Strefa Aktywności / Chorzów

i

Autor: Archiwum Architektury Betonowa płaszczyzna została wpisana w istniejący drzewostan. Kilka wysokich drzew przeniknęło w przestrzeń placu. Według wczesnego zamysłu architektów jednym z elementów zieleni miał być sad z drzewami owocowym, jabłoniami i śliwami oraz warzywny ogród społeczny; fot. Michał Kopaniszyn

Strefa Aktywności / Chorzów

2020-11-27 18:43

Wielofunkcyjna strefa rekreacyjna to przykład działań prowadzących do integracji przestrzeni kampusu uniwersyteckiego z miastem. O nowej realizacji biura SLAS architekci pisze Justyna Swoszowska.

Nazwa obiektuStrefa Aktywności w Chorzowie
Adres obiektuChorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A
AutorzySLAS architekci, architekci Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus
Generalny wykonawcaAPIS Polska
InwestorUniwersytet Śląski w Katowicach
Powierzchnia terenu2480.0 m²
Projekt2015-2016
Data realizacji (początek)2018
Data realizacji (koniec)2019
Koszt inwestycji1 065 145 PLN

Uniwersytet Śląski oraz Urząd Miasta w Chorzowie są inicjatorami planu rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, którego cele to przedsięwzięcia naukowe, dydaktyczne oraz społeczne. W ten ostatni obszar wpisują się działania zmierzające do integrowania przestrzeni kampusu uniwersyteckiego z miastem. Częścią tego planu jest wykonanie na ternie należącym do UŚ wielofunkcyjnej strefy rekreacyjnej. Realizacji tego wspólnego przedsięwzięcia podjęło się katowickie biuro SLAS architekci. W opinii twórców był to projekt szczególny, bo ich udział nie ograniczył się do wykonania koncepcji przestrzenno-architektonicznej. Architekci uczestniczyli na równi z inwestorami w dyskusji na temat programu funkcjonalnego strefy oraz sposobów włączania okolicznych dzielnic mieszkaniowych w życie uniwersytetu i miasta.

Czytaj też: Cztery pomysły na Akademię Muzyczną w Katowicach: SLAS, Konior, MOC i JEMS Architekci |

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna oparta jest na całkowitej otwartości, łączeniu różnorodności i zastosowaniu naturalnych materiałów. W opinii projektantów projekt jest wyrazem ich sprzeciwu wobec schematycznie zagrodzonych płotem stref fitness czy placów zabaw z naiwnymi formalnie i kolorystycznie urządzeniami zabaw. Strefa aktywności została zaprojektowana w miejscu powstałym po wyburzeniu jednego z budynków garnizonu wojskowego. Od strony wschodniej teren sąsiaduje z budynkami kampusu SMCEBI, poza tym otoczony jest niedużym pierścieniem drzew, za którym rozciągają się tereny osiedli mieszkaniowych z lat 70. XX w. W myśl idei otwartości teren kampusu nie jest ogrodzony i przecinają go ciągi piesze łączące osiedle z miastem.

KUP DOSTĘP