Uczestnicy, Jurorzy i Organizotorzy Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP 2019 2.

i

Autor: Dariusz Gackowski Uczestnicy, Jurorzy i Organizotorzy Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP 2019 2.

Znamy wyniki finału polsko-niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP 2019

2019-06-18 17:41

Nagrodę główną wygrała Dominika Strzałka z Politechniki Krakowskiej za pracę Miedzianka, the history of disappearing. Ceremonia wręczenia Nagród i wyróżnień odbyła się 16 czerwca 2019 r. w siedzibie ZG SARP w Warszawie.

Tegoroczny finał dorocznej polsko-niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbył w dniach 13-16 czerwca br. w Warszawie.

Warsztaty powadzone przez arch. Karola Langie oraz Paulinę Pagę, kultroznawczynię i założycielkę Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, zatytułowane były: „INTENSITY and SUBTLETY. Modernism revised in Wiecha Passage”. Polem działania była jedna z najważniejszych modernistycznych przestrzeni Warszawy – Pasaż Wiecha, natomiast warsztaty odbyły się w Pawilonie Wystawowym SARP.

Hasłem przewodnim tegorocznych warsztatów była INTENSYWNOŚĆ i SUBTELNOŚĆ, a celem stworzenie multimedialnego eseju – wypowiedzi, łączącej indywidualne spostrzeżenia w sposób pogłębiający warsztat architektów oraz - potencjalnie - wartościowy głos dla całego środowiska i osób zainteresowanych. Uczestnicy badali wielosensoryczność doświadczenia, jego aspekt temporalny, korzenie w naturalności i biologiczności, historyczne wzorce i zróżnicowanie. Medium były wielomedialne notacje – podsumowanie kompozycyjnej, wizualnej, społecznej wiedzy i wrażliwości autorów.

Część konkursowa Nagrody, podczas której 19 uczestników finału prezentowało swoje prace przed Jury, miała miejsce 15 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia.

Jury w składzie: arch. Jacek Lenart (przewodniczący Jury, SARP) arch. Ayşin Ipekçi (członkini Jury, BDA), arch. Jan Wirth (członek Jury, BDA), arch. Magdalena Kozień- Woźniak (członkini Jury, SARP), Marcin Brataniec (członek Jury, SARP), arch. Karol Langie (sekretarz organizacyjny ze strony SARP, bez prawa głosu, Kristina Eschler, sekretarz organizacyjny ze strony BDA, bez prawa głosu), postanowiło przyznać:

 

Nagrodę Główną w wysokości 2500 EUR

Pani Dominice Strzałce z Politechniki Krakowskiej za pracę Miedzianka, the history of disappearing, wykonaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Kadłuczki i dr hab. Jolanty Sroczyńskiej.

Uzasadnienie:

Podczas gdy architektura z zasady jest domeną kultury przestrzennych odpowiedzi, autorka dodatkowo przekonuje nas do projektowania metodą słuchania i obserwowania Miedzianki - miasta na Dolnym Śląsku w Polsce, łagodnie, ale ciągle zanikającego.

Z jednej strony podchwytuje historię powolnej degradacji górniczego miasteczka, z drugiej - silną solidarność pomiędzy ludźmi z tego regionu.

Rozwijając wysoce przekonującą, poetycką analizę terenu w różnych warstwach: geograficznej, infrastrukturalnej i kontekstualnej kartografii, autorka łączy wątek historyczny znikania z postindustrialną melancholią.

Po wiekach naturalnych katastrof, epidemii, politycznych, militarnych i wreszcie górniczych zniszczeń, Miedzianka otrzymuje hołd przez wprowadzenie wyniesionej struktury jako warstwy społecznego gromadzenia, przekazywania, edukowania i rozumienia historii tego znikania.

Konsekwencje wielorakich tragedii są zamieniane w pozytywne i twórcze akty postrzegania przeszłości miasta. Niezwykłą cechą projektu jest transformacja energii straty w palimpsest służący współczesnemu dialogowi pomiędzy protagonistami z Miedzianki i okolic. Młodej architektce udaje się poszerzyć pole działania architekta - jako kuratora kulturalnego i historycznego współistnienia.

(opr. Aysin Ipekci)

BDA WINNER

i

Autor: Archiwum Architektury Nagroda główna: Dominika Strzałka, Miedzianka, the history of disappearing
BDA WINNER 2

i

Autor: Archiwum Architektury Nagroda główna: Dominika Strzałka, Miedzianka, the history of disappearing

Jury postanowiło przyznać:

Honorowe wyróżnienie specjalne

Michałowi Wasielewskiemu z Politechniki Wrocławskiej, za pracę zatytułowaną City Treasure,

Storage for National Museum in Gaj Hill, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Tomasza Głowackiego.

