Architektura MuratorKonkursyRynek w Opolu jako ogólnomiejska przestrzeń integracji: konkurs SARP

Rynek w Opolu jako ogólnomiejska przestrzeń integracji: konkurs SARP

Władze Opola we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły konkurs na nowe zagospodarowanie Rynku wraz z przylegającą do niego ulicą Krakowską. Szczególnego opracowania wymaga zlokalizowana na tym terenie tzw. Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki.

Rynek w Opolu jako ogólnomiejska przestrzeń integracji: konkurs SARP
Rynek w Opolu; il. materiały konkursowe

Opolski Rynek z usytuowanym pośrodku ratuszem mimo zawirowań historii zachował swój średniowieczny kształt. Wciąż częściowo pełni też dawną rolę. Na przedpolu ratusza organizowane są niewielkie uroczystości, koncerty i jarmarki, a przy zachodniej i południowej pierzei funkcjonują sezonowe ogródki gastronomiczne. W obrębie Rynku zlokalizowana jest tzw. Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. To pamiątkowe, umocowane w posadzce płaskie elementy mosiężne z nazwiskami znanych artystów występujących na festiwalu opolskim. Obecnie jest ich kilkadziesiąt, ale magistrat przewiduje, że docelowo powinno być dwukrotnie więcej, ok. 120-140 sztuk.

Jak czytamy w wytycznych, opracowanie ekspozycji istniejących gwiazd i zaprojektowanie miejsca pod instalacje nowych jest głównym tematem ogłoszonego właśnie konkursu architektonicznego. Uczestnicy maja też zaproponować nowe zagospodarowanie ul. Krakowskiej, na odcinku od placu Wolności do Rynku, w tym nową nawierzchnię, małą architekturę i elementy zieleni miejskiej. Powierzchnia terenu objętego zadaniem to blisko 1,4 ha. Przyszłe zagospodarowanie winno służyć jako impuls dla innych obszarów oraz stanowić wraz z ul. Krakowską ogólnomiejską przestrzeń integracji – czytamy w regulaminie.

W skład siedmioosobowego jury wchodzą architekci: Marcin Brataniec (przewodniczący), Marek Nowacki i Andrzej Nowak, a także Maciej Wujec, zastępca prezydenta Opola, Anna Bednorz z Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa, Aneta Werner-Wilk, naczelniczka Biura Urbanistycznego oraz Michał Kramarz,  naczelnik Biura Obsługi Inwestorów. Funkcję sekretarza pełni Marta Owsiak.

Pula nagród w konkursie wynosi 50 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziano 18 tys. zł, za miejsce drugie 12 tys. zł, a za miejsce trzecie 8 tys. zł. Dodatkowo zaplanowano dwa wyróżnienia po 6 tys. zł. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 22 grudnia, składania prac – 15marca 2023 roku. Ogłoszenie wyników przewidziano 9 marca 2023 roku. Więcej informacji oraz regulamin na stronie: sarp.opole.pl.

Rynek Łazarski z jedną z największych na świecie poduszek ETFE Dobiega końca przebudowa Rynku Łazarskiego w Poznaniu według konkursowego projektu Autorskiej Pracowni Architektonicznej Jacka Bułata. Nad przyszłym targowiskiem montowany jest dach z jedną z największych na świecie jednokomorowych poduszek z folii ETFE.
Plac Dworcowy w Opolu Rozstrzygnięto konkurs na projekt nowego zagospodarowania placu Dworcowego w Opolu. Zwyciężyły lokalne pracownie MASZ i SN Architekci.
Autor: Piotr Prus
Konkurs na projekt schroniska na górze Jeżowa Woda w Beskidach Fundacja Ideanova ogłosiła międzynarodowy konkurs na projekt schroniska z restauracją i małym planetarium na górze Jeżowa Woda koło Nowego Sącza. Przyszły inwestor planuje obiekt na miarę słynnego obserwatorium na Śnieżce.
Konkurs realizacyjny na projekt modelowej szkoły dla południowego Senegalu Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkurs Kaira Looro. Tym razem zadaniem uczestników jest zaprojektowanie modelowej szkoły podstawowej dla wsi w południowym Senegalu. Jury pod przewodnictwem Kengo Kumy wybierze 30 projektów, z których najlepszy zostanie zrealizowany.
W Gdańsku powstanie Muzeum Westerplatte. Właśnie ogłoszono konkurs na projekt gmachu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Obiekt stanąć ma na terenie historycznej bitwy na Westerplatte.
We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta organizują konkurs na zespół budynków z mieszkaniami komunalnymi i lokalami usługowymi. Nowe osiedle powstanie przy ul. 1 Sierpnia we Włochach.
Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Budynek stanie na terenie Łazienek „Potrzebujemy dobrego pomysłu na ten budynek” – mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji prasowej zapowiadającej konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Gmach ma stanąć na terenie Łazienek, a w jury zasiadają m.in. Magdalena Kozień-Woźniak, Jacek Lenart i Piotr Lewicki.
Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jako laboratorium pozytywistycznych idei Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt wystawy stałej w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Według zwycięskiej koncepcji zespołu Marcina Kwietowicza nowo powołana placówka stanie się laboratorium pozytywistycznych idei, inspirując do pracy na rzecz rozwiązywania współczesnych problemów.