100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Mapa Polski współczesnej i przedwojennej pokazująca rozmieszczenie wybranych stu najważniejszych obiektów architektonicznych stulecia 1918-2018; projekt mapki: Beata Tylec-Skórka

Sto budynków na stulecie niepodległości

2018-11-05 14:36

Setna rocznica odzyskania niepodległości skłania do podsumowań – jakie budynki zapisały się na trwałe w historii naszej architektury, które weszły do kanonicznego zbioru, a które zostały, może niesłusznie, pominięte. Zestawienie najważniejszych obiektów stulecia stworzyli specjalnie dla nas uznani polscy badacze, wykładowcy i krytycy, wszyscy będący architektami. Każdą z dekad powierzyliśmy innej osobie, zdając się na jej wybór oraz ocenę panujących w danym okresie trendów i społeczno-politycznego tła.

Najważniejsze polskie budynki stulecia wybrali:

Krzysztof Ingarden, współzałożyciel biura Ingarden & Ewỳ Architekci. Wykładowca Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Konsul Honorowy Japonii w Krakowie. Autor książki Jakimi mówimy językami? Próba klasyfikacji architektury drugiej i trzeciej Rzeczpospolitej (2017)

Michał Wiśniewski, architekt i historyk sztuki, pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury. Współzałożyciel fundacji Instytut Architektury. Współtwórca polskiej wystawy na biennale architektury w Wenecji w 2014 roku oraz innych ekspozycji. Autor i redaktor wielu publikacji (m.in. monografii Witolda Cęckiewicza, 2015)

Zbigniew Paszkowski, architekt i urbanista, w 1990 roku założył autorską pracownię projektową APA Urbicon. Autor kilku monografii i ponad stu publikacji naukowych. Wykładowca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Łukasz Wojciechowski, współzałożyciel VROA Architekci, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi blog o architekturze niepokoje. wordpress.com. Autor książek Bryk do architektury (2011, 2015) i We wstecznym lusterku (2014)

Ryszard Nakonieczny, architekt i historyk architektury, adiunkt w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury Politechniki Śląskiej. Współautor i redaktor książek Oblicza modernizmu w architekturze (2013) oraz Słynne wille Polski (2013)

Ewa Kuryłowicz, wiceprezes i generalny projektant Kuryłowicz & Associates. Kierowniczka Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a także Przewodnicząca Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym książki Projektowanie uniwersalne. Udostępnienie otoczenia osobom niepełnosprawnym (1996, 2005)

Konrad Kucza-Kuczyński, współzałożyciel biura Atelier 2. Autor wielu publikacji, w tym ostatnio wydanych książek Zawód Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury (2015) oraz Twórcy i dzieła Warszawskiej Szkoły Architektury 1915-2015 (2017). Kierownik Zakładu Projektowania Architektoniczno- Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Maciej Miłobędzki, współtwórca warszawskiego biura JEMS Architekci, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Grzegorz Stiasny, architekt i krytyk architektury, stały współpracownik „A-m”. Od 1994 roku partner w firmie ARÉ Stiasny/ Wacławek. Wiceprezes ZG SARP i wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Monika Arczyńska, współtwórczyni gdańskiej pracowni A2P2 Architecture & Planning, stała współpracowniczka „A-m”. Wykłada na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi blog Six Letter City

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Mapa Polski współczesnej i przedwojennej pokazująca rozmieszczenie wybranych stu najważniejszych obiektów architektonicznych stulecia 1918-2018; projekt mapki: Beata Tylec-Skórka

1918-1927 wybrał Krzysztof Ingarden

Architekturę polską po odzyskaniu niepodległości cechowała niezwykła różnorodność, dynamika i wielokierunkowość poszukiwań. Architekci świadomi swojej kulturotwórczej i symbolicznej roli w nowej Polsce włączyli się do aktywnego definiowania procesów modernizacyjnych i wizerunku odrodzonego państwa. Punktem odniesienia była zarówno tradycja architektury historyzującej i regionalnej, jak również rodzące się idee funkcjonalizmu i formalnego eksperymentu. Wachlarz stylistycznych tendencji był bardzo szeroki. Historyk sztuki i architekt Adam Miłobędzki komentuje ten fenomen w sposób następujący: W całym okresie międzywojennym ścieranie się tradycyjnych i postępowych prądów artystycznych powodowało w Polsce, jak i w całej Europie, rozszczepienie architektury na niespotykaną mnogość szkół i kierunków. Dynamika rozwoju tej dziedziny po pierwszej wojnie była zjawiskiem bardzo interesującym, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę problemy, z jakimi musiało zmierzyć się nowe państwo. Między innymi z powodu braku polskiego szkolnictwa architektonicznego budynki realizowano przy wielkim niedoborze profesjonalnej kadry. Jak zauważa Izabella Wisłocka, pod koniec XIX wieku przez dłuższy czas jedyną polską placówką, która kształciła budowniczych, był Wydział Budownictwa Politechniki Lwowskiej. Natomiast architekci musieli zdobywać wiedzę w szkołach artystycznych, znajdujących się w większych miastach państw zaborczych (...) w roku 1911 utworzono kurs architektoniczny na ASP w Krakowie, a w ślad za tym powołano do życia Wydział Architektury na Politechnice Lwowskiej. W roku 1915 powstał Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej. Pomimo wszystkich opisanych trudności i ograniczeń pierwsze dziesięciolecie po odzyskaniu niepodległości było niezwykle ważne dla rozwoju polskiej architektury. Dominująca jest jeszcze stylistyka historyzująca, jednak powoli jej znaczenie maleje. Wyraźne są próby poszukiwania stylu narodowego przez reprezentantów szkoły krakowskiej, której przedstawiciele skupieni są wokół stowarzyszenia Warsztaty Krakowskie. Pawilon Polski na paryskiej wystawie światowej w 1925 roku, będący szczytowym osiągnięciem tego nurtu, pozostaje też największym sukcesem międzynarodowym polskiej architektury okresu II RP. I cały pawilon, i poszczególne eksponaty, spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, a jury przyznało Polsce największą liczbę nagród – sto siedemdziesiąt dwie – co w kraju uznane zostało za świadectwo żywotności i niezależności narodowej kultury – podsumowuje brytyjski badacz David Crowley. Z drugiej strony coraz wyraźniej widać wtedy w polskiej architekturze zmiany charakteryzujące się absorbowaniem idei funkcjonalizmu i modernizmu. W połowie lat 20. wokół grup Blok (1924-1926) i Praesens (1926-1929) formuje się awangardowe środowisko artystyczne. Powstają pierwsze projekty czołowych polskich konstruktywistów i funkcjonalistów – Szymona Syrkusa, Józefa Szanajcy, Romualda Gutta, Władysława Strzemińskiego, Barbary i Stanisława Brukalskich i innych, których dzieła będą tworzyły awangardę kolejnych dziesięcioleci II RP. Przedstawiony obok wybór realizacji z lat 1918-1927 ilustruje główne tendencje stylistyczne okresu oraz najlepsze wpisujące się w te nurty budynki.

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Schronisko Murowaniec na Hali Gąsienicowej, projekt: Zygmunt Kalinowski, 1921-1925 (wernakularyzm – styl zakopiański/lokalna odmiana modernizmu); Fot. T. i St. Zwoliński / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Pawilon Zakładów Doświadczalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 24, projekt: Jan Koszczyc Witkiewicz, 1925-1926 (wczesny modernizm/półmodernizm/ styl narodowy oparty o wernakularyzm); Fot. ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Szkoła Rzemiosł i Gospodarstwa Domowego (Szkoła Zawodowa Żeńska) w Warszawie, I etap, ul. Górnośląska 31, projekt: Romuald Gutt, 1919-1926 (wczesny modernizm/półmodernizm); Fot. ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Gimnazjum Batorego w Warszawie, ul. Myśliwiecka 6, projekt: Tadeusz Tołwiński, 1922-1923 (historyzm – neobarok); Fot. Henryk Poddębski / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, ul. Krupówki 10, projekt: Franciszek Mączyński, Stanisław Witkiewicz, 1913-1922 (wernakularyzm – późny styl zakopiański); Fot. T. i St. Zwoliński / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Polski Pawilon na paryskiej wystawie w 1925 roku, projekt: Józef Czajkowski, projekt wnętrz: Wojciech Jastrzębowski, Karol Stryjeński, Edward Trojanowski i inni, panneau: Zofia Stryjeńska (polskie art déco); Fot. ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Bank Pocztowej Kasy Oszczędności w Krakowie, ul. Wielopole 19/21, projekt: Adolf Szyszko-Bohusz, 1922- 1925 (historyzm – klasycyzm szkoły petersburskiej); Fot. ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Instytut Aerodynamiczny Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 24, projekt: Franciszek Lilpop, Karol Jankowski, 1925-1926 (wczesny modernizm/półmodernizm); Fot. Jan Ryś / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dworzec kolejowy w Gdyni (nie istnieje – wyburzony po wojnie), projekt: Romuald Miller, 1921-1926 (wernakularyzm – styl dworkowy); Fot. ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom pracowników banku PKO w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 5, projekt: Adolf Szyszko-Bohusz, 1925- 1927 (historyzm – klasycyzm szkoły petersburskiej); Fot. ARCHIWUM NAC

1928-1937 wybrał Michał Wiśniewski

Początek drugiej dekady niepodległości zbiegł się z kilkoma ważnymi zmianami w polskiej architekturze. Przyjęta została nowa ustawa budowlana, która uregulowała kierunki rozwoju miast. Do użytku oddawano kolejne monumentalne siedziby instytucji młodego państwa. Stabilizacja pieniądza umożliwiła liczne inwestycje prywatne na rynku mieszkaniowym. Najczęściej budowano kamienice czynszowe oraz wille w typie dworu szlacheckiego. Przeważała estetyka umiarkowanego historyzmu, którą uzupełniano dekoracjami w nurcie spopularyzowanego sukcesem polskiego pokazu na wystawie światowej w Paryżu w 1925 roku rodzimego art déco. Pod koniec lat 20. święciła triumfy tzw. szkoła krakowska –- kubizująca estetyka promowana przez blisko związanych z sanacyjnym rządem artystów z Krakowa. Najmocniej wybrzmiała we wnętrzach gmachów publicznych, np. budynku Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach – największej kubaturowo realizacji dwudziestolecia. Nurt ten był także silnie obecny w architekturze pawilonów Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w roku 1929. W podobnym duchu realizowano kamienice czynszowe, budynki publiczne, w tym świątynie, czego wyjątkowy w skali Polski przykład stanowi kościół św. Rocha w Białymstoku autorstwa Oskara Sosnowskiego (ukończony w roku 1944, ale estetycznie przynależący do dekady 1928-1937). Nowe realia polityczne zmieniły dynamikę rozwoju polskich miast. Na znaczeniu straciła Łódź oraz popadające w stagnację Lwów i Wilno (chociaż działająca we Lwowie najstarsza polska uczelnia architektoniczna zachowała swój progresywny charakter). Rozkwitła Warszawa, szybko rozwijały się także Kraków i Poznań oraz nowe miasta, m.in. Katowice i Gdynia. To tutaj najwcześniej do głosu doszedł modernizm, którego głównym rozsadnikiem był Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Już pod koniec lat 20. młodzi absolwenci stołecznej uczelni – Bohdan Lachert i Józef Szanajca oraz Barbara i Stanisław Brukalscy – wznieśli na Saskiej Kępie i Żoliborzu pierwsze w Polsce modernistyczne wille. Projektanci związani z tym środowiskiem byli także silnie zaangażowani w działalność społeczną, projektowali kolonie mieszkaniowe, np. dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu i Towarzystwa Osiedli Robotniczych na Kole. Modernistyczne osiedla mieszkaniowe powstawały także w innych miastach – przykładem może być galeriowiec krakowskiego samorządu przy ul. Bobrowskiego albo zespół Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonariuszy we Lwowie. Na początku kolejnej dekady w polskie budownictwo uderzyły skutki wielkiego kryzysu. Dopiero w ostatnich latach przed wybuchem wojny koniunktura zaczęła wracać. Jej wyznacznikiem była dominacja modernizmu. W Katowicach i Warszawie wzniesiono wówczas pierwsze wysokościowce. Modernizm spod znaku warszawskiej awangardy odegrał też ważną rolę w rozwoju Gdyni, czego symbolem jest siedziba ZUS-u autorstwa Romana Piotrowskiego. Polska nowoczesność mocno zaistniała także w nowym zjawisku epoki – architekturze sportu i wypoczynku. W 1929 roku Edgar Norwerth zrealizował w Warszawie rozległy awangardowy zespół Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Niedługo później estetyka modernizmu zawitała do uzdrowisk – Ciechocinka, Zakopanego, Krynicy-Zdroju. Ozdobą tej ostatniej pozostaje nowoczesny pensjonat Patria wzniesiony dla Jana Kiepury przez Bohdana Pniewskiego. Połączenie nowoczesności, luksusu i symboliki odrodzonego państwa chyba najsilniej wybrzmiało w Zamku Prezydenta RP – jednym z najważniejszych dzieł krakowianina Adolfa Szyszko-Bohusza.

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kościół św. Rocha w Białymstoku, ul. ks. A. Abramowicza 1, projekt: Oskar Sosnowski, 1927-1944; Fot. Za "ARCHITEKTURA" 11-12/1978
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Zespół Mieszkaniowy Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonariuszy we Lwowie, ul. Stryjska 36-42, projekt: Witold Minkiewicz, 1926-1928; Fot. ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Pensjonat Patria w Krynicy-Zdroju, ul. Kazimierza Pułaskiego 35, projekt: Bohdan Pniewski, 1932-1934; Fot. Henryk Poddębski / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek ZUS w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, projekt: Roman Piotrowski, 1934- 1936; Fot. Roman Burzyński / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Zamek Prezydenta RP w Wiśle, ul. Zameczek 1, projekt: Adolf Szyszko- Bohusz, projekt wnętrz: Włodzimierz Padlewski, Andrzej Pronaszko, 1929- 1930; Fot. ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom Pracowników Urzędu Skarbowego (tzw. Drapacz Chmur) w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 15, projekt: Mieczysław Kozłowski, konstrukcja: Stefan Bryła, 1929-1934; Fot. Czesław Datka / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Urząd Wojewódzki i Sejm Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, projekt: Kazimierz Wyczyński, Ludwik Wojtyczko, Stefan Żeleński, Piotr Jurkiewicz, 1922-1929; Fot. ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury VII Kolonia WSM w Warszawie na Żoliborzu, ul. Suzina, projekt: Barbara i Stanisław Brukalscy, 1932-1934; Fot. Beata Tylec-Skórka
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, projekt: Edgar Norwerth, 1928-1930; Fot. Henryk Poddębski / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom Lachertów w Warszawie, ul. Katowicka 9/11/11A, projekt: Bohdan Lachert, Józef Szanajca, 1928-1929; Fot. Za "ARCHITEKTURA" 11-12/1978

