Rewolucja Na Rozdrożu

Pomnik Bitwy Warszawskiej z pozwoleniem na budowę

2023-10-05 14:55

Być może już w 2025 roku na placu Na Rozdrożu stanie pomnik Bitwy Warszawskiej. Władze miasta wydały właśnie pozwolenie na budowę monumentu według konkursowego projektu pracowni Nizio Design International.

Spis treści

  1. Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej
  2. Wyniki konkursu na projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku
  3. Pomnik Bitwy Warszawskiej wyższy o 13 metrów

Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej

Uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku w rejonie placu Na Rozdrożu rada miasta podjęła 4 lipca 2019 roku. W grudniu władze stolicy ogłosiły konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na projekt monumentu. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie pomnika o współczesnej formie, który nie zaburzałby panoramy Zamku Ujazdowskiego od strony skarpy, a jednocześnie mógł być oglądany ze wszystkich stron. W opracowaniu należało uwzględnić nowe zagospodarowanie placu z propozycją elementów wodnych i zieleni, tak aby mógł on funkcjonować również jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Wyboru laureata dokonało 20-osobowe jury, w którego skład weszli m.in. architekci, historycy i artyści, a także przedstawiciele rządu i władz miasta. Co warte podkreślenie, decyzja zapadła jednogłośnie.

Wyniki konkursu na projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Główną nagrodę zdobyła pracownia Nizio Design International. Autorzy zaproponowali pomnik w formie przeskalowanego zegara słonecznego z 23-metrowym obeliskiem gnomonem. U podnóża dominującego obiektu będzie znajdować się przestrzeń fontanny. Forma okręgu nawiązywać ma do globalnego i ogólnoeuropejskiego aspektu Bitwy Warszawskiej. Pomnik ukaże, że centrum walki o europejskie wartości znalazło się wówczas w Polsce, na przedpolach Warszawy. Okręg fontanny zostanie przecięty przez 12 linii. Liczba ta niesie odwołanie do cyklu kalendarzowego, procesu wiecznego odnawiania się życia. Można rozumieć to jako odniesienie do kluczowej roli Bitwy Warszawskiej w walce o odrodzenie się państwa polskiego – czytamy w założeniach autorskich.

Pomnik Bitwy Warszawskiej wyższy o 13 metrów

Fontanna umożliwi ponadto multimedialne pokazy. Wokół niej umieszczone zostaną dwa pasy roślinności, skierowane w stronę pomnika. Im bliżej do obelisku, tym roślinność będzie wyższa i bujniejsza (...). W ten sposób uformuje ona niejako oparcie dla monumentu, wpisując się w jego wertykalną formę – tłumaczą autorzy.

Pracę uznano za najlepszą ze względu na wartości artystyczne i czytelność ideową symbolicznego przekazu. (...) Prosta forma obelisku dzięki skręceniu zyskuje nowe możliwości interpretacji i oddaje powagę zwycięstwa. Historyczny triumf znajduje swoje widoczne miejsce w panoramie miasta – uzasadniało swoją decyzję jury. Sędziowie zalecili jednak autorom, by obelisk podwyższyli o jedną trzecią, do 36 metrów. Według pierwotnych planów pomnik Bitwy Warszawskiej na placu Na Rozdrożu miał być gotowy w 100. rocznicę  wydarzenia – 15 sierpnia 1920 roku. To jednak się nie udało. Teraz mówi się o 2025 roku. Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę inwestor, czyli państwowe Biuro „Niepodległa”, będzie mógł ogłosić przetarg na realizację. Wykonawca ma zbudować obiekt w 24 miesiące. Koszt inwestycji szacowany jest na 12 mln zł.