Architektura MuratorKonkursySchody modułowe - wyniki konkursu

Schody modułowe - wyniki konkursu

Firma Rintal Polska ogłosiła wyniki pierwszej edycji konkursu Zaprojektuj Schody Modułowe

Zaprojektuj Schody modułowe

Zadaniem postawionym przed projektantami było stworzenie nowatorskiego rozwiązania schodów zabiegowych wraz z poręczami. Ze względu na wymaganą uniwersalność zastosowań, projekt bazować musiał na systemie modułów. Powtarzalne elementy konstrukcji pozwolić miały na swobodne kształtowanie różnych wariantów zabiegu schodów. Przy ocenie prac konkursowych jury zwróciło uwagę na trafność rozwiązania zadania podanego w założeniach konkursu, oryginalność, zastosowane materiały oraz techniczne możliwości realizacji projektu. Autor zobowiązany był do przedstawienia wizualizacji rozwiązania w konkretnym pomieszczeniu.

Pierwsza nagroda nie została przyznana; jury uznało, że żadna z nadesłanych prac nie spełnia w pełni założeń konkursowych.

II nagroda
autor: Sywester Szymański
Praca, która zwyciężyła przeważającą ilością pozytywnych ocen zarówno pod kątem estetycznym jak i merytorycznym. Najbardziej inspirująca ze wszystkich nadesłanych, doskonały warsztat graficzny autora oraz najciekawszy pomysł. Punktem wyjścia stał się box wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 6mm. Przy tworzeniu zabiegu, górna płaszczyzna modułu odchylona została o odpowiedni kąt tak, aby stworzyć ergonomiczną przestrzeń stopnia zachowując jednocześnie możliwość dostawienia dowolnego z dwóch modułów. Między modułami znajduje się poliuretanowa podkładka absorbująca drgania. Podkładka wyposażona jest  w diody, które pozostają przygaszone dopóki nie staniemy na stopień schodów. Nazwa „nastro” po włosku oznacza wstęgę.

III nagroda
autor: Mikołaj Stech
Nagroda przyznana za bardzo ciekawe i oryginalne podejście do tematu, trafną interpretację pojęcia modułowości, walory techniczne, przejrzystość oraz estetykę podania. Każdy z modułów kryje w sobie część konstrukcyjną, którą stanowi płyta stalowa grubości 12mm obłożona innowacyjnym i bardzo trwałym Corianem łączona w miejscach wyżłobień.

Przestrzeń wspólna jest wartością – Nagroda NIAiU Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłosił trzecią edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące przestrzeni wspólnych i budynków użyteczności publicznej. Zgłoszenia do 7 września.
Polski pojazd elektryczny: zaprojektuj nowe nadwozie dla Triggo. Konkurs na projekt polskiego pojazdu elektrycznego Firma Triggo ogłasza konkurs na projekt nadwozia nowego polskiego pojazdu elektrycznego. Organizatorzy czekają między innymi na koncepcje Triggo w wersjach cabrio, cargo bądź kombi.
Antalis Interior Design Award 2019: wyniki konkursu na projekty i realizacje wnętrzarskie Znamy zwycięzców konkursu Antalis Interior Design Award. Wśród laureatów z całej Europy znalazły się dwie pracownie z Polski.
Muzeum Fotografii: konkurs na projekt wystawy w Muzeum Fotografii w Krakowie Muzeum Fotografii w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej w swojej nowej siedzibie.
CLIMATE CHANGE Travel Grants 2020 Berlińskie studio architektoniczne GRAFT we współpracy z niemiecką polityk Marianne Birthler ogłosiło konkurs o dwa granty na podróż studialną lub badania dotyczące zmian klimatu i ich konsekwencji dla środowiska zbudowanego.
Pomnik Bitwy Warszawskiej: konkurs architektoniczny Władze stolicy ogłosiły konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wyboru laureata dokona 20-osobowe jury, w którego skład weszli m.in. architekci, historycy i artyści, a także przedstawiciele rządu i władz miasta. Składanie wniosków do 31 grudnia.