Architektura MuratorKrytykaArchitektura dla klimatu: kryteria oceny

Architektura dla klimatu: kryteria oceny

Architekci stają dziś przed wyzwaniem takiego zaprojektowania tkanki miejskiej i pojedynczego budynku, aby z jednej strony stworzyć środowisko odporne na zdarzenia związane ze zmianą klimatu, a z drugiej przyjazne do życia dla mieszkańców. Jerzy Kwiatkowski z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW o nowych wyzwaniach dla architektury i jej ewaluacji w kontekście zmiany klimatu.

Architektura dla klimatu: kryteria oceny
il. GettyImages

Mimo że wciąż docierają do nas głosy o braku związku człowieka ze zmianami klimatu, trudno podważyć to, że one postępują. Jedną z najbardziej znanych organizacji zajmujących się tą kwestią jest działający już od ponad 30 lat Międzyrządowy Zespół do spraw Zmiany Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Został powołany przez ONZ w celu oceny i analizy ryzyka związanego z wpływem człowieka na klimat. W raporcie IPCC z roku 2013 (Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York) stwierdzono, że ocieplenie systemu klimatycznego jest bezdyskusyjne. Z prawdopodobieństwem na poziomie ponad 95% to właśnie człowiek wpłynął w sposób dominujący na to obserwowane od połowy XX wieku zjawisko. Dalsze emisje gazów cieplarnianych będą zwiększać prawdopodobieństwo dotkliwych, powszechnych i nieodwracalnych zmian w ekosystemach oraz oddziaływać na ludzi. Zmiany klimatu nie dotyczą jedynie wzrostu średniej temperatury powierzchni ziemi, ale powodują nasilenie się innych zjawisk pogodowych. W szczególności należy spodziewać się występowania: cieplejszych i częstszych gorących dni i nocy, wyższych opadów wywołujących powodzie czy podtopienia (deszcze nawalne), częstszych i bardziej intensywnych burz, silnego wiatru, susz o większej skali i czasie trwania, wzrostu poziomu mórz. Dane zebrane przez Munich Re, niemiecką firmę ubezpieczeniową wskazują, że liczba naturalnych katastrof wzrosła w roku 2017 o ponad 300% w stosunku do wartości bazowej z roku 1980. Wszystkie te zjawiska wpływać będą na tkankę miast.

Czytaj też: Nowy Bauhaus: odpowiedź UE na kryzys klimatyczny |

Cieplejsze oraz częstsze gorące dni i noce już powodują występowanie tzw. miejskiej wyspy ciepła, a silny wiatr, powodzie czy podtopienia zwiększają prawdopodobieństwo wzrostu zniszczeń w infrastrukturze oraz katastrof budowlanych. W Polsce, według statystyk Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, liczba katastrof związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi wzrosła z ok. 100 w latach 1996-2005 do ok. 360 w latach 2006-2015. Wzrost temperatury i częstsze występowanie gorętszych okresów to nie tylko efekt wyspy ciepła, ale również: zwiększone zapotrzebowanie na chłodzenie i wodę, pogorszenie jakości powietrza, pogorszenie jakości życia, zwłaszcza osób mieszkających w domach o niskim standardzie, problemy z transportem i trudniejsze warunki dla zieleni miejskiej. Zmiany w opadach, w tym intensywne burze z dużymi opadami oraz susze, niosą ze sobą z kolei: pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, skażenie wodociągów, zaburzenia w odprowadzaniu ścieków, zakłócenia w funkcjonowania miasta – osiedli, handlu, transportu i generalnie całego społeczeństwa, degradację infrastruktury oraz zieleni miejskiej, a także migracje z obszarów dotkniętych powodzią. Zwiększone występowanie silnych i gwałtownych wiatrów powoduje: przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, zagrożenie dla infrastruktury miejskiej, w tym funkcjonowania transportu czy dostaw wody, ryzyko śmierci i obrażeń ciała dla ludzi, większą liczbę pożarów, straty w drzewostanie i obiektach nieprzystosowanych do trudnych warunków, utratę mienia.

Tagi:
Climate Leadership: nabór do 3. edycji programu dla firm na rzecz klimatu Climate Leadership to pierwsza inicjatywa w Polsce na rzecz zintensyfikowania działań w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych. W  dwóch dotychczasowych edycjach do programu przystąpiło już 26 firm. „Architektura-murator” jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia.
W Polsce powstał największy na świecie dom dla owadów. Właśnie trafił do księgi Guinnessa Największy na świecie dom dla owadów zaprojektował architekt Paweł Wołejsza we współpracy z Igorem Siedleckim, edukatorem przyrodniczym specjalizującym się w badaniu owadów. W październiku konstrukcja została oficjalnie wpisana do księgi rekordów Guinnessa.
Airbubble: pierwszy w Polsce biotechnologiczny plac zabaw Jeszcze do 31 października można korzystać z biotechnologicznego placu zabaw przy Centrum Nauki Kopernik. Airbubble to pierwsze taka przestrzeń w Polsce wykorzystująca oczyszczające właściwości alg. Za projektem tego miejskiego eksperymentu stoi ecoLogicStudio.
Architektura kryzysu klimatycznego i Architects Declare – debata o strategiach i trudnościach w projektowaniu „Architektura kryzysu klimatycznego” to spotkanie dotyczące inicjatywy Architects Declare. Projektanci opowiedzą, jakie kroki zostały podjęte w celu realizacji założeń apelu, a także o trudnościach, które rodzi projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Koronawirus a klimat: wpływ pandemii koronawirusa na środowisko Jaki wpływ wywiera koronawirus na klimat? Czy pandemia przyczyni się do większego zużycia energii? A może poprawy jakości powietrza? Czy grozi nam rekordowa produkcja odpadów z plastiku? Siedem pytań do dr. Krystiana Szczepańskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
Spółdzielcy dla klimatu – warsztaty Spółdzielnie mają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie architektury, w tym jej dostosowanie do współczesnych wyzwań klimatycznych. W Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak rozpoczyna się cykl warsztatów dla przedstawicieli warszawskich spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych