Architektura MuratorProjektyZagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku

Zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku

W konkursie na nowe zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku zwyciężyła inicjatywa projektowa z War-szawy.

Zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku
Wzdłuż południowej pierzei rynku ma powstać podcień w formie niezależnej, oddylatowanej od istniejącego budynku konstrukcji porośniętej zielenią

Przedmiotem konkursu zorganizowanego przez słupski SARP w imieniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej było zaproponowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa. Uczestnicy mieli uwzględnić zarówno rekreacyjne funkcje przestrzeni, jak i możliwość wykorzystywania jej na różnego rodzaju wydarzenia plenerowe. Zwycięzcy projektanci utrzymali historyczny układ posadzki i uzupełnili go o współczesne elementy małej architektury w postaci fontanny, zadaszeń oraz oświetlenia. Postawili też na ograniczenie ruchu samochodowego, dopuszczając na części ulic także ruch pieszy. Zaproponowali zastosowanie stalowych pinezek, rozmieszczonych wzdłuż zakładanego toru jazdy, które dodatkowo będą pełniły funkcję oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących. Wzdłuż południowej pierzei rynku, zgodnie zapisami planu miejscowego, zaprojektowali podcień w formie niezależnej, oddylatowanej od istniejącego budynku konstrukcji porośniętej ekstensywną zielenią. Jury doceniło rzetelny opis koncepcji, wynikający z wnikliwej analizy powiązań urbanistycznych.

Zakończenie realizacji: 2020

Tagi:
Zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku W dwuetapowym konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem przyległej zabudowy zwyciężyła inicjatywa projektowa, biuro architektoniczne z Warszawy prowadzone przez Piotra Straszaka i Mikołaja Zdanowskiego.
Nowa kawiarnia nad Słupią. Wyniki konkursu Łazienka KOŁO 2018 Rozstrzygnięto 20. edycję konkursu KOŁO na projekt budynku z funkcją toalety publicznej – obiekt zaplanowano nad rzeką Słupią w centrum Słupska, w ramach zakrojonego na szeroką skalę programu rewitalizacji śródmieścia.
Słupskie kliny zieleni – nowe parki linearne w Słupsku [WIDEO] Władze Słupska planują w mieście prawdziwą zieloną rewolucję. W ramach projektu „Słupskie kliny zieleni” do 2019 roku powstaną tam dwa zupełnie nowe parki linearne, przewidziano też zagospodarowanie miejskich skwerów i odtworzenie przyulicznej zieleni na 10-kilometrowym odcinku głównych śródmiejskich arterii.