Architektura MuratorKonkursyWizje nowego Krakowa. Wyniki konkursu studialnego

Wizje nowego Krakowa. Wyniki konkursu studialnego

Międzynarodowy konkurs studialny na opracowanie masterplanu dla ponad 5 tys. hektarów we wschodniej części Krakowa wygrało Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA

Nowa Huta - projekt studialny

Konkurs obejmował obszar Nowej Huty, którego granicę od południa stanowiła Wisła, od zachodu ul. Bulwarowa i Klasztorna, od północy linia kolejowa, od wschodu zaś granica gminy Kraków. Szukano koncepcji, która wykorzystywałaby ideę zrównoważonego, inteligentnego miasta, tzw. Smart City, i podniosła atrakcyjność Dzielnicy XVIII dla inwestorów i mieszkańców.

Zwycięski projekt przygotował zespół architektów, urbanistów i ekonomistów pod kierownictwem Michała Stangla. Wizja rozwoju Nowego Krakowa opiera się na trzech priorytetach: Zielona i prężna dzielnica biznesu, czyli wzbogacenie bazy ekonomicznej miasta o różnorodne, nieuciążliwe dla środowiska branże nowoczesnego przemysłu i usług, Inteligentna dzielnica mieszkaniowa, czyli realizacja zwartej, gęstej zabudowy z przemieszanymi funkcjami mieszkalnymi i usługowymi, atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi i efektywnym transportem publicznym oraz Udogodnienia dla innowacji i kreatywności, rozumiane tu m.in. jako wprowadzenie funkcji targowo-wystawienniczej o zasięgu metropolitalnym, a także wykorzystanie przemysłowego dziedzictwa i istniejących terenów zielonych dla stworzenia bogatej oferty rekreacyjno-rozrywkowej.

W koncepcji pojawia się też kilka konkretnych pomysłów jak wzniesienie dwóch połączonych ze sobą wieżowców po obu stronach ul. Igołomskiej, stanowiących od wschodu „bramę do miasta” i symbol nowej dzielnicy, budowę w Branicach parku naukowo-technologicznego, a obok węzła komunikacyjnego integrującego transport kolejowy, tramwajowy, autobusowy i samochodowy, realizację centrum kongresowego, muzeum stali i specjalnej strefy Błonia 2.0 umożliwiającej organizowanie różnego rodzaju wydarzeń plenerowych jak koncerty czy zloty.
Planowane zakończenie realizacji: 2027

Rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs na pomnik ofiar Andreasa Breivika na wyspie Utøya. Autorem zwycięskiego projektu pomnika upamiętniającego ofiary Andreasa Breivika jest Jonas Dahlberg, szwedzki artysta, który zaproponował „przecięcie” półwyspu znajdującego się w niedalekiej odległości od wyspy Utøya. Prace nad nową inwestycją zakończą się w 2015 roku.
MO(NU)MENT: architektura, przestrzeń publiczna i pomniki; miejskie symbole Goethe-Institut i Dom Spotkań z Historią zapraszają do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 23 sierpnia 2013
Incredible Green Contest. Fundacja Acer ogłasza międzynarodowy konkurs studencki na proekologiczne innowacje Fundacja Acer zaprasza studentów do zgłaszania na konkurs nowych proekologicznych i innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na zmniejszenie zużycia energii i zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Międzynarodowy konkurs na projekt ekspozycji stałej muzeum. 2. nagroda - HSD/Haley Sharpe Design z Wielkiej Brytanii.