Architektura MuratorKrytykaZrównoważone budowanie

Zrównoważone budowanie

Architektura zrównoważona zakorzenia się w powszechnej świadomości. Wychodzi ze strefy ryzyka, eksperymentowania, opiera na doświadczeniu – pisze Dariusz Śmiechowski.

Zrównoważone budowanie
Zespół apartamentów turystycznych w Turnau w Górnej Styrii w Austrii – realizacja Viereck Architekten. Punktowa konstrukcja wsporcza dla kubatur ustawiona jest na stopach fundamentowych. Pod kubaturami ukryto infrastrukturę techniczną i parkowanie. Zastosowano naturalne, w dużej mierze lokalne materiały (także z recyklingu) i ekstensywne dachy zielone. Energia do ogrzewania (podłogowego i ściennego) pochodzi z pomp ciepła; fot. RHEINZINK

Jeszcze do niedawna powszechna była opinia, że budynki reprezentujące podejście zrównoważone – głównie energooszczędne – są droższe i z reguły brzydsze. Dziś architektura zrównoważona staje się akceptowana zarówno pod względem ekonomicznym, jak i estetycznym.

Wprawdzie sporo jest przykładów greenwashingu i nadużywania określenia sustainable, ale istnieją już analityczne sposoby oddzielania tego, co zagraża środowisku, czy też wydaje się zaledwie efektowne, od tego, co jest najmniej szkodliwe, efektywne. Określając potencjał, warto zwrócić uwagę na funkcje budynków, dla których łatwiej stosować nowy paradygmat, zmieniać nastawienie inwestorów, projektantów, „przestawiać” przemysł budowlany, wydawać urzędowe wytyczne.

Szkoła edukująca

Instytucje edukacyjne mają szansę swoją architekturą reprezentować to, czego powinno się w nich uczyć (także edukować na temat zmian klimatu i ochrony środowiska). Realizacja założeń proekologicznych daje tu także największe możliwości odpowiedzialnego wydatkowania środków publicznych. Budynki szkół, przedszkoli, uczelni, wraz z ich terenami, mogą dawać przykład podejścia holistycznego, poszanowania zasobów, integrowania architektury z przyrodą.

Czytaj też: Szkoła dobrze zaprojektowana! Nowe standardy architektoniczne dla szkół |

Ciekawym polskim przykładem jest Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (MCER), gdzie zielone dachy bagienne sprzężone z systemem retencji wód opadowych są miejscem edukacji przyrodniczej. Tego typu obiekty reprezentują spory potencjał energooszczędności (jako użytkowane czasowo). W projekcie MCER, opartym na wymaganiach certyfikacji BREEAM, zużycie energii zmniejszono poniżej standardu pasywnego, a nawet do poziomu zeroenergetycznego (dla szkoły podstawowej). Interesującą innowacją jest chociażby wentylacja działająca w systemie rozproszonym, sterowana poziomem stężenia dwutlenku węgla. Na przykładzie takich realizacji możliwe jest tworzenie i propagowanie wzorców projektowych (warto przy okazji wspomnieć wydane przez m.st. Warszawę standardy dla inwestycji oświatowych: Szkoła dobrze zaprojektowana).

Future Living. Duńskie miasta przyszłości Duński Instytut Kultury w Polsce zaprasza na otwarcie wystawy „Future Living. Duńskie miasta przyszłości”. Wernisaż poprzedzi dyskusja z udziałem Flemminga Svendsena z pracowni CEBRA oraz Rasmusa Kierkegaarda z biura Schmidt Hammer Lassen.
Architektura wyższej potrzeby Architecture of Necessity to międzynarodowe triennale architektury zrównoważonej i służącej potrzebom społecznym. Właśnie rozpoczął się konkurs projektów, które zostaną zaprezentowane w przyszłym roku podczas wystawy w szwedzkim Virserum.
Architektura zrównoważona w Polsce. Rozstrzygnięcie PLGBC Green Building Awards Za nami szósta edycja PLGBC Green Building Symposium, konferencji poświęconej zrównoważonej architekturze. Na zakończenie spotkania uhonorowano najlepsze polskie obiekty, zrealizowane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań dla ekologicznego budownictwa.
Architektura zrównoważona i zaangażowana społecznie: wystawa „Think global, build social!” W Wiedeńskim Centrum Architektury trwa wystawa „Think global, build social!” ukazująca przykłady dobrych praktyk we współczesnej architekturze. Dobrych, czyli takich, które polegają na zrównoważonym rozwoju, społecznym zaangażowaniu i odpowiedzialności architekta
Architektura zrównoważona: laureaci konkursu architektonicznego Fundacji Jacques'a Rougerie 2013 Przypominamy ubiegłorocznych zwycięzców konkursu architektonicznego Fundacji Jacques’a Rougerie dla młodych projektantów i zachęcamy do licznego udziału indywidualnych architektów i zespoły z Polski. Rejestracja trwa do 27 maja 2014
Międzynarodowy konkurs architektoniczny Fundacji Jacques'a Rougerie Konkurs architektoniczny Fundacji Jacques'a Rougerie skierowany jest przede wszystkim do młodych architektów, projektantów i inżynierów. Celem jest zachęta do tworzenia odważnych rozwiązań współczesnych problemów z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju