Architektura MuratorProjektyWyniki konkursu na projekt Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

Wyniki konkursu na projekt Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich wraz z wrocławskim SARP-em przedstawił wyniki dwuetapowego konkursu na projekt nowego muzeum, które stanąć ma przy ul. Szewskiej, tuż obok głównego gmachu Ossolineum w samym centrum stolicy Dolnego Śląska.

Wyniki konkursu na projekt Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

W związku z przypadającym w 2017 roku jubileuszem 200-lecia Ossolineum Zakład Narodowy im. Ossolińskich wraz ze wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich jesienią ubiegłego roku ogłosił dwuetapowy konkurs na projekt siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich przy ul. Szewskiej. W jury, pod przewodnictwem Macieja Miłobędzkiego, znaleźli się m.in. Maciej Hawrylak, Dariusz Herman i Andrzej Poniewierka, a także Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i Janusz Czop, główny konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie.

Do konkursu zgłosiło się 216 pracowni z całego świata, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Włoch i Tajwanu. Do pierwszego etapu dopuszczone zostały 103 prace prezentujące główną ideę architektoniczną i propozycję zagospodarowania terenu. Spośród nich do etapu drugiego zakwalifikowano 6 koncepcji, których autorzy zobowiązani byli m.in. do przedstawienia projektu holu głównego wraz z prezentacją panoramy dawnego Lwowa. Ostatecznie I nagrodę i 45 000 zł przyznano pracowni WXCA, w składzie: Szczepan Wroński, Anna Dobek, Anna Majewska, Marcin Jurusik, Michał Czerwiński. Propozycja umiejscowienia muzeum w obiekcie o typologii miejskiej rezydencji odwołuje się do początków muzealnictwa i tradycji mecenatu. Zaproponowano budynek ponadczasowy, łączący nowoczesność z archaicznością, dobrze wpisujący się w miejski kontekst. Organizacja przestrzeni opiera się na przestrzeniach amfiladowych wnętrz, definiując w ten sposób zarówno przestrzenie publiczne, jak również przestrzeń wystawienniczą. Masywność i materialność budynku sprzyjać będzie funkcji muzealnej, ale daje też szansę na stworzenie optymalnych warunków klimatycznych wnętrz, bez potrzeby stosowania nadzwyczajnych środków technicznych – uzasadniali sędziowie.

Drugie miejsce i 35 000 zł przypadło pracowni Macieja Popławskiego z Wrocławia (autorzy: Maciej Popławski i Jakub Podgórski, a trzecie i 25 000 zł – Heinle, Wischer und Partner Architekci (autorzy: Edzard Schultz, Anna Stryszewska-Słońska, Dominika Niewczas, Tomasz Padło, Katarzyna Woszczyna, Małgorzata Oleśkowska i Michał Wasilewski). Jury przyznało też trzy wyróżnienia po 15 000 zł. Otrzymały je biura: M.O.C. Architekci (Ewa Janik, Błażej Janik, Krzysztof Kaczmarczyk), BBGK Architekci (Jan Belina-Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki, Martyna Dryś, Zuzanna Jarzyńska, Pamela Krzyszczak, Beata Momot, Urszula Prokop, Jakub Szymański, Jacek Wochowski, Mariusz Wronowski) oraz Dorota Tokarska i Jesus Ruiz Alonso.

Do wybuchu II wojny światowej Muzeum Lubomirskich funkcjonowało w strukturach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Po wojnie, gdy Ossolineum z częścią zbiorów zostało przeniesione do Wrocławia, zmianie uległa jego struktura organizacyjna. Wydawnictwo i Biblioteka zaczęły funkcjonować oddzielnie jako jednostki podlegające Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Książąt Lubomirskich nie odtworzono. Dzięki wieloletnim staraniom w 1995 roku Sejm RP przyjął Ustawę o Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, na mocy której Zakład otrzymał status fundacji prawa publicznego. W 2007 roku Ustawa została znowelizowana, zobowiązując Ossolineum do „utrzymywania Muzeum Książąt Lubomirskich i pomnażania jego zbiorów”.

MVRD projektują we Wrocławiu! O tej inwestycji mówiło się od dawna. Dziś znamy wreszcie jej głównych autorów. Rozbudowę historycznej kamienicy na Wyspie Słodowej we Wrocławiu zaprojektuje holenderska pracownia MVRDV we współpracy z Q2 Studio.
Wrocławskie Centrum Laryngologii Medicus Budynek zaprojektowany przez studio JSK Architekci łączy funkcję usługową, medyczną i biurową. Obiekt powstał między kwartałem zabytkowych kamienic a terenami elektrociepłowni we Wrocławiu.
Piękny Wrocław 2018! Znamy wyniki konkursu organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i prezydenta miasta Rozstrzygnięto XXVIII edycję konkursu Piękny Wrocław! na najlepsze realizacje powstałe w minionym roku w stolicy Dolnego Śląska. Grand Prix dla Liceum Ogólnokształcącego nr V autorstwa Maćków Pracownia Projektowa.
Enklawa powolności Na tyłach 150-letniej, wrocławskiej kamienicy „narosła” przeszklona, zgeometryzowana huba. Ogrzewana znajdującym się piętro niżej piecem piekarniczym jest jednak raczej przykładem przyjaznej symbiozy, a nie formy pasożytniczej.
Wrocławskie Apartamenty Zyndrama z widokiem na Odrę Za projekt zlokalizowanej w sercu Wrocławia inwestycji odpowiada biuro APA Hubka. Miejska plomba będzie kolejnym budynkiem mieszkaniowym na koncie dolnośląskiej pracowni.
Przebudowa pętli tramwajowej na osiedlu Biskupin Architekt Mikołaj Smoleński opracował kompleksowy projekt modernizacji zdegradowanej przestrzeni przy pętli tramwajowej na osiedlu Biskupin. Mieszkańcy Wrocławia mogą głosować na tę koncepcję w najnowszej edycji budżetu obywatelskiego.