1938-1947 wybrał Zbigniew Paszkowski

Architektura polska w latach 1938-1947 wyraźnie dzieli się na trzy podokresy i trzy obszary działania architektów – Rzeczpospolita Polska w granicach sprzed roku 1939, Polska w okresie okupacji i emigracja oraz Polska Ludowa po roku 1945. Pierwszy podokres – czas do wybuchu drugiej wojny – charakteryzuje się dojrzałością form architektonicznych i realizacjami zarówno w głównym nurcie architektury miejskiej, kontynuującymi tradycję zabudowy kwartałowej, jak i rozwiązaniami awangardowymi, funkcjonalistycznymi, urzeczywistniającymi na gruncie polskim osiągnięcia stylu międzynarodowego. Następna faza to lata drugiej wojny światowej – kontynuacja niektórych wcześniej rozpoczętych projektów, uznanych przez niemieckiego okupanta za celowe dla utwierdzenia jego władzy, oraz niezależna konspiracyjna działalność polskich architektów tworzących – zarówno w kraju, jak i na emigracji – obraz Polski, jaką trzeba będzie zbudować po odzyskaniu niepodległości. Trzecim okresem są początki odbudowy ze zniszczeń wojennych, możliwość realizacji idei wypracowanych potajemnie podczas okupacji, ale też nowych koncepcji – architektury awangardowej przywracającej narodową tożsamość, a w końcu od 1949 roku – socrealistycznej. Można tu wymienić realizację trasy W-Z, rekonstrukcje starówek w Warszawie i Gdańsku oraz inne prace porządkowe i rekonstrukcyjne w stolicy oraz w miastach Ziem Odzyskanych. Wskazanie obiektów charakterystycznych dla dekady 1938-1947 nie jest proste, bo oddanie do użytkowania wielu z nich następowało znacznie później niż proces projektowy czy rozpoczęcie budowy. Biorąc pod uwagę projektowanie i realizację, niekiedy z przerwami, w okresie tym często też trudno jest precyzyjnie określić datę „powstania budynku”. Z pierwszej przedwojennej fazy na pewno warto wskazać architekturę podnoszącą prestiż państwa w stylu monumentalnym z elementami modernizmu, np. gmachy Muzeum Narodowego i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Ta ostatnia mieści wnętrza świadczące o wyjątkowej dbałości o detal, m.in. alabastrową klatkę schodową i wielkoprzestrzenną czytelnię. Muzeum Śląskie – obiekt wyposażony w wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych – miał być najnowocześniejszą budowlą tego typu w Europie. Budynek dopiero co ukończony, został rozebrany, gdy tylko Polskę zajęli naziści. Krakowski Dom Plastyków to dzieło na wskroś nowoczesne – trudno uwierzyć, że powstał przed drugą wojną światową, gdyż idealnie odpowiada modernistycznej estetyce lat 60. XX wieku. Również Tor Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie jest obiektem o niemal współczesnej formie, ukazującym jakość i światowe ambicje polskiej międzywojennej architektury. To ogromne założenie było w chwili oddania do użytku największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. Warszawski Szklany Dom o ponad stumetrowej elewacji z pasmowo umieszczonymi oknami nie wzbudza dziś takich emocji, jak w okresie kiedy powstawał. Wiele późniejszych obiektów o podobnych układach okiennych zatarło jego wyjątkowość. Rozgłos, jakim się cieszył, świadczy o tym, że z formalnego punktu widzenia wyprzedził swoją epokę. Z kolei Dom Żeglarza Polskiego, który miał pełnić funkcję centrum polskiego żeglarstwa, to jeden z najbardziej charakterystycznych i reprezentacyjnych budynków Gdyni o doskonałej lokalizacji na terenie Mola Południowego. Jest to piękny obiekt o morskiej symbolice, czerpiący wzorce formalne z architektury okrętowej. Omawiając dekadę 1938-1947, warto też przypomnieć udział Polski w światowej wystawie w Nowym Jorku w latach 1939-1940. Gdy w Europie trwała druga wojna, Polska zaprezentowała za oceanem pawilon o interesującej architekturze oraz ekspozycję o charakterze zarówno przemysłowym, jak i historyczno-politycznym.

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Pawilon Polski na wystawę światową w Nowym Jorku, projekt: Jan Cybulski, Jan Gralinowski przy udziale malarza Felicjana Kowarskiego, 1939; Fot. ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, al. Mickiewicza 22, projekt: Wacław Krzyżanowski, 1931-1939; Fot. ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom Plastyków w Krakowie, ul. Łobzowska 3, projekt: Adolf Szyszko- Bohusz, 1934-1939; Fot. Maciej Jeżyk
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, projekt koncepcyjny: Adolf Szyszko-Bohusz, projekt konkursowy: Bolesław Szmidt, Juliusz Dumnicki, Janusz Juraszyński, projekt wykonawczy: Edward Kreisler, Czesław Boratyński, 1922-1939; Fot. ARCHIWUM MNK
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Muzeum Śląskie w Katowicach (nie istnieje – rozebrane przez nazistów), projekt: Karol Schayer, 1936-1939; Fot. Henryk Poddębski / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom Żeglarza Polskiego (Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej) w Gdyni, al. Jana Pawła II 3, projekt: Bohdan Damięcki, Tadeusz Sieczkowski, 1937-1939; Fot. Ewa Jaros / WIKIMEDIA COMMONS,CC BY-SA 3.0 PL
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom Funduszu Emerytalnego Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni, ul. 10 maja 27/31, projekt: Stanisław Ziołowski, 1936- 1939; Fot. ARCHIWUM BIBLIOTEKI CYFROWEJ POLONA
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Tor Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie, ul. Puławska 266, projekt: Zygmunt Plater-Zyberk z zespołem, 1931-1939; Fot. Zbyszko Siemaszko/ ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Szklany Dom w Warszawie, ul. Mickiewicza 34/36, projekt: Juliusz Żórawski, 1938-1941; Fot. Beata Tylec-Skórka
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Szklany Dom w Warszawie, ul. Mickiewicza 34/36, projekt: Juliusz Żórawski, 1938-1941; Fot. Beata Tylec-Skórka
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Zespół zabudowy kamienicowej w Krakowie, okolice al. Słowackiego i Parku Krakowskiego, w szczególności kamienica przy ul. Żuławskiego 5; Fot. Maciej Jeżyk

1948-1957 wybrał Łukasz Wojciechowski

W 1949 roku Partia Komunistyczna wskazała architektom jedynie słuszne drogi rozwoju architektury w społeczeństwie socjalistycznym. Przekreślona została przez to u nas możliwość rozwoju architektury w najmniejszym choćby stopniu podobnej do schyłkowej architektury burżuazyjnej – pisała w 1950 roku „Architektura”. W oślepiającym świetle cytatów ze Stalina i relacji z sukcesów budowniczych ZSRR wyznacza się nowe zasady projektowe. Jednych architektów się miażdży (np. Kolegium Opiniodawcze SARP stwierdza, że siedziba GUS Romualda Gutta stanowi szczególnie ujemny przykład subiektywnego estetyzmu), innym przyznaje nagrody państwowe lub nawołuje do składania samokrytyki i adaptacji twórczości do obowiązujących wytycznych. Na przełomie lat 40. i 50. buduje się jeszcze z projektów wykreślonych przed narzuceniem doktryny socrealistycznej. Budynki takie, jak siedziba MKiDK Bohdana Pniewskiego, warszawski Cedet Zbigniewa Ihnatowicza i Jerzego Romańskiego czy wspomniany już GUS albo poznańskie pawilony MTP Bolesława Schmidta i Okrąglak Marka Leykama, można przypisać konwencji międzynarodowego modernizmu. Jednak sztandarową realizacją tego okresu jest warszawski plac Konstytucji – centralna część klasycyzującej Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Numer dziewiąty „Architektury” z 1952 roku otwiera zdjęcie monumentalnego założenia podczas Zlotu Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej, wychwalających Pierwszego Budowniczego Warszawy – Bolesława Bieruta. Punktem kulminacyjnym na trasie pochodu pierwszomajowego w 1951 roku stał się nieukończony jeszcze Komitet PZPR naszpikowany czerwonymi flagami i przystrojony profilem Stalina. Rytmiczne podziały symetrycznej fasady, opierającej się na masywnym cokole, okazały się dobrym tłem dla komunistycznej władzy, choć obiekt nie odbiegał formalnie od zachodnich przykładów (np. od budynków w Hawrze zaprojektowanych przez Augusteʼa Perreta). Podobnie Stadion Dziesięciolecia z ziemną widownią, przeszkloną lożą prasową i horyzontalnym pawilonem sportowym tylko „kosmetycznie” podporządkowano doktrynie. W okresie stalinowskim szczególną wagę przywiązuje się do upamiętnienia Armii Czerwonej, powstają pełne patosu założenia pomnikowo-krajobrazowe. Pokazowa architektura staje się fasadą zbrodniczego systemu – w 1954 roku, kiedy kończy się budowa reprezentacyjnego pseudobarokowego placu na lubelskim Podzamczu, w samym Zamku stalinowcy torturują i wykonują wyroki śmierci na więźniach politycznych. W kontraście do realiów, sztucznymi, niemal bajkowymi światami są wnętrza kina Muranów w Warszawie lub Domu Metalowca w Świętochłowicach. Marmury, plafony, kolumny, rzeźby, świeczniki, ceramiczne żyrandole, ręcznie kute kraty… Typowe pałace dla ludu związane z polityką propagandową. Jednak nie brakuje w tym czasie też projektów skromnych, wyważonych. Są wśród nich zespoły mieszkaniowe poza głównymi ośrodkami zainteresowania władz. Jednym z przykładów dobrego wpisania założenia w kontekst i rzeźbę terenu jest trzykondygnacyjny kwartał z zielonym wnętrzem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odrębność zachowuje architektura Podhala, której charakterystyczne przykłady z tego okresu to schronisko na Polanie Chochołowskiej Anny Górskiej czy Dom Turysty w Zakopanem Tadeusza Brzozy. Część architektów mimo ogromnej presji i ryzyka stawia opór stalinowskim ukazom. Jerzy Sołtan i Zbigniew Ihnatowicz po wygranym konkursie rezygnują z udziału w projektowaniu Stadionu Dziesięciolecia ze względu na konieczność podporządkowania jego koncepcji doktrynie. Realizacja „niesłusznych” projektów wymaga uporu i zmagania się z konsekwencjami. Świadczyć o tym może choćby ostatni budynek w karierze Andrzeja Frydeckiego – wrocławski wydział mechaniczny, który stanowi kontynuację jego modernistycznego dorobku jeszcze ze Lwowa.

