce na instalację fotowoltaiczną, a w obrębie założenia – system retencji wody deszczowej. Wycięcie narożnika od strony północno-zachodniej umożliwiło wizualne podkreślenie strefy wejściowej i wytworzenie przestrzeni głównego placu. Nowe skrzydło stanowi zamknięcie urbanistyczne ulicy Wierzbięcice, dlatego w osi ulicy zlokalizowano przewyższenie budynku, stanowiące dopełnienie kompozycji – czytamy w założeniach. Powierzchnia projektowanego obiektu wyniesie ok. 7 tys. m².

Czytaj też: Chmielna odNowa: wyniki konkursu architektonicznego |Drugą nagrodę sędziowie przyznali pracowni Agnieszka Stochaj Architekt, a dwa równorzędne wyróżnienia zespołowi Industria Project oraz konsorcjum biur Front Architects i Archimmodicus. Według wstępnych planów budowa nowego skrzydła szpitala ortopedycznego im. Wiktora Degi w Poznaniu powinna się rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku, a zakończyć na przełomie 2024 i 2025 roku.

ZAPISZ SIĘ