Architektura MuratorProjektyInfobox Portu Gdańsk

Infobox Portu Gdańsk

W ramach zagospodarowywania terenów portu gdańskiego na falochronie zachodnim powstanie wielofunkcyjny pawilon projektu konsorcjum pracowni Restudio, Midi i Studio R.

Infobox Portu Gdańsk
Ściany pawilonu od strony Zatoki Gdańskiej i kanału będą przeszklone, częściowo przesłonięte perforowanymi panelami z wyciętym napisem: Port Gdańsk

W 2015 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosili konkurs na opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych Martwej Wisły wraz z propozycją przekształceń wskazanych fragmentów stref nadwodnych. Uczestnicy, bazując na wytycznych przestrzenno-architektonicznych ZMPG, mieli zaproponować częściową renaturalizację obszaru w rejonie wejścia do portu i tzw. nabrzeża Ziółkowskiego. Pierwsze miejsce zdobyło konsorcjum biur Restudio, Midi i Studio R. Od strony wejścia do portu autorzy zaproponowali usypanie sześciometrowego kopca z tarasami widokowymi i ogrodem podzielonym na strefy tematyczne, a na przeciwległym brzegu – wielofunkcyjny plac rekreacyjny. Przy nabrzeżu Ziółkowskiego przewidzieli z kolei bulwar z amfiteatralnym placem, wieżą widokową i kolejnym ogrodem. W trakcie prac nad uszczegółowieniem projektu zmieniono jednak koncepcję zagospodarowania terenu u wejścia do portu. Zamiast kopca w pierwszym etapie inwestycji powstać ma częściowo przysypany ziemią i porośnięty trawą obiekt z przestrzenią gastronomiczną i wystawienniczą. Na jego szczycie zbudowany zostanie taras widokowy, stanowiący przedłużenie przybrzeżnej promenady. Powierzchnia użytkowa pawilonu wyniesie 900 m2.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: 2018

Tagi:
Wielowątkowa tożsamość Gdańska: od gotyku, przez rekonstrukcje, po architekturę nowoczesną Co sprawia, że Gdańsk jest tak interesujący pod względem architektury? I w jaki sposób można definiować jego tożsamość architektoniczną? Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza na kolejną odsłonę ekspozycji „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”. Tym razem poświęconą Gdańskowi.
Muzeum Bursztynu w Gdańsku Pozostawienie konstrukcji i ogólnego układu obiektu było bardzo rozsądną decyzją z uwagi na ograniczenie odpadów i optymalizację użycia zasobów – o realizacji Kseni Piątkowskiej pisze Monika Arczyńska.
Oliva Koncept / Gdańsk Forma budynków, ich estetyka, kompozycja elewacji odnoszą się z kulturą i poszanowaniem do wartości lokalizacji i wymagającego sąsiedztwa – o realizacji pracowni Arch-Deco pisze Ksenia Piątkowska.
Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku projektu MS 15 Architektura Na terenie gdańskiego Wrzeszcza powstaje nowe osiedle: Villa Jaśkowa Dolina. W 9 budynkach licowanych klinkierowymi płytkami powstanie w sumie 200 mieszkań. Projekt założenia zdobył właśnie CIJ Awards Poland 2021 w kategorii Best Upcoming Residential Development.
Apartamentowiec Chlebova w Gdańsku: nowa realizacja Roark Studio Apartamentowiec Chlebova w Gdańsku stanął w miejscu dawnej piekarni. Architekci z sopockiej pracowni Roark Studio przy realizacji wykorzystali elementy pochodzące z rozbiórki historycznego budynku.
Warszawa ma pomnik, Gdańsk tramwaj Zachwatowicza Po gdańskich torach jeździ tramwaj im. Jana Zachwatowicza. W ten sposób władze Gdańska uhonorowały kolejną zasłużoną dla miasta postać. Architekt odegrał znaczącą rolę w odbudowie miasta z wojennych zniszczeń.