Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku

i

Autor: Archiwum Architektury Dach spełnia również funkcję użytkową poprzez zaprojektowane na nim siedziska; fot. Michał Jędrzejowski

Centrum Aktywności / Rybnik

2020-11-27 14:50

Ten obiekt to prosta, bezpretensjonalna, lecz tym silniejsza deklaracja wiary w architekturę, która może zmieniać rzeczywistość na lepsze. O realizacji MWArchitekci pisze Oskar Grąbczewski.

Stworzenie Centrów Aktywności Lokalnej w Rybniku to pomysł śp. Wojciecha Studenta – architekta współprowadzącego przez lata znaną na Śląsku pracownię projekt3, a później wiceprezydenta miasta odpowiedzialnego za inwestycje. Do ich zaprojektowania zaprosił jako autorkę Marlenę Wolnik – niegdyś współzałożycielkę KWK Promes, obecnie prowadzącą biuro MWArchitekci. Koncept stworzony został z myślą o mieszkańcach mniej reprezentacyjnych dzielnic, w których brakowało przestrzeni organizującej życie społeczne. Dzięki nim zyskują miejsce imprez, spotkań, wspólnego spędzania czasu. Pierwszy z tych obiektów zrealizowano na przedmieściu Kłokocin, planowane są jednak kolejne dwa – w dzielnicach Ochojec i Paruszowiec.

Czytaj też: Marlena Wolnik o Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku [FILM] |

CAL w Kłokocinie to dwa niezależne budynki. Połączone są półkolistym placem – o nawierzchni z kostki poprzerastanej trawnikiem – który służy jako miejsce festynów, przedstawień czy organizowanych zawodów. Flankują go ściany, które w części uformowane zostały na kształt widowni. W jednym z obiektów mieści się wielofunkcyjna sala na kilkadziesiąt osób oraz niewielki lokal gastronomiczny z zapleczem sanitarnym. Drugi to po prostu wiata – miejsce pierwotnie przewidziane na magazyn stołów, ławek, rowerów, w którym jednak użytkownicy szybko odkryli wielki potencjał dla różnych aktywności. W efekcie można się w niej schronić przed deszczem, śniegiem lub słońcem i oddawać się wszystkiemu, co tylko dopuszcza prawo i surowy śląski dobry obyczaj. Przedłużeniem CAL jest sekwencja otwartych przestrzeni – plac zabaw, plenerowa siłownia i mały skatepark – łącząca je z niewielkim zbiornikiem wodnym.

KUP DOSTĘP