Chopin Airport City

i

Autor: Archiwum Architektury

Startuje Chopin Airport City

2010-04-28 2:00

Jury wyłoniło zwycięzcę koncepcji urbanistycznej Chopin Airport City. Została nim pracownia architektoniczna JEMS Architekci. To kolejny krok w kierunku realizacji kompleksowego projektu zagospodarowania strefy wokół terminalu Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Wystawa pokonkursowa w siedzibie OW SAP: 26-30 kwietnia 2010 / Dyskusja: 28 kwietnia 2010, godz. 13.00

7 kwietnia 2010 roku Jury złożone z przedstawicieli P.P. „Porty Lotnicze” oraz Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich dokonało rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję urbanistyczną lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego Chopin Airport City. Pierwsze miejsce zajęło biuro architektoniczne JEMS Architekci Sp. z o.o., które od maja 2009 zajmuje się projektem pięciogwiazdkowego hotelu Mariott Reneissance na Lotnisku Chopina. Rozstrzygnięcie konkursu stanowi kolejny krok rozpoczynający realizację autorskiej koncepcji Dyrektora Lotniska Chopina, Michała Marca – Chopin Airport City to długofalowy plan przekształcenia terenów zlokalizowanych przy dojeździe do lotniska w park biznesowo-handlowy z funkcjami rekreacyjnymi i rozrywkowymi. Jest to naturalny kierunek rozwoju, który można zauważyć na wielu światowych lotniskach – tłumaczy Marzec. Atutem naszego Airport City będzie z pewnością lokalizacja. Projekt ten będzie służył zarówno pasażerom lotniska, jak również mieszkańcom Warszawy zapewniając sprawną i efektywną komunikację z miastem i regionem. Powstanie komercyjnego miasteczka pomoże nam także w stworzeniu dodatkowego źródła dochodów, które pozwoli na obniżenie opłat lotniskowych – dodaje.

Zadaniem uczestników konkursu było opracowanie koncepcji urbanistycznej, przedstawiającej propozycję przestrzenną i funkcjonalną Chopin Airport City w Warszawie. Do warszawskiego biura SARP wpłynęło 27 prac konkursowych. W zwycięskim projekcie jury doceniło spójną i atrakcyjną kompozycję przestrzenną, której głównym elementem jest Park im. Fryderyka Chopina, zachowujący dużą część istniejącej zieleni w północnej części terenu – mówi Krzysztof Domaradzki, Przewodniczący Jury. Park, doskonale widoczny z drogi wjazdowej do lotniska, stanowi wyróżnik projektowanego kompleksu i jest postrzegany jako główny element budujący nową relację Chopin Airport City z miastem – dodaje.

Kulminacyjnym punktem parku będzie publiczny plac z funkcjami usługowymi i prowadzącą do niego  aleją drzew. Park będzie pełnił głównie funkcję rekreacyjną służącą także użytkownikom otaczającej zabudowy. Architekci planują ukształtowanie obszaru parku jako łąki ze zgrupowaniami drzew, stawem i krajobrazowo formowanymi skarpami, w które będą wpisane dodatkowe funkcje tj. gastronomia, kluby fitness czy galerie. Ponadto zwycięska koncepcja zakłada zachowanie walorów Alei Żwirki i Wigury. Podkreśleniu atutów alei będzie służyć przewidziana w niej zabudowa, a także czytelny układ ulic, ciągów pieszych czy placów. W skład Chopin Airport City będzie wchodziło nie tylko lotniskoale także centrum konferencyjno-wystawowe, powierzchnie biurowo-handlowe, hotele, a także infrastruktura sportowa i rekreacyjna. W ramach projektu, Lotnisko Chopina przewiduje zagospodarowanie około 10 ha terenu i udostępnienie ponad 150 tys. mkw. powierzchni użytkowych. Planowany koszt inwestycji to 10 mld zł.

Tego rodzaju wszechstronne obiekty charakteryzujące się przenikaniem usług lotniczych i pozalotniczych z powodzeniem funkcjonują na całym świecie m.in. w Dallas, Dublinie czy Belgradzie. Kolejnym etapem realizacji projektu Chopin Airport City będzie opracowanie projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie zwycięskiej koncepcji. Po jego zatwierdzeniu w władzami miasta, wszystkie inwestycje i przetargi związane z terenem wokół lotniska będą prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie.

Informacja prasowa

fotka z /zdjecia/CAC6_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury