Adaptacja Redity Napoleońskiej w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury Il. serwis prasowy

Adaptacja Redity Napoleońskiej w Gdańsku

2016-08-31 11:51

Gdańskie Centrum Nauki Hewelianum wkrótce zyskać może nową przestrzeń. Na potrzeby placówki ArC2 Fabryka Projektowa opracowała adaptację XIX-wiecznej redity.

Projekt wyłoniono w konkursie zorganizowanym przez Hewelianum – centrum nauki działające na terenie zespołu pofortecznego Grodzisko w północno-zachodniej części gdańskiego śródmieścia. Zadaniem architektów było opracowanie koncepcji rewaloryzacji i adaptacji zespołu Redity Napoleońskiej na cele kulturalne, edukacyjne i wystawiennicze oraz zaprojektowanie zupełnie nowego obiektu w sąsiedztwie. Autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali m.in. przywrócenie historycznej idei otwarcia redity w kierunku miasta oraz nową, w dużym stopniu przeszkloną kubaturę, połączoną ze wszystkimi budynkami wchodzącymi w skład zespołu.

Adaptacja Redity Napoleońskiej w Gdańsku

i

Autor: Archiwum Architektury Wkomponowane w naturalne nachylenie skarpy stropodachy nowej części zostaną obsiane trawą; il. serwis prasowy

Redita Napoleońska to dla nas obiekt wyjątkowy. Usytuowany na skarpie od strony Głównego Miasta, od ponad 200 lat jest najważniejszym elementem panoramy widokowej Fortu Góry Gradowej. Dzięki adaptacji zyska nowe, atrakcyjne funkcje kulturalne, w tym przestrzeń koncertową i wystawienniczą – tłumaczy Przemysław Guzow, dyrektor Hewelianum. Placówka zyska blisko 5 tys. m2 powierzchni użytkowej.

Projekt konkursowy: 2016