Kolejny odcinek bulwarów w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury W pierwszym etapie zaplanowano realizację odcinka bulwarów od mostu Świętokrzyskiego do Średnicowego. Przewidywane tu obiekty pozwoliłyby przedłużyć sezon nad Wisłą.

Kolejny odcinek bulwarów w Warszawie

2017-10-27 16:05

W konkursie na zagospodarowanie kolejnego odcinka warszawskich bulwarów zwyciężyła pracownia WXCA.

Przedmiotem dwuetapowego konkursu zorganizowanego przez władze miasta we współpracy ze stołecznym SARP-em było zaprojektowanie nowej aranżacji bulwarów na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do Portu Czerniakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem skweru im. Tadeusza Kahla, terenu o powierzchni ok. 3 tys. m2, zlokalizowanego nad tunelem Wisłostrady. Pierwsze miejsce przypadło pracowni WXCA. Jury doceniło koncepcję za miejski charakter zaprojektowanych przestrzeni umożliwiający zbliżenie miasta do rzeki w sposób godzący zabudowę ze zróżnicowanymi formami zieleni, wprowadzenie czytelnego strefowania intensywności zagospodarowania oraz możliwość etapowania inwestycji. Autorzy wyszli z założenia, że samo nabrzeże Wisły w obrębie opracowania, z licznymi pawilonami gastronomicznymi i odbywającymi się wokół oddolnymi przedsięwzięciami, ma swój niepowtarzalny, egalitarny charakter. Postanowili więc go zachować, porządkując jedynie przestrzeń i zapewniając działającym tu podmiotom przyłącza do mediów. Rewolucja czekałaby natomiast rejon skweru Kahla, gdzie zaproponowali nowe obiekty kubaturowe o różnych funkcjach i ogólnodostępnych parterach, które pozwoliłyby na przedłużenie sezonu rekreacyjnego nad rzeką, a jednocześnie tworzyły tło dla usytuowanego poniżej nadwiślańskiego ogrodu. Poszczególne strefy ogrodu – takie jak Skwer Sportów Miejskich czy Polana Sztuki – stanowią poszerzenie funkcji otaczających i nowych obiektów, planowanych po południowej stronie mostu kolejowego – tłumaczą projektanci.

Rozpoczęcie realizacji: 2020

Kolejny odcinek bulwarów w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Na wysokości ASP powstanie tzw. Polana Sztuki z półotwartym pawilonem pokrytym zielenią.