Architektura MuratorKrytykaHistoria Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą

Historia Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą

Pomysł budowy w Polsce nowoczesnego centrum nauki na wzór słynnego Exploratorium w San Francisco powstał już w latach 70. Jednak dopiero w 2003 roku zapadła decyzja, by ośrodek tego typu zrealizować nad dopiero ukończonym tunelem Wisłostrady - o historii CNK nad Wisłą Tomasz Żylski.

Historia Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą
Plansza zwycięskiej pracy konkursowej prezentująca sytuację i koncepcję ideową. Główne hasła: erozja, perforacja, jama, krajobraz. W opisie pojawiło się stwierdzenie: Ta architektura zamierza wywołać prehistorię

Już w latach 70. fizyk Łukasz Turski wyszedł z pomysłem budowy w Polsce nowoczesnego centrum nauki na wzór słynnego Exploratorium w San Francisco. Poparcie władz Warszawy zyskał jednak dopiero 20 lat później, gdy ogromną popularność odniosły organizowane przez niego Pikniki Naukowe. W 2003 roku ówczesny prezydent miasta Lech Kaczyński podjął decyzję, by ośrodek tego typu zrealizować nad dopiero ukończonym tunelem Wisłostrady. Zbudowana w latach 70. arteria skutecznie odcięła lewobrzeżną Warszawę od Wisły, planowano więc, że dzięki przekryciu kilometrowego odcinka w pobliżu BUW-u miasto zyska atrakcyjną działkę nad wodą, którą sprzeda pod zabudowę komercyjną. Zmiana koncepcji i przeznaczenie terenu na cele kultury i rekreacji miało przywrócić rzekę wszystkim mieszkańcom. Stało się też podstawą do opracowania wytycznych pod plany zagospodarowania bulwarów. W marcu 2004 roku umowę w sprawie utworzenia CNK podpisali przedstawiciele ministerstwa nauki i informatyzacji, edukacji narodowej i sportu oraz władze samorządowe. W konsekwencji koszt wzniesienia obiektu wzięły na siebie te ostatnie, a państwo sfinansować miało wyposażenie planetarium i poszczególnych wystaw (w 2009 roku pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W grudniu 2005 roku rozstrzygnięto drugi konkurs na projekt budynku (poprzedni unieważniono z powodu błędów formalnych). Wygrało RAr-2 Laboratorium Architektury. Jury doceniło to, w jaki sposób autorzy wykorzystali lokalizację obiektu: zarówno jego architektura, jak i ukształtowanie parku na dachu są ściśle związane z rzeźbą terenu i nadwiślańskim krajobrazem. Centrum Nauki Kopernik to obecnie jedna z największych instytucji tego typu w Europie, a jego powstanie to także iście kopernikański przewrót w podejściu do nowoczesnych placówek kulturalno-edukacyjnych w Polsce.

Krakowskie Centrum Nauki Kopernik Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z krakowskim SARP-em ogłosił dwuetapowy międzynarodowy konkurs na projekt Małopolskiego Centrum Nauki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 3 października.
Rozbudowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Obok Centrum Nauki Kopernik stanie wkrótce nowy obiekt. Jego projekt opracował wrocławski oddział biura Heinle Wische und Partners.
Tak będzie wyglądać Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie Pierwszą nagrodę w konkursie na projekt Pracowni Przetworu Kopernikańskiego przyznano pracowni Heinle Wische und Partners Architekci z Wrocławia. Trzykondygnacyjny budynek, który stanie tuż obok Centrum Nauki Kopernik pomieści pracownie i laboratoria badawcze.
O projekcie Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą w Warszawie Jan Kubec W warstwie ideowej w zasadzie nie ma różnic między projektem konkursowym a realizacyjnym. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z uwag i zaleceń sądu konkursowego. W skali urbanistycznej dotyczyły one przede wszystkim zaprojektowania bardziej wyrazistego placu wejściowego od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego - pisze Jan Kubec, główny projektant CNK.
Konkurs na rozbudowę Centrum Nauki Kopernik Centrum Nauki Kopernik we współpracy z SARP-em ogłosiło właśnie konkurs na projekt nowego budynku, który powstać ma po północnej stronie gmachu głównego. Wnioski o dopuszczenie do udziału przyjmowane są tylko do 24 kwietnia.
Mobilna wypożyczalnia gier przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie To już ostatni moment, by skorzystać z mobilnej wypożyczalni gier plenerowych przy Centrum Nauki Kopernik. Projekt mebli opracowało Onto studio Anny Wręgi i Kai Nosal.