Zagospodarowanie kąpieliska nad Jeziorem Maltańskim

i

Autor: Archiwum Architektury Zagospodarowanie kąpieliska nad Jeziorem Maltańskim, proj. Front Architects

Zagospodarowanie kąpieliska nad Jeziorem Maltańskim

2019-01-11 17:39

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz lokalny oddział SARP rozstrzygnęły dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu istniejącej plaży miejskiej nad Jeziorem Maltańskim. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Front Architects oraz zespół Jakuba Wójtowicza i Filipa Zielińskiego.

Przedmiotem konkursu było przygotowanie studialnego opracowania dla 6,5-hektarowego terenu nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. Koncepcja powinna na nowo zdefiniować ten obszar, określić jego relacje z otoczeniem oraz wskazać zasady i charakter kształtowania przestrzeni rekreacyjnych – czytamy w regulaminie. W jury pod przewodnictwem Piotra Kostki, prezesa poznańskiego SARP-u, znaleźli się architekci Jarosław Wroński i Przemysław Woźny, przedstawiciel POSIR Jarosław Forycki oraz radny Łukasz Mikuła.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 pracowni architektonicznych. Do drugiego etapu sędziowie zaprosili cztery: Front Architects, zespół Jakuba Wójtowicza i Filipa Zielińskiego, zespół Marcina Piątka i zespół Grzegorza Szymańskiego. Ostatecznie do realizacji rekomendowano dwie prace: biura Front Architects oraz Jakuba Wójtowicza i Filipa Zielińskiego.

Architekci z Front Architects zaproponowali m.in. częściowe usunięcie istniejących, żelbetowych pomostów i takie zaadaptowanie pozostałych, aby w funkcjonalny sposób scalić je z nowo projektowanymi tarasami ,,pływającymi”. Pływające tarasy to moduły, które można konfigurować niemal w dowolny sposób, część z może także na określonych zasadach i obszarze dryfować. Ze względu na brak powiązania z gruntem, moduły te będą stanowiły element mobilnej, modułowej układanki – tłumaczą pomysł autorzy.

Uwagę jury przykuło z kolei wkomponowanie nowych obiektów usługowych w skarpę, co pozwoliłoby wytworzyć funkcjonalnie atrakcyjny ciąg wzdłuż projektowanej promenady na poziomie plaży, oraz próba oddzielenia ruchu pieszego i rowerowego. Projektanci przewidzieli w tym zakresie dwa warianty: wykorzystanie istniejącej szerokiej drogi zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów przy wprowadzeniu elementów spowalniających, oraz wyraźne rozdzielenie użytkowników poprzez realizację zupełnie nowej ścieżki rowerowej.

Sędziowie podkreślili też, że kompozycja oddzielnych pawilonów z tarasami zorientowanymi w różnych kierunkach umożliwi kadrowanie interesujących widoków na jezioro. Projekt opracował zespół w składzie: Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, współpraca: Michał Hondo, Maja Dylewska, Joanna Jasiewicz, Agata Sobańska, Kinga Turczyńska.

Koncepcja Jakuba Wójtowicza i Filipa Zielińskiego zakłada z kolei rozbudowanie istniejącej infrastruktury pomostów oraz instalację basenów regenerujących po obu stronach kąpieliska, co umożliwiłoby m.in. poprawę czystości wody. Aktywizacji kąpieliska nie osiągnie się nawet najbardziej spektakularną koncepcją, jeśli nie poruszy ona tematyki stanu nawodnej infrastruktury oraz czystości wody – tłumaczą autorzy. W swojej pracy przedstawili pomysł tzw. stawu kąpielowego, czyli podziału zbiornika na strefę rekreacyjno-kąpielową oraz regeneracyjno-bagienną. Pierwsza pełni funkcję tradycyjnego basenu, druga natomiast to zaplecze techniczne służące oczyszczaniu i uzdatnianiu wody całego kąpieliska. Sędziowie zwrócili ponadto uwagę, że projekt z szacunkiem odnosi się do zastanej architektury autorstwa Klemensa Mikuły, pozostawiając jej charakterystyczne elementy – ważne dla tożsamości całego kompleksu.

Prace projektowe nad nowym zagospodarowaniem Jeziora Maltańskiego mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Według wstępnych szacunków realizacja inwestycji zacznie się w roku 2020.