HALA I MIEJSKIE TARGOWISKO

Feministyczno-ekologiczna rewitalizacja w centrum Rzeszowa

2024-02-13 13:54

Dziś: zaniedbana hala targowa z typowym, współczesnym bazarem wokół. W planach: 16 hektarów terenów rekreacyjnych z odrestaurowaną halą, której łupinowy dach ma się stać motywem przewodnim zrewitalizowanego kwartału w centrum Rzeszowa.

Opracowanie przygotowane przez Aleksandrę Wasilkowską objęło halę targową wraz z otoczeniem oraz pobliski plac Wolności i położony pomiędzy nimi bazar. W sumie to prawie 16 hektarów w centrum miasta. Jeśli program rewitalizacji się powiedzie, obraz tej okolicy całkowicie się odmieni. Zmiany odczuwalne będą już w warstwie symbolicznej. Dzisiejszy plac Wolności zmieni się w Park Wolności - teren zielony z funkcją rekreacyjną. Na osi ulicy 8 marca stanąć ma pomnik Praw Kobiet. - W ten sposób chcemy zrównoważyć warstwę tożsamości tej dzielnicy - tłumaczy Wasilkowska na łamach lokalnego portalu nowiny24.pl.

ALEKSANDRA WASILKOWSKA Z NOMINACJĄ DO NAGRODY MIESA VAN DER ROHE 2024

Prezydent miasta Konrad Fijołek zapewnia z kolei, że szczegóły będą jeszcze konsultowane z kupcami. Ale architektka zastrzega, że zmiany będą "olbrzymie", i że uwzględnią jej ekologiczną, i feministyczną perspektywę.

Rewitalizacja Placu Centralnego w Nowej Hucie

Projekt zakłada modernizację hali targowej zaprojektowanej przez Stanisława Kusia. Planowana zabudowa ma nawiązywać do jej wyglądu - w projekcie wielokrotnie powraca motyw łukowatego zadaszenia, nawiązujący do łupinowych sklepień samej hali.

Od strony wschodniej powstać ma nowy akademik, a od południowej - wyższy budynek mieszkalny.

Uspokojony ruch, parkowanie pod ziemią

Z kolei pomiędzy halą a placem Wolności powstanie budynek biurowy. - Jeśli chodzi o funkcje w budynku Jutrzenki, będą to funkcje kulturalne i społeczne. W części niższej, naszą propozycją jest przeniesienie wszystkiego, co łączy się z potrzebami rodziców i dzieci oraz seniorów, powstanie też nowa przestrzeń do prezentacji sztuki współczesnej - planuje Wasilkowska.

Ulica 8 marca ma zostać przedłużona aż do pobliskiego Budynku Wystaw Artystycznych, ruch na całym terenie ma zostać uspokojony, a parkowanie - przeniesione pod ziemię. 

- Podstawową wartością tego projektu jest spojrzenie na mieszkańców, którzy w większości projektów architektonicznych są spychani na margines, czyli dzieci, seniorów, rodziców i tego, jak te osoby łączą życie zawodowe z troską o dzieci - przekonuje na łamach Nowin24 Wasilkowska. - To są kluczowe elementy, poza samą rewitalizacją hali targowej, jakie przyświecały mi podczas prac nad projektem - dodaje.

Jak informuje rzeszowski magistrat, głównym założeniem było nowoczesne podejście do przestrzeni, ale i szacunek dla tradycji, i historii. Koncepcja łączy więc przestrzeń handlową z miejscem spędzania wolnego czasu dla rodzin, przestrzenią dla kultury i rozrywki.

Miasto zapewnia, że po raz pierwszy tak kompleksowo podeszło do inwestycji. - Od analizy miejsca, wartości, funkcji, jakie ma pełnić, poprzez diagnozę, badania społeczne, analizy ekonomiczne, jak również te związane z miejscem i handlem. Wszystko po to aby stworzyć nowoczesny projekt rewitalizacji tego fragmentu miasta, ale i oparty na historii. Z miejscem dla różnych grup mieszkańców i przede wszystkim na przestrzeń dla handlu - czytamy w komunikacie.

Rzeszów szuka partnerów

Projekt powstał we współpracy z firmą Ernst & Young, a sfinansowany został przez Europejski Bank Inwestycyjny. - Planowaliśmy zmiany ale potrzebowaliśmy zainteresowania i pieniędzy. Pieniądze przyszły ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego, otrzymaliśmy znaczący grant i bardzo dobry zespół pod auspicjami firmy Ernst & Young przygotował projekt - podsumował prezydent Fijołek.

I zapowiedział, że miasto przygotuje teraz dokumentację inwestycji. Równolegle ma powstawać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Trwać będą też poszukiwania partnerów do realizacji projektu. - Miasto chce sfinansować halę targową i jej okolice, Jutrzenkę w jakiejś mierze, natomiast części związane z budownictwem mieszkaniowym chcielibyśmy, żeby można je było zrealizować w partnerstwie z podmiotami prywatnymi.