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Komitet PZPR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, projekt: Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki, 1948-1951; Fot. Zbyszko Siemaszko / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kino Muranów w Warszawie, ul. Andersa 5, projekt: Zygmunt Kleyff, Michał Ptic-Borkowski, rzeźby: Danuta Tomaszewska-Kolarska, Wiktoria Iljin, Agatina Skonieczna, 1951-1955; Fot. Za "ARCHITEKTURA" 11/1955
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Plac Konstytucji w Warszawie, projekt: Stanisław Jankowski, Jan Knothe, Józef Sigalin, Zygmunt Stępiński, 1950-1952; Fot. Zbyszko Siemaszko / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Warszawie, al. Żwirki i Wigury 10, projekt: Bohdan Lachert, Irma Ignaczak, Irena Czarkowska, rzeźby: Jerzy Jarnuszkiewicz, Stanisław Lisowski, zieleń: Zofia Dworakowska, Władysław Niemirski, 1949-1950; Fot. VISTULA / WIKIMEDIA COMMONS, CC BY 3.0
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom Metalowca w Świętochłowicach, ul. Krauzego 1, projekt: tzw. Zielone Konie – Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried, 1953-1956; Fot. Mirosław Badura / dzięki uprzejmości fotografa
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Plac Zebrań Ludowych w Lublinie, pl. Zamkowy, projekt: Miastoprojekt Warszawa, Jerzy Brabander, Mieczysław Kuzma, Józef Chodaczek, Jerzy Gajewski, Wojciech Kobyliński, Wacław Kłapa, Zygmunt Kropisz, Jerzy Pawłowski, 1954; Fot. Edward Hartwig, zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej / Ośrodek "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, ul. Łukasiewicza 7/9, projekt: Andrzej Frydecki, 1949-1953; Fot. Maciej Lulko
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Schronisko na Polanie Chochołowskiej, projekt: Anna Górska, 1951-1953; Fot. Za "ARCHITEKTURA" 02/1955
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dzielnica mieszkaniowa w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Starokunowska, projekt: Zbigniew Filipow, Zofia Garlińska, D. Nowak, ok. 1952; Fot. Za "ARCHITEKTURA" 10/1952
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Stadion Dziesięciolecia w Warszawie (nie istnieje – rozebrany), projekt: Jerzy Hryniewiecki, Marek Leykam, Czesław Rajewski, projekt konkursowy: Zbigniew Ihnatowicz, Jerzy Sołtan, konstrukcja: Konstanty Jankowski, 1954-1955; Fot. PAP / Henryk Grzęda

1958-1967 wybrał Ryszard Nakonieczny

Dekada 1000-lecia państwa polskiego jest najbardziej innowacyjnym okresem w powojennej historii polskiej architektury. Nastąpił wówczas gwałtowny wybuch swobody po latach panowania restrykcyjnej doktryny realizmu socjalistycznego, którą ostatecznie potępiono na Ogólnej Naradzie Architektów w Warszawie 26-28 marca 1956 roku. Stwierdzono, że: kierunek urbanistyki i architektury w okresie lat 1949-55 był zasadniczo błędny (…) zahamowany został rozwój postępu technicznego, zdewaluowano stronę użytkową architektury, przygniatając ją pompatycznymi formami niezgodnymi z humanistycznymi założeniami socjalizmu. (…) trzeba, aby nowa architektura polska operując w sposób wynalazczy i twórczy najnowszymi osiągnięciami technicznymi była przede wszystkim humanistyczna i racjonalna. (…) Niewątpliwie ułatwi to istniejąca dziś w Polsce atmosfera twórcza i kulturalna – tak różna od złej atmosfery twórczości minionego sześciolecia. Rzeczywiście zachłyśnięto się innowacyjnymi możliwościami techniki, z użyciem której wykreowano nową barwną rzeczywistość. Niekonwencjonalne rozwiązania funkcjonalne przyobleczono w niespotykane wcześniej abstrakcyjno-ekspresyjne formy plastyczne, wynikające nie tylko z uwolnienia nieskrępowanego potencjału intelektualnego twórcy, ale i bacznej obserwacji coraz bardziej dostępnego świata zza żelaznej kurtyny. Architektom umożliwiono nawet wyjazdy zagraniczne w celach poznawczych oraz staże w renomowanych zachodnich pracowniach. Inspiracją dla wielu projektantów stał się podbój kosmosu. Odwaga i wiara w nowe możliwości zaowocowały futurystycznymi wizjami nowych struktur osiedleńczych. Powstawały założenia o nieznanym wcześniej ładunku ekspresji, kontynuujące z zasady przerwany modernizm, ale już nie w przedwojennej neutralnej i kosmopolitycznej konwencji białych pudełek, lecz unikatowych rozwiązań, w których nacisk kładziono na stronę formalną dzieła (co w końcu spowodowało upadek funkcjonalizmu jako idei). W dziedzinie przekryć pojawiły się rozwiązania rzeźbiarskie o egzotycznych kształtach – konoidy i fałdy przypominające skrzydła, kapelusze albo poderwane do lotu dywany. Historyk sztuki Maria Poprzęcka nazwała je kwiatami PRL-u. Gładkie ściany ustąpiły miejsca fakturowym reliefom z betonowymi odciskami szalunku, by szczerze ukazać naturę materiałów. Otwory okienne na elewacjach rozgrywano z pomocą wzorzystych motywów niczym trójwymiarowe kobierce lub tkaniny o geometryczno-organicznych dekoracjach. W wielu przypadkach sztuki plastyczne zaznaczyły swój silny udział w kreowaniu dzieła architektonicznego. Ważną rolę odegrali wówczas w polskiej architekturze wybitni konstruktorzy – Wacław Zalewski, Andrzej Żórawski, Franciszek Klimek i wielu innych, bez których nie udałoby się zrealizować tak śmiałych wizji. Była to dekada radości i optymizmu oraz wiary w postęp, która wydała na świat niezwykle ekspresyjne i zarazem egzotyczne „perły epoki PRL-u”. Tamtej odwagi chyba nam dzisiaj brak.

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Willa Lipińskich we Wrocławiu. ul. Stanisława Moniuszki 33, projekt: Witold Lipiński, 1960-1963; Fot. Łukasz Wojciechowski
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Supersam w Warszawie (nie istnieje – został wyburzony w 2006 roku), projekt: Jerzy Hryniewiecki, Maciej Krasiński, Ewa Krasińska, konstrukcja: Wacław Zalewski, Andrzej Żórawski, 1959-1962; Fot. Zbyszko Siemaszko / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kościół św. Ducha w Chorzowie, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 104, projekt: Mieczysław Król, Zygmunt Winnicki, Jerzy Winnicki, konstrukcja: Franciszek Klimek, 1958-1959; Fot. ARCHIWUM PARAFII ŚW. DUCHA W CHORZOWIE
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Hotel Cracovia i kino Kijów w Krakowie, al. Focha 1 i al. Krasińskiego 34, projekt: Witold Cęckiewicz z zespołem, konstrukcja: Jerzy Tombiński, Adam Turczyński, 1965-1967; Fot. Henryk Hermanowicz / ARCHIWUM MHK
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Osiedle E-2 w Tychach, ul. J. Korczaka, S. Grota-Roweckiego i Edukacji, projekt urbanistyczny: Hanna Adamczewska, Wacław Jaciow, Kazimierz Wejchert, projekt architektoniczny: Karol Fojcik, Stanisław Rewers i Kazimierz Wejchert, 1961-1962; Fot. ARCHIWUM MUZEUM MIASTA TYCHY
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Pawilon usługowy na Osiedlu E-2 w Tychach, ul. Edukacji 15, projekt: Marek Dziekoński, 1961-1963; Fot. ARCHIWUM MUZEUM MIASTA TYCHY
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Szkoła podstawowa nr 87 im. Henryka Jordana w Krakowie- Nowej Hucie, osiedleTeatralne/ul. Ludźmierska, projekt: Józef Gołąb, 1961; Fot. Henryk Hermanowicz / ARCHIWUM MHK
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Zakłady tkackie Runotex w Kaliszu, ul. Długosza 11, projekt: Jerzy Główczewski, Stanisław Sikorski, konstrukcja: Wacław Zalewski, Zenon Zieliński, Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego w Warszawie, 1962; Fot. K. Jabłoński, Za "BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA W POLSCE 1945-1966"
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Pawilon dworca Powiśle w Warszawie, ul. Smolna/Al. Jerozolimskie, projekt: Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak, 1964; Fot. Zbyszko Siemaszko / ARCHIWUM NAC
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Hale treningowe AWF w Warszawie, ul. Marymoncka 34, projekt: Wojciech Zabłocki, konstrukcja: Stanisław Kuś, 1962-1964; Fot. Za "ARCHITEKTURA" 11/1963

1968-1977 wybrała Ewa Kuryłowicz

Lata 1968-1977 to okres tzw. socmodernizmu. To też czas moich studiów architektonicznych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1972-1977). Miałam szczęście osobiście kontaktować się z wieloma autorami wybranych tu budynków jako moimi profesorami. Śledziłam też z uwagą wydarzenia na bardzo wtedy zintegrowanej scenie architektonicznej opisywane przez miesięcznik „Architektura”, jak również przez prasę i pisma poświęcone kulturze. Architekci odcięci od normalnych kontaktów z Zachodem zmagali się z różnego rodzaju niedoborami i ograniczeniami. Królowała prefabrykacja z myślą importowaną ze Wschodu, wszelkie ważniejsze publiczne inwestycje wynikały z decyzji politycznych na szczeblu centralnym. Okres ten jednak nakłada się też na tzw. boom kościelny (1975-1990), kiedy to, pomimo wielu politycznych barier, powstawały czasem niezwykle interesujące budowle. Prawda Mistrza Leonardo da Vinci, że siła rodzi się z przymusu, a umiera z wolności, potwierdza się i tu. Wybrane przez mnie budynki pokazują, że marzenia i determinacja potrafią wygrywać, pomimo poważnych przeciwności. Chciałabym, aby lista ta była dłuższa, skoro jednak musi to być tylko 10 obiektów, to te wskazane należą do kategorii znaczących i reprezentują rozmaitą typologię funkcjonalną. W moim zestawieniu znalazły się obiekty mieszkaniowe XL – wrocławskie osiedle na placu Grunwaldzkim Jadwigi Grabowskiej- Hawrylak i warszawski Przyczółek Grochowski Zofii i Oskara Hansenów, a w rozmiarze XS – dom własny w Zalesiu Dolnym architekta Jana Szpakowicza. „Mieszkaniówka” to w opinii wielu architektura krępująca wolność i swobodę twórczą, gdzie projektowanie przypomina trochę – jak twierdzą – rozwiązywanie krzyżówek… Jeśli dodamy do tego ówczesne wymogi politycznotechnologiczne i nieomal skoszarowany system pracy architektów w państwowych i spółdzielczych biurach, ponadczasowe osiągnięcia architektoniczne, jakimi są wymienione dwa osiedla, budzą podziw. Jak oni tego dokonali? Dom Jana Szpakowicza, na tle zagęszczenia projektowanej w tamtych latach substancji mieszkaniowej, wiecznego szumu i tłoku w miejskich osiedlach był ożywczym odreagowaniem, w dodatku w formule osobistej i nieoczywistej. Las – żywy element przestrzeni zamieszkiwania – w mało którym projekcie na świecie został aż tak „zaproszony” do architektury. Dom ten był od momentu powstania dla nas, podówczas studentów architektury, rewelacją. Jak słyszę, także i nowe pokolenia odkrywają go na nowo. Mając świadomość, że wiele obiektów z mojej listy funkcjonuje już powszechnie jako uznane ikony, w tym krótkim uzasadnieniu wyboru pragnę zwrócić uwagę jeszcze na pozycje nie tak bardzo popularne, a dla analizowanego okresu i dla polskiej architektury charakterystyczne: budynek ASP w Łodzi, stanowiący interesujący przykład indywidualnej prefabrykacji i nowatorskiego zastosowania konstrukcji stalowej; pawilon SARP przy pałacu Zamoyskich w Warszawie i Ośrodek Obliczeniowy ZETO, również w stolicy. Zwłaszcza te dwa ostatnie są przykładem pięknego modernizmu i dowodem, że w rękach architektów-artystów nurt ten miał w Polsce swoją wyrazistą, ponadczasową odmianę.

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek w Katowicach, al. Korfantego 35, projekt: Maciej Gintowt, Maciej Krasiński, zespół projektantów z Biura Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego z Warszawy, 1964-1971; Fot. RA2NSKI.COM / WWW.SPODEKKATOWICE.PL
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek ASP w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, projekt: Bolesław Kardaszewski, 1976; Fot. Hanna Długosz
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Osiedle Przyczółek Grochowski w Warszawie, pomiędzy ulicami: Ostrzycką, Motorową, Żymirskiego, Kwarcianą i Bracławską, projekt: Zofia i Oskar Hansenowie, 1969-1973; Fot. Dariusz Borowicz / AGENCJA GAZETA
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dworzec Centralny w Warszawie, Al. Jerozolimskie 54, projekt: Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak, 1972- 1975; Fot. Marcin Czechowicz
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kampus UMK w Toruniu, projekt: Ryszard Karłowicz, Witold Benedek, Konrad Kucza-Kuczyński, Zenon Buczkowski, Andrzej Jaworski, Bogdan Popławski, Marek Różański, Wincenty Szober, Lech Kłosiewicz, 1967-1973; Fot. PKO / WIKIMEDIA COMMONS, CC BY-SA 3.0
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Osiedle Plac Grunwaldzki we Wrocławiu, projekt: Jadwiga Grabowska- Hawrylak, Zdzisław Kowalski, Włodzimierz Wasilewski, konsultacje: Jerzy Hryniewiecki, 1967-1975; Fot. Stefan Arczyński
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom własny Jana Szpakowicza w Zalesiu Dolnym, projekt: Jan Szpakowicz, 1967-1971; Fot. Marek Lamber
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Ośrodek Obliczeniowy ZETO, Warszawa, al. Niepodległości 190, projekt: Halina Skibniewska, Alicja Lewandowska, 1974; Fot. Beata Tylec-Skórka
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Ośrodek Obliczeniowy ZETO, Warszawa, al. Niepodległości 190, projekt: Halina Skibniewska, Alicja Lewandowska, 1974; Fot. Beata Tylec-Skórka
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach (tzw. Arka Pana), ul. Obrońców Krzyża 1, projekt: Wojciech Pietrzyk, 1967-1977; Fot. TAXIARCHOS228 / WIKIMEDIA COMMONS
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Pawilon SARP przy pałacu Zamoyskich w Warszawie, ul. Foksal 2, projekt: Marek Bieniewski, Jerzy Józefowicz, Krzysztof Moldzyński, Włodzimierz Panorski, Jerzy Przeradowski, Władysław Wierzbicki, 1969; Fot. Łukasz Bireta

