Wilanów Park: kokurs inwestorski na projekt ogólnodostępnego parku w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Nowe założenie, będące integralną częścią inwestycji pod nazwą Wilanów Park, stanie się pierwszym tej skali zrealizowanym w Warszawie przez prywatnego inwestora

Wilanów Park: konkurs inwestorski na projekt ogólnodostępnego parku w Warszawie

2020-11-17 16:37

Firma Ceetrus Polska wraz z warszawskim oddziałem SARP zapraszają do udziału w otwartym konkursie na projekt parku miejskiego w Wilanowie. Koncepcja przeszło dwuhektarowego założenia zostanie wyłoniona w tzw. formule flamandzkiej.

Nowy park w Wilanowie

Wilanów Park to wielofunkcyjna przestrzeń planowana przez firmę Ceetrus Polska na skraju Miasteczka Wilanów, w kwartale ulic Przyczółkowej, Uprawnej, al. Rzeczypospolitej i Karuzela. W ramach siedmiohektarowego założenia powstać mają biura, hotel, kino, obiekty usługowo-handlowe, otwarta przez cały rok oranżeria, a także dwuhektarowy park. Na projekt tego ostatniego spółka we współpracy z warszawskim oddziałem SARP ogłosiła właśnie konkurs architektoniczny. W jury pod przewodnictwem Szczepana Wrońskiego znaleźli się Marcin Wawiernia, Maciej Wydrzyński, Tomasz Marczewski i Aleksandra Dubrawska. Funkcję sędziego referenta pełnić będzie architekt krajobrazu Rafał Mroczkowski, a sekretarza konkursu: architekt Piotr Woliński. Wytyczne do konkursu stanowią propozycje mieszkańców dzielnicy zebrane podczas konsultacji przeprowadzonych we wrześniu i październiku tego roku przez pracownię A2P2 architecture & planning. To był pierwszy proces konsultacyjny przeprowadzonym przez A2P2 na zlecenie prywatnego klienta. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, cieszył się dużym zainteresowaniem. Zostały wykorzystane bezpieczne sanitarnie narzędzia partycypacji – plenerowe punkty konsultacyjne, ankieta w formie cyfrowej – także w wersji anglojęzycznej z uwagi na obcokrajowców mieszkających w Miasteczku Wilanów – a na koniec odbyła się transmitowana w internecie prezentacja wyników całego procesu – mówi „A-m” Monika Arczyńska, współprowadząca A2P2 architecture & planning.Czytaj też: Nowe centrum Wilanowa według Atelier Thomas Pucher |

Wilanów Park: kokurs inwestorski na projekt ogólnodostępnego parku w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Nowy park sąsiadować będzie bezpośrednio z oranżerią stanowiącą część jednego z budynków biurowo-usłgowych

Wilanów Park: konkurs na projekt parku w Wilanowie

Zgodnie z lokalnymi oczekiwaniami nowy park w Wilanowie powinien mieć charakter naturalistyczny i łączyć tereny zadrzewione, zapewniające cień, zakrzewione oraz łąki i trawniki. Ważnym elementem parku powinna być woda, zwłaszcza kwestia związana z retencjonowaniem wody opadowej. Pod względem użytkowym park powinien pozwalać na rekreację i odpoczynek, lecz niekoniecznie uprawianie sportu. Szczególnie ważne dla mieszkańców jest umożliwienie aktywności różnych grup społecznych i sąsiedzkich czy dzielnicowego domu kultury – czytamy w informacji prasowej. Konkurs na projekt parku przeprowadzony zostanie w tzw. formule flamandzkiej, łączącej zalety konkursu zamkniętego i otwartego. W pierwszym etapie uczestnicy składać będą wstępne szkice, opis ideowy i portfolio. Na tej podstawie sąd wyłoni od trzech do pięciu zespołów, których następnie zaprosi do udziału w warsztatach projektowych i uszczegółowienia koncepcji. Każdemu z uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 20 tys. zł brutto. Pula nagród wynosi 55 tys. zł (I nagroda – 30 tys. zł, II nagroda 15 tys. zł, trzecia – 10 tys. zł).  Rejestracja do 4 stycznia 2021 roku. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny www.konkurs-park-wilanow.sarp.warszawa.pl.

Wilanów Park: kokurs inwestorski na projekt ogólnodostępnego parku w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Głównym założeniem konkursu Wilanów Park jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania w powiązaniu z projektowanymi obiektami kubaturowymi

Konkurs w formule flamandzkiej: co to znaczy?

Formuła flamandzka w konkursach architektonicznych zdobywa pomału popularność także w Polsce. Sama procedura wywodzi się z Flandrii, gdzie model ten stosowany jest już od blisko dwóch dekad. Jeszcze w latach 90. ten belgijski region był krytykowany za brak polityki przestrzennej. W 1999 roku ustanowiono tam jednak funkcję naczelnego architekta, który wraz z zespołem przygotował autorski system udzielania zamówień publicznych na usługi architektoniczne, tzw. Open Oproep (otwarte zaproszenie). Zamawiający wspólnie z biurem naczelnego architekta określa najpierw swoje potrzeby i ambicje, by na tej podstawie wypracować dokument definiujący zadanie projektowe. Lista tego typu zadań na najbliższe pół roku podawana jest następnie do publicznej wiadomości. Biura architektoniczne, które chciałyby się ich podjąć wysyłają jedynie swoje portfolia i krótki opis, dlaczego interesują się danym tematem projektowym.Na tej podstawie naczelny architekt wybiera 10 pracowni, które przedstawia zamawiającemu, a później wspólnie dokonują selekcji 3-7 zespołów, zwracając przy tym uwagę, aby w finałowej grupie znalazły się zarówno biura doświadczone, jak i początkujące. Każde z nich przygotowuje odpłatnie koncepcje, by na koniec zaprezentować je przed komisją złożoną z przedstawicieli klienta, czyli zwykle lokalnych samorządów, i biura naczelnego architekta. W Polsce jeden z pierwszych konkursów w formule flamandzkiej przeprowadzono w Poznaniu. Zadaniem, jakie postawiono przed uczestnikami była rewaloryzacja Rynku Łazarskiego. W pierwszym etapie, zorganizowanym pod koniec 2016 roku, na podstawie zgłoszeń dopuszczono do konkursu 23 pracownie, które zostały poproszone o przesłanie swoich portfolio i referencyjnych rozwiązań. Na tej podstawie jury wytypowało pięć pracowni. Każdy z zespołów przygotował następnie własny projekt, za który otrzymał wynagrodzenie w wysokości 14 tys. zł. Odbyły się też spotkania informacyjne w terenie. Ostatecznie trzecie miejsce i 8 tys. zł przyznano pracowni BASIS, drugie i 10 tys. zł zdobyło Biuro Projektów Lewicki Łatak, a pierwsze i 15 tys. zł pracownia Jacka Bułata, której zlecono szczegółowe opracowanie koncepcji konkursowej, konsultowanej jeszcze później z mieszkańcami i kupcami mającymi przy rynku swoje kramy. Inwestycja ma się zakończyć w 2020 roku.