Wyniki konkursu

W centrum Rybnika powstanie nowy węzeł przesiadkowy według projektu eM4.Pracowni Architektury.Brataniec

2023-12-13 14:19

Już wkrótce w Rybniku powstanie zupełnie nowy węzeł przesiadkowy, poprawiając jakość życia mieszkańców i użytkowników komunikacji publicznej. Poznaliśmy właśnie wyniki konkursu na jego projekt.

Spis treści

  1. Park and Ride w Rybniku
  2. Wyniki konkursu na centrum przesiadkowe w Rybniku
  3. Centrum przesiadkowe w Rybniku według eM4 Pracowni Architektury Brataniec
  4. Centrum przesiadkowe w Rybniku według AJJM
  5. Centrum przesiadkowe w Rybniku według NM Architekci, Zuzanny Szpocińskiej i Jerzego Grochulskiego
  6. Centrum przesiadkowe w Rybniku według Pawła Barczyka
  7. Centrum przesiadkowe w Rybniku według BDM Architekci

Park and Ride w Rybniku

Nowe centrum przesiadkowe w Rybniku ma zostać zbudowane w miejscu obecnego parkingu miejskiego, na skrzyżowaniu ulic Jankowickiej i Reymonta. Poza peronami dla autobusów, w ramach założenia zaplanowano również parking wielopoziomowy na 450-500 miejsc postojowych, a także ponad 60 stanowisk dla rowerów. Na projekt obiektu katowicki oddział SARP we współpracy z władzami miasta ogłosił konkurs architektoniczny.

W 7-osobowym jury zasiedli architekci oraz przedstawiciele władz Rybnika. Wśród nich znaleźli się architekci Piotr Buśko (przewodniczący), Henryk Piątek, Rafał Paszenda i Bartosz Gurawski, który niedawno wspólnie z Błażejem Szurkowskim wygrał konkurs na parking wielopoziomowy w katowickiej Strefie Kultury, a także Henryk Mercik, były wicemarszałek województwa śląskiego, a obecnie Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku, Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika i Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji w Rybniku.

Wyniki konkursu na centrum przesiadkowe w Rybniku

Konkurs organizowany był w trybie konkursu nieograniczonego. Oznacza to, że można było złożyć pracę bez uprzedniego składania wniosku o dopuszczenie do udziału. Pula nagród wyniosła 100 tys. zł. Pierwsze miejsce sędziowie przyznali eM4.Pracowni Architektury.Brataniec (zespół w składzie: Marcin Brataniec, Marek Bystroń, Aleksandra Irzyk) za eleganckie, właściwe, spójne i ekonomiczne rozwiązanie zadania konkursowego, podnoszące walory miejsca poprzez jednoznaczne zaznaczenie funkcji obiektu. Zastosowana zasada kształtowania architektury pozytywnie wpłynie na uporządkowanie przestrzeni miejsca – podkreślili jurorzy w uzasadnieniu.

Centrum przesiadkowe w Rybniku według eM4 Pracowni Architektury Brataniec

Drugą nagrodę zdobyła gliwicka pracownia AJJM (zespół w składzie: Alina Hnat, Jerzy Hnat) za stworzenie kompletnego budynku, właściwie wpisującego się w istniejącą przestrzeń oraz za jednoznaczne dyspozycje urbanistyczne. Ekspresyjna forma obiektu niesie w sobie cechy miastotwórcze – czytamy w uzasadnieniu.

Centrum przesiadkowe w Rybniku według AJJM

Trzecie miejsce przyznano konsorcjum biur NM Architekci, Zuzanna Szpocińska i Jerzy Grochulski (zespół w składzie: Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski, Konrad Matulaniec) za świadome kształtowanie architektury pod kątem rozwiązań proekologiczny w dobie postępujących zmian klimatu.

Centrum przesiadkowe w Rybniku według NM Architekci, Zuzanny Szpocińskiej i Jerzego Grochulskiego

Jury zdecydowało też przyznać dwa wyróżnienia honorowe. Otrzymały je biura Paweł Barczyk Architekt (zespół w składzie: Paweł Barczyk, Andrzej Duda) za śmiałe i konsekwentne kształtowanie formy o reprezentacyjnym charakterze, podkreślającym funkcję centrum przesiadkowego oraz BDM Architekci (zespół w składzie: Krzysztof Banaszewski, Michał Bylica, Maciej Dembiński, Jacek Mroczkowski, Mariela Soria, Seweryn Trzyna, Magdalena Walczak) za czystą i przejrzystą formę oraz klarowny układ funkcjonalny.

Centrum przesiadkowe w Rybniku według Pawła Barczyka

Centrum przesiadkowe w Rybniku według BDM Architekci

Centrum przesiadkowe w Rybniku

i

Autor: serwis prasowy istniejący parking miejski przy skrzyżowaniu ulic Jankowickiej i Reymonta w Rybniku