Wystawa projektów studenckich energooszczędnego przedszkola

i

Autor: (red.)

Projekt - Przedszkole Fundacji Młodej Kultury Hopsiup Project

2011-12-28 15:38

Projekty studenckie energooszczędnego przedszkola w ramach warsztatów Fundacji Młodej Kultury Hopsiup Project

Projekt - Przedszkole

Fundacja Młodej Kultury Hopsiup Project od kilku lat zajmuje się wczesną edukacją przestrzenną, wiedząc, że zapoznawanie dzieci z pojęciami i umiejętnościami dotyczącymi architektury, urbanistyki i życia publicznego daje im wymierne korzyści. Dzięki zabawom i warsztatom dzieci podnoszą poziom logicznego myślenia, inteligencję przestrzenną, kreatywność, a w dalszej perspektywie również poczucie estetyki, zdolność krytycznej oceny rzeczywistości. W projekcie - Przedszkole postawiono sobie za cel wniesienie faktycznego wkładu w jakość budownictwa użyteczności publicznej dedykowanego dzieciom, wzorując się na dobrych praktykach skandynawskich.

Projekt - Przedszkole w ramach warsztatów Fundacji Młodej Kultury Hopsiup Project

W ramach projektu, zorganizowano warsztaty (19-20.11 i 25-26.11) dla studentów architektury w przedszkolu integracyjnym nr. 247 na warszawskim Żoliborzu. Projekt miał zasadniczą zaletę - był projektowany na faktycznej działce, przeznaczonej w Planie Zagospodarowania Dzielnicy Żoliborz pod budowę przedszkola dla nowobudowanej części Żoliborza Przemysłowego. Budynek z lat 90. usytuowany w parku, o zróżnicowanym poziomie terenu z naturalnymi spadkami, dobrze kojarzony przez dzieci, stał się punktem odniesienia.  Konsultacje z głównymi użytkownikami tej przestrzeni pokazały, w jaki sposób dzieci odbierają przestrzeń budynku, co w nim jest dla nich atrakcyjne, a co przeszkadza i czego brak. Ocena funkcjonalna ujawniła najważniejsze potrzeby, jak zorganizowanie przestrzeni do zabaw ruchowych, miejsca do ekspozycji rysunków. Wychowawcy dostarczyli wielu cennych uwag na temat logistyki w budunku przedszkola - połączeń szatni, korytarzy, wyjść na plac zabaw. Tak zdefiniowaną jakość idealnego przedszkola zinterpretowali studenci architektury przy udziale architektów - Jakuba Lewkowicza (dansk arkitekt M.A.A.) i grupy Le 2 WORKSHOP. Powstały dwie koncepcje architektoniczne oparte na skandynawskiej stylistyce, rozwiązaniach energooszczędnych i z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowanie oczekiwań prawdziwego użytkownika – dzieci i oparcie projektu na scharakteryzowanej przez nie jakości, to nowatorskie podejście pod względem zarządzania jakością w procesie projektowania budynku – twierdzi Jakub Lewkowicz.

Wystawa projektów studenckich energooszczędnego przedszkola

Program zakończył Duński Dzień Otwarty, podczas którego mieszkańcy, lokalni decydenci, którzy mają realny wpływ na przestrzeń miejską, mogli obejrzeć projekty studenckie. Największe wyzwanie projekt - Przedszkole stworzony z myślą o tym, by swą architekturą edukował, stawia jednak przed władzami Żoliborza.

Projekt finansowany jest przez Dzielnicę Żoliborz, pod patronatem Ambasady Danii i Duńskiego Instytutu Kultury.