Uzasadnienie:

Wyróżnienie specjalne dano pracy za przywrócenie zbiorowej pamięci Wzgórza Gaj - kurhanu złożonego z gruzów po zburzonym wojną Wrocławiu. Ów szczególny sarkofag, przez wbudowanie w niego w znakomitej większości podziemnego magazynu dzieł sztuki Muzeum Narodowego, przeistacza się w uświadomiony pomnik pamięci. Sztuka zaś w jego wnętrzu ukryta staje się tej pamięci gwarantem.

(opr. Jacek Lenart)

BDA 2m

i

Autor: Archiwum Architektury Special Mention: Michał Wasielewski
BDA 2m2

i

Autor: Archiwum Architektury Special Mention: Michał Wasielewski

Jury przyznało także

trzy równorzędne wyróżnienia honorowe

Panu Maximilianowi Blume z Technical University of Munich (TUM) za pracę zatytuowaną Utopia. Urbanization and corporate living., wykonaną pod kierunkiem Prof. Dietricha Fink

Uzasadnienie:

W dużych miastach palacy staje sie problem niewystarczającej ilości mieszkań. W rezultacie rosną czynsze i narastają społeczne podziały. Projekt eksploruje nowe możliwości tworzenia przestrzeni do mieszkania w centrach miejskich. Struktura budynku zapewnia przestrzeń, w której mieszkańcy mogą tworzyć więź, podczas gdy sam budynek łączy miejskie kwartały. Konsekwentne podejście - od wyszukania niekonwencjonalnej lokalizacji po projekt wykorzystujący potencjał mało intensywnie wykorzystywanej przestrzeni - jest przekonujący. Jury przyznaje wyróżnienie za odwagę.

(opr. Jan Wirth)

 

oraz

 

Panu Sebastinowi Strobl z Academy of Fine Arts Munich za pracę, zatytułowaną simply be there, wykonaną pod kierunkiem Prof. Carlo Baumschlager.

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za wyrafinowaną propozycję zbudowania odciętej od wpływów otoczenia prywatnej przestrzeni. Stanowi ona głos w dyskusji o przeładowaniu codziennego życia informacją i obrazami. Sferyczne wnętrze może służyć wyłącznie kontemplacji. Jest odłączone od wirujących światów materialnej i wirtualnej rzeczywistości, w jakich przychodzi nam żyć. Towarzysząca od wieków cywilizacji potrzeba tworzenia miejsc izolacji powraca w nowej, współczesnej odsłonie.

(opr. Magdalena Kozień-Woźniak)

 

i

Panu Fabianowi Weis z Nuremberg Tech - Technische Hochschule Nürnberg z apracę, zatytułowaną Archive for the collective memory. Reinterpretation of the postwar modernist housing estate at the Einsteinring Nürnberg, wykonaną pod kierunkiem Prof. Caroli Dietrich, Prof. Dr, Richarda Woditsch.

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za brawurową propozycję przekształcenia porzuconego powojennego osiedla na cmentarz. Melancholia tej przestrzeni została przemieniona w przestrzeń melancholii. Ściany bloków i dziedziniec pomiędzy nimi użyto jako klasyczne elementy cmentarza formujące ogród za murem - “hortus conclusus”. W ten sposób pozostałości nieudanego modernistycznego eksperymentu przywrócono miastu jako żyjącą przestrzeń publiczną.

(opr. Marcin Brataniec)

Ceremonia wręczenia Nagród i wyróżnień odbyła się 16 czerwca 2019r. o godz. 12:00 w siedzibie ZG SARP w Warszawie ul. Foksal 2 (pawilon wystawowy).

Konkurs zorganizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Po raz drugi, w tym roku Nagroda została objęta Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego.

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2019 została objęta Honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

https://www.miir.gov.pl/

Patronem medialnym przedsięwzięcia jest ARCH MAGAZYN ARCHITEKTONICZNY SARP.

http://www.archsarp.pl/

INFORMACJE OGÓLNE O NAGRODZIE:

 

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP jest kontynuacją organizowanego od 1985 roku konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłu w którym brali udział młodzi architekci z Polski i Niemiec pod nazwą „Nagroda Waltera Henna”. Obecnie to projekt dyplomowy magisterski, którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgodnie z tradycją, Finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP odbywa się każdego roku w maju/czerwcu, naprzemienne w Polsce lub w Niemczech i trwa 4 dni. W trakcie imprezy finałowej finaliści uczestniczą w warsztatach architektonicznych. oraz prezentują prace dyplomowe przed polsko-niemieckim Jury.

Językiem komunikacji w Nagrodzie i warsztatach jest język angielski.

Zarówno strona niemiecka, jak i polska występuje organizując Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA – SARP Patronat odnośnego Ministra. Na uroczystość ogłoszenia wyników rywalizacji zapraszani są Ambasadorowie Niemiec w Polsce oraz przedstawiciele instytucji niemieckich działających w Polsce; jeśli finał odbywa się w Niemczech-zapraszany jest Ambasador Polski w Niemczech.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, oraz wystawy na temat architektury, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych.

Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego lub postać praktyki projektowej w wybranym kraju.

 

Więcej informacji: dz@sarp.org.pl