Architektura poprzemysłowa

Forum Radom: centrum edukacyjno-ekspozycyjne w dawnej fabryce Łucznika w Radomiu

2023-07-01 17:49

Niegdyś najważniejszy zakład przemysłowy Radomia ma szansę na nowe życie jako międzynarodowe centrum konferencyjne, miejsce spotkań i przestrzeń wystawowa. Pracownia Nizio Design International zaprojektowała przebudowę kompleksu dawnej Fabryki Broni Łucznik w Radomiu.

Historia i przyszłość radomskiego Łucznika

Fabryka Broni „Łucznik” przez niemal cały XX wiek pełniła rolę jednego z najważniejszych zakładów przemysłowych miasta i kluczowego pracodawcy dla mieszkańców Radomia. Przedsiębiorstwo przestało działać w tej lokalizacji pod koniec stulecia. Teraz kompleks może zyskać zupełnie nową funkcję.

Pragniemy połączyć historię tego ważnego obiektu z nowoczesnym przeznaczeniem. Rewitalizacja nie tylko wprowadzi w tę przestrzeń nowe życie, ale – co najważniejsze – pozwoli stworzyć miejsce stanowiące odpowiedź na obecne i nadchodzące wyzwania klimatyczne. Projekt świadomie otwiera się na mieszkańców Radomia, wpisując budynek w szerszą strategię relacji miejskich, odwołując się do takich koncepcji jak skalowalna idea smart city 3.0, miasto odporne, Europejski Zielony Ład czy wreszcie program aktywizacji społecznej bazujący na rzeczywistych potrzebach regionu. Jednocześnie jest miejscem otwartym na ponadregionalne wpływy i inspiracje, a także na gości z całej Europy – mówi Mirosław Nizio, autor projektu. Zaproponowane przez nas rozwiązania mają ocalić unikatowy charakter fabryki, zachować elementy pokryte szlachetną patyną, która przypomina o dziedzictwie obiektu – dodaje.

Forum Radom

Koncepcja modernizacji zakłada zachowanie elewacji, poddanie jej oczyszczeniu i odnowieniu oraz pozostawienie dawnego układu okien. Obiekt zostanie nadbudowany o jedną konsygnację, wzniesioną jako przestrzenna stalowa konstrukcja przykryta szklanym dachem. Będzie ona skrywać widoczny z poziomu chodnika zielony ogród. W ramach inwestycji planowane jest zaadaptowanie nieużytkowanych dotąd przestrzeni dwóch dziedzińców, które również zostaną nakryte przeszkleniem. W wewnętrznych szklanych elewacjach atrium będą powstawać obrazy stworzone ze zwielokrotnionych odbić spacerowiczów i zieleni wypełniającej przestrzeń – czytamy w informacji prasowej.

Dziedzińce staną się przestrzenią spotkań oraz miejscem wydarzeń kulturalnych. Na parterze obiektu otworzą się kawiarnie i sklepy, a na pierwszym piętrze znajdować się będzie przestrzeń konferencyjna oraz edukacyjno-wystawiennicza. Stworzony na dachu zielony ogród bazować ma na zależnościach obiegu wody, świadomego kształtowania fauny i flory i ich powiązania w mikrosiedliska. Budynek wejdzie w relacje przestrzenne z otoczeniem nie tylko w obrębie projektowanego założenia, ale również jako ważny element na mapie całego Radomia. Będzie otoczony zielenią parkową, placami zabaw i zbiornikami wodnymi – podobnie jak w przypadku dawnej fabryki – powiązanymi w szerszy program oddziaływań społeczno-edukacyjnych i ekologicznych.

Forum nie będzie wyłącznie ważnym miejscem spotkań towarzyskich dla mieszkańców Radomia. Przestrzeń ma posłużyć również jako międzynarodowe centrum konferencyjne – opowiada Mirosław Nizio. Projektowaliśmy ją z myślą o organizacji szczytów międzynarodowych i kongresów, ale także warsztatów i paneli dyskusyjnych. Świadoma współpraca, podjęta już na etapie planowania strategii, zarówno z podmiotami prywatnymi, jak i organizacjami pozarządowymi czy też administracją samorządową i ogólnokrajową, ma na celu stworzenie projektu o silnym wpływie na otoczenie, czerpiącego z różnorodności, umiejętnie łączącego potrzeby różnych grup społecznych. Tym samym projektowane przez nas miejsce staje się nie tylko kolejnym forum konferencyjno-wystawowym, ale również centrum innowacji ekologicznej, w szczególności zaś inicjatyw miejskich, w którym mieszkańcy mają realny wpływ na proces kształtowania przestrzeni poprzez implementację elementów ciągłej partycypacji twórczej. Wyobrażamy sobie, że będą się tam odbywać wartościowe zajęcia edukacyjne o tematyce społecznej, klimatycznej i historycznej – mówi projektant.

Ulokowana w budynku wystawa stała poświęcona zostanie historii Europy Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim dziejom narodów, które tworzyły niegdyś Rzeczpospolitą i państw, które leżały w jej orbicie. Nowoczesna ekspozycja zaprezentuje historyczne i współczesne związki między tradycjami intelektualnymi i kulturalnymi regionu Trójmorza. Obiekt pomieści także ekspozycję stałą prezentującą historię zakładu od czasów międzywojennych do współczesności. Ta część wystawy zostanie ulokowana we fragmencie w pełni zachowanej historycznej zabudowy fabrycznej. Wyeksponowanie elementów parku maszynowego zakładu będzie wyraźnie przypominać o dawnej funkcji obiektu.

Mirosław Nizio przedstawił projekt modernizacji Fabryki Broni Łucznik podczas II Kongresu Radom Przyszłości organizowanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Wydarzenie odbyło się w dniach 30 czerwca – 1 lipca na dziedzińcu fabryki. Nizio Design International odpowiada za projekt architektoniczno-urbanistyczny oraz projekt wnętrz, a także, we współpracy z ART.FM, za projekt wystawy stałej.