Wyniki konkursu na pawilon Polski na EXPO 2020!

i

Autor: Archiwum Architektury Pawilon na EXPO 2020 w Dubaju, proj. WXCA, I nagroda

Wyniki konkursu na pawilon Polski na EXPO 2020!

2018-10-30 18:20

Pracownia WXCA zwyciężyła w konkursie na projekt pawilonu, który będzie reprezentował nasz kraj na międzynarodowej wystawie EXPO w Dubaju. Jury doceniło czytelną, łatwo zapamiętywalną formę obiektu oraz jego nowoczesną architekturą, która w połączeniu z wykorzystaniem tradycyjnego materiału, jakim jest drewno, ukaże Polskę jako ceniącą wartości, a jednocześnie otwartą na wyzwania przyszłości.

Konkurs na koncepcję pawilonu wraz z wystawą promującą nasz kraj na EXPO w Dubaju Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z SARP ogłosiła 19 lipca tego roku. Uczestnicy mieli przedstawić projekt obiektu wraz z zagospodarowania przyległego terenu oraz scenariusza ekspozycji, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych podtematów zaproponowanych przez jej organizatorów: szanse, zrównoważony rozwój i mobilność. Maksymalny łączny koszt inwestycji nie mógł przekroczyć kwoty 40 mln zł brutto. W skład jury weszli architekci Włodzimierz Mucha (przewodniczący), Henryk Łaguna, Ewa P. Porębska i Grzegorz Stiasny, a także przedstawiciele PAIiH Tomasz Pisula, Aleksandra Frelek oraz Monika Dyląg-Sajór.

Chęć udziału w konkursie zgłosiło 68 polskich i zagranicznych zespołów, jednak prace złożyło jedynie 30. Ogłoszenie wyników miało miejsce 5 października w pawilonie SARP. Konkurs był dość trudny nie tylko dlatego, że wymagał opracowania jednocześnie architektury i wystawy pawilonu, które miały być ze sobą spójne, ale też dlatego, że należało przedstawić możliwie dużo informacji o Polsce na pewnym poziomie ogólności – mówił podczas ogłoszenia wyników Grzegorz Stiasny. Pierwszą nagrodę w wysokości 50 tys. zł przyznano pracowni WXCA. Decyzję podjęliśmy jednogłośnie. Zrównoważony rozwój jest obecny w projekcie poprzez połączenie w bryle pawilonu naturalnego i odnawialnego zasobu, jakim jest drewno, z bardzo nowoczesną formą architektoniczną. Architektura pawilonu odnosi się także w sposób czytelny do hasła mobilności, zarówno poprzez motyw Polski, jako siedliska naturalnego dla większości gatunków europejskich ptaków migrujących, poprzez nawiązanie do przepływu idei oraz do stosunków handlowych. Pawilon w tym kształcie będzie nie tylko atrakcyjnym opakowaniem dla interesującej ekspozycji wewnętrznej, ale również samoistnym nośnikiem promocyjnym wielu wywodzących się z Polski nowoczesnych technologii – dodawał komisarz generalny Sekcji Polski i prezes PAIH Tomasz Pisula.

Drugie miejsce zajął zespół JAZ+Architekci oraz Paweł Lipiński, Marcin Fejcak i Kalina Piłat za „kreatywne tworzenie wizerunku Polski w oparciu o pozytywne skojarzenia funkcjonujące na rynku międzynarodowym, wykorzystując symbol jachtu jako rozpoznawalnego produktu kojarzonego z Polską”. Jak czytamy w uzasadnieniu werdyktu, architektura pawilonu odnosi się bezpośrednio do hasła Made in Poland, co oznacza wykonane, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w całości w Polsce. Sąd konkursowy krytycznie ocenił, natomiast, niektóre rozwiązania funkcjonalne i konstrukcyjne.

Trzecią nagrodę przyznano zespołowi w składzie 307kilo + R&D, Jan Sukiennik (współpraca autroska: Małgorzata Piotrowska, współpraca: Izabela Bryńska, Valeria Dikonova, Adrian Dynarski, Piotr Maliszewski). Sąd wysoko ocenił jakość proponowanej  architektury pawilonu wraz  z poprawną organizacją merytoryczną ekspozycji: „zasada zatopienia pawilonu w lesie drewnianych kolumn w ciekawy sposób wyróżnia go w przestrzeni wystawy, odwołując się do Polskiego lasu, jako symbolu odnawialnej energii i źródła zasobów oraz miejsca w którym chętnie przebywamy. Wciągnięcie widza do interaktywnej zabawy tworzy atrakcyjną propozycję merytoryczną promującą Polskę”.

Pierwsze EXPO w rejonie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu potrwa od 20 października 2020 roku do 10 kwietnia 2021, a jego organizatorzy spodziewają się ok. 18 milionów gości. Hasło przewodnie imprezy: „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”– doprecyzowane zostało w trzech podtematach: Szanse, Mobilność, Zrównoważony rozwój.