Manifest sudentów architektury

A.PL.A.CE: projekt Natalii Madej, Anny Wancel, Kamila Majchrzaka

2024-01-12 17:23

Pawilon jest zainspirowany złym stanem zdrowia psychicznego osób ze środowiska architektonicznego. Jest to manifest, ale również metafora naszych problemów. Jego forma jest nieoczywista - biała, niewinna otoczka przykrywa to co dzieje się w środku - ciemną przestrzeń, skłaniającą do kontemplacji.

Nazwa projektu: A.PL.A.CE
Autorzy: Natalia Madej, Anna Wancel, Kamil Majchrzak
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Wydział: Architektury
Rok: V
Rok rozpoczęcia studiów: 2019
Opieka naukowa: dr inż. arch. Jerzy Łątka oraz prof. dr hab. inż. Romuald Tarczewski

A.PL.A.CE to pawilon zainspirowany zdrowiem psychicznym osób związanych ze studiami oraz zawodem architekta. Projekt koncepcyjny został stworzony przez trójkę studentów w ramach zajęć ProtoLAB na II stopniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Problem został poruszony dzięki inicjatywie SA WA PW. Zorganizowana została ankieta, dotyczącą stanu psychicznego studentów, a także nauczycieli akademickich. Problem wydaje się być bagatelizowany i niezauważany przez większość środowisk. Według pierwszego raportu z ankiety aż 77,9% badanych stwierdziło, że studiowanie architektury wpłynęło negatywnie na ich stan psychiczny.

Aktualny stan rzeczy dalece mija się z ogólnym odbiorem zawodu architekta w Polsce. Chcemy więc go zamanifestować za pomocą czegoś dosłownego. Czegoś, co mogłoby stanąć w wielu miejscach, m.in. na dziedzińcu Wydziału Architektury PWr i intrygować każdego, kto będzie tamtędy przechodził. Oprócz samej manifestacji, chcemy, by pawilon pełnił rolę edukacyjną, ale również by prowokował do zmian na drodze do zawodu architekta oraz w nim samym – tłumaczą autorzy.

Forma pawilonu jest nieoczywista – prosta, biała, niewinna. Jego elewacje rysują pneumatyczne „miękkie białe poduszki” z folii pvc, które nadmuchiwane powietrzem tworzą iluzję oddychania. Struktura umożliwia wejście do środka, które poprzez wymuszone przeciskanie się symbolizuje trudne początki na drodze do zawodu. Wnętrze obiektu odsłania jego sens – jest to ciemna przestrzeń, sklepiona czarnymi tulejami, spomiędzy których, wykorzystując zjawisko światłowodu, prześwitują promienie świetlne. Kontrast między światłem i ciemnością odgrywa kluczową rolę - oddziałuje na użytkownika i wprawia go w konsternację. Elementy informacyjne przytwierdzone do tulei oraz możliwość wyrażania swoich spostrzeżeń, nadają miejscu interaktywnego charakteru. Pod koniec doznania użytkownik napotyka światło zewnętrzne, prowadzące go do wyjścia.

Autorzy zachęcają do zapoznania się z całością raportu na stronie: https://zawod-na-a.pl/ .