Nagroda Roku SARP

Witolda 3840: apartamenty w dawnym urzędzie celnym z Nagrodą Roku SARP

Apartamentowiec Witolda 3840 na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej zaprojektował zespół Maćków Pracowni Projektowej. Jury Nagrody Roku SARP zwróciło uwagę na niezwykle trafne decyzje autorów, podkreślające dialog pomiędzy nową częścią mieszkalno-usługową a historycznym budynkiem dawnego urzędu celnego.

Apartamentowiec Witolda 3840 Wrocław, ul. Księcia Witolda 38-40
Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa, architekci Zbigniew Maćków (główny projektant), Juliusz Erdman, Karolina Kaczmarowska, Agata Kowalczyk, Emilia Marcinkowska, Mariusz Maury, Alicja Mołyń, Michał Mrzewa, Anna Puchała
Współpraca: Gabriela Barlik, Justyna Juszczak, Arkadiusz Kiernicki, Marek Konopnicki, Joanna Major, Magdalena Rokosa, Sara Zapotoczna
Inwestor: OKRE Development
Instalacje: Janura
Powierzchnia zabudowy: 2482 m²
Powierzchnia użytkowa:  9363 m² 
Powierzchnia całkowita: 11 000 m²
Kubatura: 45 582 m³
Projekt: 2015
Realizacja: 2021

Inwestycja Witolda 3840 we Wrocławiu obejmowała modernizację kamienicy z początku XX wieku, mieszczącej niegdyś urząd celny, rozbudowę obiektu o nowe skrzydło i realizację dwukondygnacyjnego „pawilonu” od strony Odry wraz z nowym zagospodarowaniem nadrzecznych bulwarów. W ramach przedsięwzięcia odnowiono bądź zrekonstruowano wszystkie cenne historyczne detale, jak witraże, polichromie, kafle na ścianach czy balustrady. Pieczołowicie wyremontowano także dawne drewniane drzwi wejściowe.

Nowy obiekt powiela proporcje historycznego, zyskał jednak bardzo współczesną formę. Całość mieści 87 mieszkań, a także lokale usługowe – część z tych, które znalazły się w części pawilonowej, może korzystać z ogródków wychodzących na rzekę.

Apartamentowiec Witolda 3840 we Wrocławiu

i

Autor: Stanisław Zajączkowski / OKRE Development Hol wejściowy po modernizacji

Podjęliśmy decyzję o zmianie charakteru tej części nabrzeża, które z przedwojennego zaplecza nadrzecznego zostało w naszym zamyśle przekształcone w wielkomiejski bulwar, wpisujący się w istniejące i planowane w okolicy rozwiązania aktywizujące nadbrzeże Odry. Wyniesiony bulwar założony nad brzegiem rzeki został obudowany nowym, trzykondygnacyjnym horyzontalnym pawilonem z mieszkaniami i lokalami gastronomicznymi, co funkcjonalnie wzmacnia to miejsce, a formalnie redukuje wysokość zabudowy drugiego planu, tworząc bardziej przystępny front od strony Odry. Stylistyczna prostota pawilonu realizuje nasz zamiar dyskretnej obecności w tym historycznym miejscu – tłumaczą architekci z Maćków Pracowni Projektowej.

Budynek mieszkalny wielorodzinny Witolda 3840

i

Autor: Stanisław Zajączkowski / OKRE Development

Apartamentowiec Witolda 3840 zdobył ostatnio Nagrodę Roku SARP 2023 w kategorii Budynek mieszkalny wielorodzinny. Jury zwróciło uwagę na niezwykle trafne decyzje projektowe autorów, podkreślające dialog pomiędzy nową częścią mieszkalno-usługową a historycznym budynkiem dawnego urzędu celnego. Spójna i konsekwentna zasada odrębności formy, gabarytów i detalu architektonicznego zastosowanego w nowym, horyzontalnie zaprojektowanym budynku, dzięki dużej powściągliwości autorów nie konkuruje, a doskonale uzupełnia od strony nadrzecznego bulwaru historyczną sylwetę – uzasadniali sędziowie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny Witolda 3840

i

Autor: Stanisław Zajączkowski / OKRE Development

Architekci precyzyjnie zaprojektowali przestrzeń pomiędzy budynkami, wprowadzając przenikanie przestrzeni publicznej i prywatnej, a jednocześnie szanując prywatność. To samo dotyczy kontynuacji i uzupełnienia w elewacji frontowej, precyzyjnie wpisanego w historyczny gabaryt, a jednak bardzo nowoczesnego w formie budynku. Na uznanie zasługuje wielka staranność w restaurowaniu wszystkich historycznych detali – tłumaczyli jurorzy.

Apartamentowiec Witolda 3840 we Wrocławiu

i

Autor: Stanisław Zajączkowski / OKRE Development Odnowiona klatka schodowa

Inwestorem apartamentowca Witolda 3840 we Wrocławiu jest firma OKRE Development. Obecnie pierwsi właściciele i najemcy aranżują tu restauracje i punkty usługowe, dzięki którym już wkrótce cały bulwar będzie najpewniej jednym z ulubionych miejsc spotkań nie tylko mieszkańców naszego projektu, ale całego miasta – mówi Małgorzata Deiksler, dyrektorka ds. rozwoju w OKRE Development.

Budynek jest niemal w całości sprzedany. W ofercie dostępne są jeszcze trzy apartamenty. Obecnie inwestor oraz Maćków Pracownia Projektowa przygotowują we Wrocławiu kolejny projekt apartamentowy. Jak informuje OKRE Development, chodzi o teren na południu miasta, gdzie powstanie większe założenie – cały kwartał mieszkaniowy pomiędzy ulicami Sudecką, Sztabową i aleją Wiśniową.