Plac Katowice

i

Autor: Compono Widok w kierunku Spodka. Zgodnie z życzeniami mieszkańców w nowym centrum Katowic pojawić się ma dużo zieleni i nowych mebli miejskich.

Nowe centrum Katowic

2014-09-24 18:24

Nowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w samym centrum Katowic na zlecenie urzędu miasta przygotowała szczecińska pracownia Compono

Nowe centrum Katowic było już przedmiotem wielu opracowań. Najnowsze, oparte o założenia urbanistyczne koncepcji Konior Studio, które w 2006 roku wygrało konkurs zorganizowany przez urząd miasta i katowicki SARP, przygotowało biuro Compono ze Szczecina.

W swojej pracy projektanci uwzględnili też wiele uwag mieszkańców, zbieranych podczas konsultacji społecznych. W postaci płytkiego cieku wodnego odtworzony zostanie na przykład dawny przebieg rzeki Rawy. Na przedłużeniu osi ul. Skośnej i al. Korfantego powstaną nad nim kładki dla pieszych. Zaproponowano ponadto przebudowę istniejących trakcji i linii tramwajowych, przenosząc m.in. lokalizację torów wzdłuż wschodniej pierzei rynku ( notabene pod jego płytą znajdzie się trzypoziomowy parking na 400 miejsc).

Nawierzchnie w obrębie całego terenu zagospodarowania wykonane zostaną z płyt betonowych, ujednoliceniu ulegną też elementy małej architektury. Zgodnie z wytycznymi koncepcji sprzed ośmiu lat w przyszłości kilka obiektów po zachodniej stronie al. Korfantego zostanie wyburzonych (w tym Pałac Ślubów i tzw. Centrum u Michalika). W ich miejscu planowana jest zabudowa wysoka. Nowa al. Korfantego będzie mieć po dwa pasy w każdym kierunku, zielone torowisko dla tramwajów wydzielone szpalerem drzew, ścieżkę rowerową po stronie wschodniej oraz szerokie ciągi piesze z obu stron.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: 2015

Plac Katowice

i

Autor: Compono Widok na Rynek z okolic budynku Separatora. Jednym z nowych elementów zagospodarowania będzie tu założenie wodne odtwarzające dawny przebieg Rawy.