Widok od strony ronda Reagana

i

Autor: Archiwum Architektury

Modernizacja osiedla Plac Grunwaldzki we Wrocławiu

2012-10-16 17:52

W połowie 2013 roku rozpocząć ma się renowacja wrocławskich „sedesowców” na osiedlu Plac Grunwaldzki we Wrocławiu. Autorami projektu są projektanci z  Jednostki Architektury

Renowacja osiedla Plac Grunwaldzki we WrocławiuAutorzy: Marta Mnich, Natalia Rowińska, Marek Lamber, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka HałasJednostka Architektury - Fundacja pod patronatem Jadwigi Grabowskiej-HawrylakOsiedle Plac Grunwaldzki to zespół sześciu budynków mieszkalno-usługowych oraz trzech pawilonów handlowo-usługowych na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Projekt przygotowany został w latach 1967-1970 przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, zespół zrealizowało w latach 1970-1973 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. Mieszkańcy miasta przezwali budynki „sedesowcami”  ze wzgledu na charakterystyczny kształt okien, osiedle bywa też nazywane „wrocławskim Manhattanem”.Spółdzielnia mieszkaniowa Piast, administrująca osiedlem, zaciągnęła w 2012 roku kredyt na modernizację założenia. Plan modernizacji, opracowany przez Jednostkę Architektury, przewiduje odnowienie elewacji budynków, dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (wymiana schodów na rampy), powiększenie liczby miejsc parkingowych, dodanie nowych powierzchni zielonych. Zmiany te związane są z nowymi wymogami funkcjonalnymi, nieprzewidzianymi, lub niemożliwymi do realizacji w latach 70. ubiegłego wieku. W projekcie uwzględniono pierwotne założenia autorskie, wykorzystując je konsekwentnie przy rozbudowie założenia – deklarują autorzy projektu modernizacji, architekci z Jednostki Architektury - Fundacji pod patronatem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Istniejące założenie urbanistyczne zaprojektowane zostało z wykorzystaniem siatki modułów o wymiarach 6x6 metrów. Na tej podstawie rozplanowano położenie pawilonów usługowych i budynków mieszkalnych. Układ modularny stanowi podstawę rozbudowy pawilonów usługowych i platformy pieszej w stronę ulic Nauczycielskiej i Polaka, wzdłuż których poprowadzono linię zamykającą zespół. W ten sposób zintegrowano modularny układ modernistyczny z tkanką kwartałowej zabudowy XIX wiecznej. Dzięki poprowadzeniu linii po obwodzie, osiedle zyskało również wyraźnie zaznaczone ramy. Granica pomiędzy starą (XIXw. ) a nową (XX w.) zabudową jest czytelna, podkreśla ją balustrada przy ciągu pieszym od strony Placu Grunwaldzkiego, a także długa donicy na zieleń dookoła założenia. Pod platformą w miejscu istniejącego parkingu zaprojektowano lokale usługowe wzdłuż ulic Skłodowskiej, Nauczycielskiej i Polaka, tam również zlokalizowano wjazdy do parkingów. Lokale usługowe na poziomie ulicy mają wyeliminować kryminogenną i niehigieniczną strefę pod platformą pieszą, a także przyciągnąć mieszkańców osiedla i ożywić chodniki. Parterowe pawilony usługowe na platformie pieszej zaprojektowano w oparciu o modularną siatkę zdefiniowaną w oryginalnym założeniu. Szyldy najemców uporządkowano w pasie wydzielonym wzdłuż modułów witryn, szerokim na 40 centymetrów. Zabieg ten ma umożliwić opanowanie chaotycznych reklam, szpecących elewacje. Główny dostęp na platformę pieszą odbywa się: od strony Mostu Grunwaldzkiego szeroką pochylnią, od strony Ronda Reagana szerokimi schodami i prostą rampą. Cała platforma piesza zostanie wyburzona i wymieniona bez naruszania pawilonów usługowych, ani jej głównych cech przestrzenno-funkcjonalnych. Z zachowaniem integralności i jakości poszczególnych elementów założenia, przebudowane zostaną schody i pochylnie, co ma ułatwić dostęp na platformę i jej użytkowanie. Na platformie wydzielono drogę rowerową wzdłuż balustrady oraz poprowadzono pas ławek i stojaków na rowery, w ten sposób polepszając jakość urbanistyczną przestrzeni publicznej. W wolnych polach platformy zaprojektowano tarasy rekreacyjne z drzewami w donicach. Na nowych pawilonach przewidziano zielone dachy. Istniejący parking rozbudowano; nowe miejsca powstały garażu pod platformą od strony Mostu Grunwaldzkiego oraz w trójpoziomowym garażu od strony ulicy Polaka. Wydzielono  a także zaproponowano prostopadłe parkowanie wzdłuż ulic Nauczycielskiej, Polaka i Wrocławczyka. Dostawy do poszczególnych lokali usługowych zorganizowano z wykorzystaniem rampy wyładowczej od strony ulicy Wrocławczyka, skomunikowanej z lokalami pod platformą.Fot. materiały prasowe Jednostka Architektury - Fundacja pod patronatem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak

Plac Grunwaldzki - zespół

i

Autor: Archiwum Architektury