1978-1987 wybrał Konrad Kucza-Kuczyński

Dekada 1978-1987 była nasycona wydarzeniami, momentami dramatyczna. Granica roku 1978 kojarzy się z kryzysem epoki Gierka, przerwanej wybuchem Solidarności w roku 1980. Środowisko architektów brało udział w tych wydarzeniach, między innymi organizując I Ogólnopolską Naradę Architektów i XIV Kongres UIA. Stan wojenny przetrwaliśmy za sprawą statusu SARP jako stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej, a moralnie dzięki opowiedzeniu się architektów po stronie opozycji. Symbolem stała się odwaga i rozwaga Prezesa SARP Zbyszka Zawistowskiego i zakończony więzieniem opór Czesława Bieleckiego. Gdańska II Narada Architektów w 1984 roku zwiastowała już oczekiwany przełom 1989 roku. Cały ten okres charakteryzuje zapaść technologiczna i finansowa w sferze architektury. Jeśli znajdujemy w tej dekadzie dzieła wartościowe, są one wynikiem zaangażowania jednostek lub instytucji spoza układu władzy. Powstają unikatowe domy jednorodzinne, spółdzielcza zabudowa wielorodzinna, nieliczne przykłady architektury użyteczności publicznej. Ale zapamiętywalnym zjawiskiem tego czasu jest architektura kościołów. Była to reakcja, ustępstwo słabnących władz wobec nacisków wiernych. Ukończenie Ursynowa Północnego w 1978 roku dało wyraz poszukiwaniom nowej filozofii osiedli mieszkaniowych przez młody zespół pod kierunkiem Marka Budzyńskiego. Echa idei Hansena wskazały drogę ucieczki od aspołecznych blokowisk PRL-u, nawet gdy ówczesne bloki powstawały z niezdarnych klocków z fabryk domów. W 1978 roku – po nowatorskiej ramie „H” z trójwymiarowymi prefabrykatami balkonów warszawskiego Służewa nad Dolinką i po budynku na Koziej – Henryk Dąbrowski, Jerzy Kuźmienko, Janusz Nowak i Piotr Sembrat pokazali swoje dzieło w spektakularnym rejonie Krakowskiego Przedmieścia. Przy ulicy Karowej powstała odważna, wyrazista fasada plomby mieszkaniowej. W czasach zapaści architektury użyteczności publicznej zaskoczeniem była w 1979 roku organiczna rzeźba Teatru Muzycznego w Gdyni. Pierwszym budynkiem wysokim, mającym zmniejszać znaczenie PKiN, stał się realizowany w latach 1977-1991 hotel Marriott. Przez swoją modernistyczną prostotę i swoistą elegancję prezentował nowy sposób zabudowy śródmieścia stolicy. Dzisiaj potwierdza te cechy poprzez sąsiedztwo pretensjonalnego i astrukturalnego pomnika Libeskinda. W numerze „Architektury” 1/81, poświęconym budynkom sakralnym, kilka projektów kościołów zapowiadało nowy czas tej architektury. Wśród nich była zgeometryzowana rygorystycznie świątynia św. Jadwigi Królowej na krakowskiej Krowodrzy. Stała się wydarzeniem, jedną z pierwszych udanych prób zastosowania betonu architektonicznego, również we wnętrzach wzbogaconych wybitnymi dziełami sztuki. Prezentowany w tym samym numerze kościół Świętego Ducha w Tychach, autorstwa Stanisława Niemczyka, zaskoczył nowatorstwem odważnej formy symbolicznego namiotu, a przede wszystkim konsekwentnym, w duchu Vaticanum II, układem przestrzeni liturgicznej. Znakomite dopełnienie wnętrza stanowi monumentalne malarstwo Jerzego Nowosielskiego. Do dzisiaj to najbliższy zasadom posoborowego układu liturgicznego kościół w Polsce. Prawie pomnikiem, z racji wtopienia w jego strukturę postrzelanej ściany i potrzaskanych kolumn – świadków Getta i Powstania, jest podniesiony z ruin kościół Miłosierdzia Bożego na Żytniej w Warszawie. Unikatowy był sposób jego projektowania przez połączone zespoły społecznego konkursu-seminarium w 1978 roku. Wartość pozaarchitektoniczną tego miejsca w stanie wojennym, stanowiła jego aktywność jako jednego z centrów warszawskiej kultury niezależnej. Architektura postmodernistyczna weszła do Polski przede wszystkim za sprawą nowych kościołów. Świątynia Niepokalanego Serca Marii w podwarszawskim Śródborowie udanie zintegrowała symbolikę chrześcijaństwa z językiem willowej architektury w typie „świdermajer” pasma otwockiego. To postmodernistyczny majstersztyk doświadczonych mistrzów modernizmu. Postmodernizm może być skromny, umiarkowany, w duchu tożsamości sąsiadującego zespołu klasztornego. Takie założenia przyświecały autorom kościoła Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie. Wzmocnienie małopolskiej symboliki miejsca i prostoty stanowi struktura przekrycia, dzieło podhalańskich cieśli. Ursynowski kościół Wniebowstąpienia stał się z kolei początkiem konsekwentnego, osobistego języka architektury Marka Budzyńskiego – sprawdzianem przed późniejszym Sądem Najwyższym, BUW i Operą Podlaską. Sakralne dopełnienie Ursynowa Północnego zostało w pełni zaakceptowane przez jego mieszkańców. Nie wszystkie nowe kościoły to spotkało.

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kościół Wniebowstąpienia na Ursynowie w Warszawie, al. KEN 101, projekt: Marek Budzyński, Zbigniew Badowski, 1980-1989; Fot. Przemek Więch / WIKIMEDIA COMMONS CC BY 2.0
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Osiedle Ursynów Północny w Warszawie, projekt: Marek Budzyński z zespołem, 1975-1978; Fot. Hanna Długosz
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Hotel Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, projekt: Tadeusz Stefański, Jerzy Skrzypczak, Andrzej Bielobradek, 1977-1991; Fot. SEVERO / WIKIMEDIA COMMONS, CC BY-SA 3.0
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kościół Miłosierdzia Bożego w Warszawie, ul. Żytnia 1, projekt: m.in. Jacek Cybis, Marek Eibel, Stanisław Sołtyk, Wojciech Szymborski, Stefan Wrona, nadzór: Jan Mroziński, 1983; Fot. Beata Tylec-Skórka
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Teatr Muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1, projekt: Józef Chmiel, Daniel Olędzki, 1979; Fot. ARCHIWUM TEATRU MUZYCZNEGO W GDYNI
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek mieszkalny w Warszawie, ul. Karowa 18, projekt: Henryk Dąbrowski, Jerzy Kuźmienko, Janusz Nowak, Piotr Sembrat, Adam Snopek, 1978; Fot. SZCZEBRZESZYNSKI / WIKIMEDIA COMMONS
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kościół Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Woronicza 10, projekt: Wojciech Kosiński, Marzena Popławska, 1982-1985; Fot. Maciej Jeżyk
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kościół Ducha Świętego w Tychach, ul. Myśliwska 43, projekt: Stanisław Niemczyk, 1982; Fot. JAMES562 / WIKIMEDIA COMMONS
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kościół św. Jadwigi Królowej w Krakowie, ul. Władysława Łokietka 60, projekt: Romuald Loegler, Jacek Czekaj, 1979-1987; Fot. Marcin Czechowicz
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Kościół Niepokalanego Serca Marii w Otwocku-Śródborowie, ul. Ujejskiego 2, projekt: Małgorzata Handzelewicz- Wacławek, Zbigniew Wacławek, 1984; Fot. ks. Łukasz Turek / dzięki uprzejmości autora

1988-1997 wybrał Maciej Miłobędzki

Pierwsze potransformacyjne dziesięciolecie nie było zbyt udanym czasem dla architektury w Polsce. Był to okres przejściowy, w którym formy uprawiania zawodu okazywały się obciążone nawykami mijającej epoki lub dawały się poznać w niewyszukanej, rynkowej odsłonie. Poszukiwania wernakularnej, „tożsamościowej” architektury wczesnych lat 80., w jej romantycznej, kameralnej wersji, nie odnajdowały się w nowej inwestycyjnej rzeczywistości, ulegając najczęściej dość wulgarnej komercjalizacji. Wielkie komercyjne i publiczne projekty – wynik pierwszych w epoce przemian i konkursów architektonicznych – dopiero powstawały. Ich realizacje rozpoczynały już jednak następną dekadę. Omawiany okres odznacza się intensywnym importem technologii, materiałów, architektów, deweloperów. Przyjezdni, względnie „powracający” architekci, proponowali nowe standardy i techniki budowania, sporadycznie jednak podejmowali próby własnej interpretacji trendów tamtego czasu. Nowi inwestorzy zainteresowani byli szybką realizacją przedsięwzięć nastawionych na błyskawiczny zwrot kapitału, przy okazji upłynniając na naszym rynku całkiem już „przechodzone” w Europie produkty budowlane: wielobarwne aluminiowe profile i panele elewacyjne, barwione lustrzane szkło, rozmaite laminaty, plastikowe sidingi i okna. Wygłodniali architekci rzucili się na nie bez umiaru. W tym importowanym budownictwie mieszały się bardzo różne estetyczne wzorniki. Charakterystycznym przykładem jest warszawski biurowiec Curtis Plaza z symetryczną schodkową fasadą obleczoną lakierowaną blachą i niebieskim lustrzanym szkłem. Nieco bardziej ambitną stołeczną realizacją biurową był Kolmex, odznaczający się utrzymaną w manierze dekonstruktywistycznej dynamiczną kompozycją różnie potraktowanych płaszczyzn elewacji. Wśród budowli zagranicznej proweniencji wyjątkową architektoniczną formułą wyróżniało się Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie projektu Araty Isozakiego i Krzysztofa Ingardena, operujące bardzo ekspresyjną, homogeniczną strukturą falujących dachów o drewnianej konstrukcji i jednorodną fakturą kamiennych murów. Osobliwościom z importu towarzyszyły nieliczne, skrajnie indywidualistyczne realizacje architektów poszukujących własnych, na ogół postmodernistycznych form wyrazu. Do najbardziej charakterystycznych należy klasztor zmartwychwstańców w Krakowie projektu Dariusza Kozłowskiego czy osobliwe w swej niepohamowanej, barwnej, krzykliwej dekonstruktywistycznej ekspresji wrocławskie realizacje Wojciecha Jarząbka, o którego Solpol stoczono niedawno batalię, broniąc go przed rozebraniem. Na uwagę zasługuje też Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta na Pradze w Warszawie, w którego surowym ceglanym masywie zastosowano typowe elementy postmodernistycznego decorum, łącząc je z iście kahnowskimi: koncepcją ściany opakowanej w „ruiny”, detalami łuków ceglanych zestawionych z monumentalnymi walcowatymi formami i zaoblonymi balkonami. Wśród obiektów małej skali można wymienić dom zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego dla profesora Wojciecha Włodarczyka, jeden z nielicznych udanych przykładów krytycznego regionalizmu. Inny „transhistoryczny” obiekt – cerkiew w Białym Borze jest niezwykłą próbą interpretacji tradycyjnego wzorca prawosławnej świątyni, przykładem współpracy wybitnego artysty z architektem. Pierwsza dekada transformacji ustrojowej to czas formowania się wielu znanych biur architektonicznych. Pracownia Kuryłowicz & Associates dała o sobie znać kilkoma projektami małej i średniej skali (m.in. Hector i Fuji). JEMS Architekci zrealizowali kameralne osiedle na Starym Żoliborzu w Warszawie, którego pierwotne, nieco sizowskie detale okien zostały ostatecznie gęsto podzielone plastikowymi profilami – najbardziej „inwazyjnym” produktem epoki. Osiedle, wielokrotnie nagradzane, było jedną z pierwszych realizacji odwołujących się do tradycji przedwojennego warszawskiego modernizmu.

