Architektura MuratorRealizacjeMiejsce dla wszystkich – o Centrum Edukacji Geologicznej Marcin Pałys

Miejsce dla wszystkich – o Centrum Edukacji Geologicznej Marcin Pałys

Ten budynek będzie służyć pracownikom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego, ale liczymy na współdziałanie naukowców z innych miast i z innych krajów. Chcielibyśmy też, aby z Centrum korzystali mieszkańcy, żeby nie był to jedynie „obiekt Uniwersytetu na terenie gminy Chęciny”, ale miejsce, które przyciąga lokalną społeczność – pisze profesor Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Centrum Edukacji Geologicznej
II nagroda w konkursie na budynek Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, autorzy: WXCA. Il., dzięki uprzejmości pracowni

W Europie rzadko gdzie można spotkać tak wspaniałe możliwości badania struktur geologicznych. Nie bez przyczyny centrum w swojej nazwie ma przymiotnik „europejskie”. Ten budynek będzie służyć pracownikom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego, ale liczymy na współdziałanie naukowców z innych miast i z innych krajów. Chcielibyśmy, żeby studenci przyjeżdżali tu na praktyki, naukowcy prowadzili badania, a wycieczki szkolne, które zwiedzają okoliczne atrakcje turystyczne, mogły też poznać kawałek historii nie sprzed setek czy tysięcy lat, ale sięgającej milionów lat, którą można zobaczyć w tym kamieniołomie. Budynek jest nie tylko funkcjonalny, lecz także bardzo estetyczny. Zwykli turyści przychodzą tam celowo, aby zobaczyć Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Widać więc wyraźnie, że będzie to nie tylko miejsce nauki, lecz także atrakcja turystyczna, bo architektura przyciąga również ludzi, którzy nie są geologami. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy Korzecka i Chęcin korzystali z Centrum, żeby nie był to jedynie „obiekt Uniwersytetu na terenie gminy Chęciny”, ale miejsce, które przyciąga lokalną społeczność.

Profesor Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w liczbach

100 tys. turystów odwiedza rocznie Góry Świętokrzyskie
560 mln lat liczą najstarsze skały występujące na tym terenie
30 metrów ma ściana kamieniołomu sąsiadująca z budynkiem
150 gatunków roślin występuje w najbliższej okolicy
5,5 hektara ma działka przeznaczona pod inwestycję
42 zespoły dopuszczono do udziału w konkursie na projekt budynku
24 prace wpłynęły ostatecznie na konkurs
2 pracownie zaproszono do negocjacji na opracowanie koncepcji
90% energii zasilającej obiekt pochodzi z odnawialnych źródeł
91 odwiertów wykonano w celu instalacji pomp ciepła
240 miejsc ma sala konferencyjna
60 osób zmieści się w sali kameralnej
170 miejscami noclegowymi dysponuje cały zespół

Rozmowa ze Szczepanem Wrońskim, prowadzącym biuro WXCA Cała cywilizacja oparta jest na dążeniu do doskonałości. Więc wierzę w postęp – mówi Szczepan Wroński, współautor Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
Struktura, materiał i przestrzeń – o Centrum Edukacji Geologicznej Krzysztof Mycielski Porównanie projektów wyróżnionych w konkursie I i II nagrodą obrazuje przewartościowanie, do jakiego doszło w polskiej architekturze wraz ze zmianą pokoleniową. Zwycięska koncepcja Marka Budzyńskiego była ekologicznym manifestem. W pracy WXCA, którą ostatecznie skierowano do realizacji próżno szukać efektów scenograficznych czy literackich odniesień. Autorzy przemawiają tu wyłącznie językiem architektury, mając za jedyne tworzywo strukturę, materiał i przestrzeń – pisze Krzysztof Mycielski.
Kontestowanie kontekstu – o Centrum Edukacji Geologicznej Antoni Domicz Konkurs na projekt Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego wzbudził ogromne zainteresowanie i obrodził znakomitymi pomysłami. Rywalizowały w nim dwa podejścia do tematu – „ekologiczne”, zakładające minimalną ingerencję w przestrzeń, oraz „kontestujące kontekst”, w myśl znanego powiedzenia Rema Koolhaasa. Jury wybrało to pierwsze, inwestor zrealizował to drugie. Generalnie nie zgadzam się z kwestionowaniem werdyktów konkursowych, ale…
Nietypowy konkurs – jak powstało Centrum Edukacji Geologicznej Zgodnie z regulaminem konkursu, zaproszenie do negocjacji na temat szczegółowego opracowania koncepcji skierowano zarówno do autorów, którzy zdobyli pierwszą, jak i drugą nagrodę. Oceniano koszt przygotowania dokumentacji i parametry cieplne obiektu – pisze Tomasz Żylski.
Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach Choć w konkursie na projekt budynku zwyciężyła koncepcja Marka Budzyńskiego, do realizacji skierowano pracę warszawskiego biura WXCA, którą wyróżniono drugą nagrodą – o podobieństwach i różnicach obu konkursowych propozycji, odniesieniach do kontekstu i zmianie pokoleniowej w polskiej architekturze piszą Antoni Domicz i Krzysztof Mycielski. W numerze także wypowiedź profesora Marcina Pałysa, rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz współprojektanta obiektu Szczepana Wrońskiego.