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 32, projekt: Arata Isozaki & Associates, K. Ingarden – J. Ewý & Jet Atelier, 1993-1994; Fot. LUKE_33 / WIKIMEDIA COMMONS, CC BY 2.5 PL
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek usługowy Solpol we Wrocławiu, ul. Świdnicka 21-23, projekt: Wojciech Jarząbek, Paweł Jaszczuk, Jan Matkowski, Jacek Sroczyński, 1992-1993; Fot. Marcin Czechowicz
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Centrum Komputerowe – siedziba firmy Hector w Warszawie, ul. Gwiaździsta 19, projekt: Stefan Kuryłowicz, Piotr Kuczyński, Ewa Kuryłowicz, Tomasz Gientka, Małgorzata Szatkowska-Gryta, Fryderyk Szymański, 1994-1995; Fot. ARCHIWUM PRACOWNI KURYŁOWICZ & ASSOCIATES
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek biurowy Curtis Plaza w Warszawie, ul. Wołoska 18, projekt: Romuald Welder, Mirosław Kartowicz, 1992; Fot. Beata Tylec-Skórka
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze, projekt: Jerzy Nowosielski, Bogdan Kotarba, 1992-1997; Fot. Jerzy Durczak / WIKIMEDIA COMMONS, CC BY SA 2.0
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie, ul. Ks. Pawlickiego/Zielna, projekt: Dariusz Kozłowski, Wacław Stefański, Maria Misiągiewicz, 1985-1993; Fot. Marcin Czechowicz
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom w Podgórzu koło Kazimierza, projekt: Czesław Bielecki, Jerzy Heymer, 1987-1991; Fot. ARCHIWUM PRACOWNI DIM'84 DOM I MIASTO
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Centrum handlowo-usługowe Kolmex w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, projekt: Tadeusz Spychała z zespołem, 1990-1992; Fot. Beata Tylec-Skórka
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Zespół mieszkalny w Warszawie, ul. Hozjusza 1/3/5, projekt: JEMS Architekci, 1993-1996; Fot. ARCHIWUM PRACOWNI JEMS
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Warszawie, ul. Kawęczyńska 4b, projekt: Wojciech Hermanowicz, Tomasz Lechowski, Marek Żarski, Janusz Jaworski, Elżbieta Latek-Lechowska, Małgorzata Łukasiewicz-Traczyńska, 1984-1993; Fot. Marcin Czechowicz

1998-2007 wybrał Grzegorz Stiasny

Architektura polska na przełomie wieków krzepła artystycznie i powoli szykowała do wielkiego skoku w światowość. Od 2007 roku inwestorzy publiczni mogli korzystać z funduszu spójności Unii Europejskiej. Dzięki takiej finansowej kroplówce w kolejnych latach realizowano filharmonie i muzea, o których w początkach XXI wieku nawet nam się nie śniło. Koniec XX stulecia przyniósł ostateczne wypalenie się estetyki postmodernistycznej. Jej łabędzim śpiewem była realizacja Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Polskie próby architektury dekonstruktywistycznej zwieńczyła budowa domu pogrzebowego na cmentarzu Batowickim w Krakowie. Budynek ukończono w tym samym roku, co opus magnum tego krótkotrwałego trendu – Muzeum Żydowskie w Berlinie. W zgodzie z wolnorynkowymi przemianami gospodarczymi architektoniczne emocje w końcu zeszłego wieku rozbudzały siedziby instytucji finansowych. Przykładem niech będzie bankowy budynek z Bydgoszczy o formach nawiązujących do nadrzecznych spichlerzy i powiększonych do monstrualnych rozmiarów… skarbonek. Warszawska siedziba Giełdy Papierów Wartościowych to istny pałac dla państwowej spółki. Nie było jeszcze wówczas mowy o logice „taniego państwa”. W tamtych latach nawet komercyjne biurowce operowały ciekawymi rzeźbiarskimi formami i pełne były wyszukanych detali. Prym wiodła tu pracownia Stefana Kuryłowicza – wizjonera polskiej architektury przełomu wieków. Pokazał on, że równie ważna jak artystyczna strona architektury jest twarda wolnorynkowa gra i budowa silnej pozycji biura. O miano liderów rynku z APA Kuryłowicz ścigała się spółka JEMS Architekci. W 2001 roku Kuryłowicz ukończył budowę wielkiego, znaczącego architektonicznie biurowca Focus- Filtrowa. Rok później otwarto wyszukaną siedzibę korporacji medialnej Agora projektu JEMS. Do spektakularnego pojedynku gigantów doszło w 2006 roku, gdy obie spółki starły się w publicznym konkursie na budynek wydziałów filologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stefan Kuryłowicz mógł ogłosić się wówczas numerem jeden. Pierwsze lata XXI wieku to też czas wydajnej technicznie i ciekawej wizualnie, komercyjnej architektury „produktowej”, bo często opartej na produktach i systemach globalizującego się przemysłu budowlanego. Oferował on niczym półki supermarketu gotowe rozwiązania do montażu, wypierające tradycyjne rzemiosło. Pojawiały się też zalążki nowych trendów. Wartość krajobrazu w pole architektonicznego dyskursu wnosiło wielkie rzeźbiarsko-architektoniczne upamiętnienie Obozu Zagłady w Bełżcu. To największy do dziś pomnik, jaki nowa Polska (z pomocą finansową amerykańskich fundacji) dała żydowskim ofiarom wojny. Znaczenie lokalności kreatywnie przywrócił Przemo Łukasik, realizując własny, śląski dom bezpośrednio „na kopalni”. Wykorzystał intrygującą industrialną konstrukcję niczym artystyczny ready-made. Polska bogaciła się, a klasa średnia wybierała się w życiową podróż ku nowemu hedonizmowi. Lajfstajlowożurnalowe wille-anagramy zaczął wznosić dla niej Robert Konieczny. A oprócz domu wypadało też mieć wakacyjne lokum, gdzieś w zimowej lub letniej stolicy Polski...

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom pogrzebowy Brama do Miasta Zmarłych w Krakowie, cmentarz Batowicki, ul. Powstańców, projekt: Romuald Loegler z zespołem, 1993- 1998; Fot. ARCHIWUM ATELIER LOEGLER ARCHITEKCI
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury BRE Bank w Bydgoszczy, ul. Grodzka 19/21, projekt: Bulanda Mucha Architekci, 1998-1999; Fot. ARCHIWUM PRACOWNI BIMARCHITEKCI
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, projekt: Marek Budzyński, Zbigniew Badowski, 1996-2000; Fot. A. Grycuk / WIKIMEDIA COMMONS, CC BY-SA 3.0 PL
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Centrum Giełdowe w Warszawie, ul. Książęca 4, projekt: Andrzej M. Chołdzyński, Stanisław Fiszer dla „Zespołu Projektowego Centrum Giełdowe St. Fiszer, Architekt – A.M. Chołdzyński, Architekt”, 1998-2000; Fot. ARCHIWUM FISZER ATELIER 41
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek biurowy Focus-Filtrowa w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26, projekt: Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates, 1998-2000; Fot. Wojciech Kryński / ARCHIWUM PRACOWNI KURYŁOWICZ & ASSOCIATES
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Siedziba Agory w Warszawie, ul. Czerska 8/10, projekt: JEMS Architekci, 2000-2001; Fot. Juliusz Sokołowski / ARCHIWUM PRACOWNI JEMS
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Bolko Loft w Bytomiu, ul. Kruszcowa, projekt: medusa group, Przemo Łukasik, 2002-2003; Fot. Daniel Chrobak i Jan Lutyk / ARCHIWUM PRACOWNI MEDUSAGROUP
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Założenie pomnikowe na terenie byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady Żydów w Bełżcu, ul. Ofiar Obozu Zagłady, projekt: Andrzej Sołyga, Zdzisław Pidek, Marcin Roszczyk, Monika Chylińska, DDJM Biuro Architektoniczne, 2003-2004; Fot. ARCHIWUM PRACOWNI BE DDJM ARCHITEKCI
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Zespół apartamentowy nad Zatoką Pucką Jurata 5 w Juracie, ul. Mestwina 54, projekt: Arch-Deco, 2004; Fot. ARCHIWUM PRACOWNI ARCH-DECO
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Dom Aatrialny w Opolu, projekt: KWK Promes, Robert Konieczny, 2003- 2006; Fot. OLO STUDIO / ARCHIWUM PRACOWNI KWK PROMES

2008-2018 wybrała Monika Arczyńska

Kiedy redakcja poprosiła mnie o wybór 10 najważniejszych polskich realizacji ostatniej dekady, zapytałam, co znaczy „polskich”. Z jednej strony za stuprocentowo polskie można by uznać zlokalizowane w granicach kraju obiekty projektantów, którzy w Polsce studiowali, zdobywali doświadczenie i tu prowadzą biura. Wielu z nich część swojej edukacyjnej lub zawodowej drogi przeszło jednak zagranicą, a z kolei we wszystkie realizowane w kraju projekty zagranicznych biur zaangażowani byli także lokalni partnerzy. Postanowiłam skoncentrować się więc na twórczości pracowni, które prowadzą tu działalność, chociaż to obiekty architektów spoza Polski takie, jak Filharmonia Szczecińska czy Teatr Szekspirowski, pozostaną symbolami architektonicznej rewolucji ostatniej dekady. Rozpoczęły ją jednak projekty polskich biur, m.in. katowicki budynek CINiBA, który udowodnił, że „da się” realizować u nas architekturę wysokiej klasy, a za sprawą odzewu, jaki spowodował w branżowych mediach, oczy świata zwróciły się w stronę naszego kraju. Ten sukces powtórzyły później obiekty Strefy Kultury, stąd wyróżnienie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Chociaż to duże wysokobudżetowe inwestycje są najbardziej wyrazistym symbolem architektonicznej rewolucji dekady, ważne zmiany można dostrzec w mniejszej skali. Projektantom zabudowy rynku w Naramowicach udało się pokazać, że istnieje alternatywa dla postmodernistycznego pastiszu tam, gdzie założenia planistyczne odwołują się do historii. Służewski Dom Kultury, realizacja konsorcjum młodych pracowni, stanowi zapowiedź pokoleniowego „natarcia”, bo dzięki konkursom otrzymują one coraz ciekawsze zlecenia, a miasta i gminy – świetne obiekty. To także dowód, że łączenie sił przynosi efekty, a zwłaszcza wśród młodych pracowni widać elastyczność i otwartość na współpracę nie tylko z innymi biurami, ale i profesjami. Tę współpracę można też dostrzec w przypadku nowych przestrzeni publicznych, których projektowanie traktowano wcześniej jako zadanie infrastrukturalne. Nagle niepozorne w skali projekty stref przyjaznych pieszym rozpoczęły prawdziwą miejską rewolucję. Woonerfy przywróciły łódzkiemu śródmieściu dawną popularność, utraconą m.in. za sprawą kompleksu Manufaktura, wpływając też na sposób myślenia o miejskiej przestrzeni w innych miastach. Co prawda powielanie takich pomysłów na zasadzie kopiuj-wklej miewa więcej wspólnego z chwilowym trendem niż refleksją nad komfortem i bezpieczeństwem pieszych, ale dyskusja o przestrzeni miejskiej trwa. Podobnie w skali kraju zadziałała modernizacja obszarów nadrzecznych – nowe realizacje pociągały za sobą następne. Nowe bulwary zrealizowały Warszawa i Wrocław. Gdańsk doczekał się pieszej trasy dookoła Wyspy Spichrzów, a w planach jest przekształcenie strefy nadrzecznej w Toruniu. Czasem zamiast wielomilionowej inwestycji wystarczyło jednak niskobudżetowe utwardzenie nadrzecznej trasy, stąd obecność na liście ścieżki rekreacyjnej w Warszawie. Zróżnicowana skala działań charakteryzuje także mieszkalnictwo. Nowością są m.in. alternatywne sposoby rozwijania zasobu mieszkaniowego (kooperatywy Nowych Żernik we Wrocławiu), powrót do zapomnianej prefabrykacji (Sprzeczna 4 w Warszawie) czy radykalny dom-manifest (Arka Koniecznego). Podsumowując ostatnie dziesięciolecie, nie można zignorować dyskusji na temat powojennego architektonicznego dziedzictwa. Po latach wyburzeń lub pseudomodernizacji, niszczących charakter wielu obiektów, nareszcie poddawane są one odnowie i obejmowane ochroną. Do najważniejszych działań należą renowacja katowickiego Spodka, gdańskiej hali Olivia i poznańskiego Okrąglaka, a także plany przeniesienia rozebranego stołecznego pawilonu Emilia i adaptacji hotelu Cracovia na muzeum. Wybrałam jednak modernizację wrocławskich Sedesowców, dowód na to, że tego typu odnowę można przeprowadzić nawet tam, gdzie duża skala i rozdrobniona własność utrudniają spójne działania projektowe.

100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, ul. Bankowa 11a, projekt: HS99, 2009- 2011; Fot. Jakub Certowicz / ARCHIWUM PRACOWNI HS99
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, ul. Olimpijska, projekt: JEMS Architekci, 2010-2015; Fot. RA2NSKI.COM / WWW.SPODEKKATOWICE.PL
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Woonerf na ul. Zacisze w Łodzi, pomysłodawca: Paweł Jędrachowicz, projekt: Zarząd Inwestycji Miejskich, Bartosz Zimny, Edyta Westrych- Maćkowiak, 2017; Fot. ARCHIWUM UMŁ
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Ścieżka rekreacyjna nad Wisłą w Warszawie, Międzywale – prawy brzeg, odcinek między mostem Łazienkowskim a mostem Grota- Roweckiego, inicjator: Pełnomocnik ds. zagospodarowania nabrzeży Wisły m.st. Warszawy – Marek Piwowarski, nadzór nad wykonaniem ścieżki: Marek Piwowarski, pracownicy Zarządu Mienia m.st. Warszawy – Jarosław Matusiak i Renata Kuryłowicz, 2010-2011; Fot. Marcin Czechowicz
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Zespół mieszkaniowy Małe Naramowice w Poznaniu, ul. Rubież, projekt: ARÉ Stiasny & Wacławek, 2007-2009; Fot. Wojciech Kryński / ARCHIWUM PRACOWNI ARÉ
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Służewski Dom Kultury w Warszawie, ul. Bacha 15, projekt: WWAA, 137 kilo, 2010-2013; Fot. Marcin Czechowicz
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek mieszkalny Sprzeczna 4 w Warszawie, ul. Sprzeczna 4, projekt: BBGK Architekci, 2017; Fot. Marcin Czechowicz
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Arka Koniecznego w Brennej, stok Równicy, projekt: KWK Promes, Robert Konieczny, 2011-2015; Fot. OLO STUDIO / ARCHIWUM PRACOWNI KWK PROMES
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Modernizacja Sedesowców we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki, projekt: VROA, 2015-2016; Fot. Maciej Lulko
100na100

i

Autor: Archiwum Architektury Pierwsza kooperatywa mieszkaniowa na terenie Nowych Żernik we Wrocławiu, projekt: Creo Project, 2018; Fot. Maciej Lulko