Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska

i

Autor: Archiwum Architektury Zespół redakcyjny Czasopisma Studentów Architektury „Format E-1” na nowo wyremontowanym dziedzińcu kampusu Wydziału Architektury PWr, od lewej: Weronika Abramczyk, red. Nacz Aleksandra Wsilenko, Marcelina Terelak; fot. A. Lorenc

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

2021-03-30 18:08

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować je w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej to jedna z wiodących szkół architektury w Polsce i ważny ośrodek naukowy. Kształcenie studentów prowadzi się w ramach dwóch akredytowanych kierunków: architektury oraz gospodarki przestrzennej. Wyróżnikiem Wydziału są zróżnicowane i zindywidualizowane programy studiów II stopnia z szeroką ofertą kursów wybieralnych. Wydział Architektury funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Politechniki Wrocławskiej od 1946 roku, najpierw jako Oddział Architektury przy Wydziale Budownictwa, a od roku 1949 jako samodzielny Wydział. W 1950 roku uzyskał on pełnię praw akademickich do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych, natomiast 10 lat później – do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Oba uprawnienia ma do dziś.Specyfikę Wydziału Architektury PWr określają dwie spuścizny: dziedzictwo lwowskiej szkoły architektury, którą reprezentowała część profesorów-założycieli Wydziału oraz tradycja miejsca symbolizowana przez siedzibę Wydziału, gmach odziedziczony po przedwojennej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Szkole Rzemiosł Budowlanych. Dziś łączymy kształcenie techniczne z plastycznym i humanistycznym, angażując też studentów w badania naukowe.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska

i

Autor: Archiwum Architektury Studenci w skansenie „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku koło Łęczycy w 2018 r. – wycieczka zorganizowana w ramach jednego z cyklicznie organizowanych wyjazdów naukowych Koła Naukowego ArcHist; fot. Agnieszka Gryglewska

Kampus Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury zajmuje budynki położone w śródmieściu Wrocławia, w niedalekim sąsiedztwie Starego Miasta i wysp odrzańskich, naprzeciwko zabytkowego Parku Stanisława Tołpy. W granicach kampusu znajduje się kilka historycznych budynków z: salami dydaktycznymi, pomieszczeniami administracyjnymi i laboratoriami. Na ogrodzonym terenie mieszczą się również parkingi samochodowe i rowerowe, a także tereny zielone i częściowo zadaszony wewnętrzny dziedziniec z siedziskami. Oprócz gmachu głównego (budynek E-1), w którym odbywa się większość zajęć, jest tu również odrestaurowana willa z 1903 roku (budynek E-5) zwana Tołpówką, mieszcząca pomieszczenia naukowo-dydaktyczne i laboratoria, oraz wzniesiona w 1907 roku dawna kotłownia (budynek E-3), w której – po rozbudowie i adaptacji – urządzono wydziałową bibliotekę wraz z czytelnią. W 2019 roku zakończono wieloletni remont kampusu. Na terenie budynku głównego studenci mogą korzystać ze stanowisk pracy z dostępem do wi-fi. W tym samym budynku znajduje się bar studencki, gdzie serwowane są ciepłe posiłki, a na korytarzach ustawione są dodatkowo automaty z jedzeniem i napojami. Na parterze mieści się również sklep Architekturka, w którym można znaleźć wszystko, co jest potrzebne studentom. Kampus jest dobrze skomunikowany z miastem pod względem transportu publicznego.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska

i

Autor: Archiwum Architektury Finalna prezentacja projektu : Projektowanie Architektury Budynków Wielorodzinnych – Habitat struktura (2019), na zdjęciu wraz ze swoim projektem Dominika Jezierska i Olga Terlecka; fot. J. Łątka

Dodatkowa oferta dydaktyczna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Poza regularnymi studiami stacjonarnymi I i II stopnia na kierunkach architektura i gospodarka przestrzenna Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oferuje również studia w języku angielskim prowadzone na obu wspomnianych kierunkach. Na Wydziale wdrożono program tutoringowy, który jest elementem edukacji spersonalizowanej (https://tutoring.pwr.edu.pl/). Studenci biorą udział w szkołach letnich, warsztatach projektowych oraz wykładach, wygłaszanych przez regularnie zapraszanych architektów krajowych i zagranicznych. Absolwenci studiów II stopnia mogą kształcić się dalej w ramach Szkoły Doktorskiej (w dyscyplinie architektura i urbanistyka). Uczelnia oferuje specjalistyczne studia podyplomowe dotyczące: architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki i planowania przestrzennego. Dla kandydatów na studia architektoniczne organizowane są corocznie kursy przygotowawcze z rysunku odręcznego.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej?

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oferuje studentom nowoczesny system kształcenia, unikatowe specjalności i indywidualne formy współpracy. Dwa prowadzone na Wydziale kierunki plasują się wysoko w ogólnopolskich rankingach (kierunek architektura zajął III miejsce w zestawieniu „Perspektywy 2020" oraz I miejsce w klasyfikacji Wydziałów Architektury TOP 10 FOR THE FUTURE 2020 czasopisma „Builder”).Przed absolwentami Wydziału Architektury otwierają się szerokie perspektywy – po zakończeniu edukacji akademickiej i odbyciu koniecznych praktyk zawodowych, zakończonych egzaminami w izbie zawodowej, mogą oni pełnić funkcje samodzielnego projektanta lub kierownika robót w specjalności architektonicznej. Pracują również w administracji samorządowej lub rządowej, instytutach badawczych, firmach doradczych oraz deweloperskich. Wielu podejmuje samodzielną działalność projektowo-twórczą w dziedzinach pokrewnych architekturze: designie, projektowaniu wnętrz, mebli, mody, grafice komputerowej itp., a nawet w tzw. projektowaniu kosmicznym – relację na ten temat można znaleźć na naszym kanale YouTube – Informator Wydziału Architektury  Politechniki Wrocławskiej.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska

i

Autor: Archiwum Architektury Budowa pawilonu Zbigniewa Herberta na dziedzińcu gmachu głównego A-1 Politechniki Wrocławskiej realizowanego w 2018 roku w ramach interdyscyplinarnego kursu projektowego ProtoLAB; fot. J. Łątka

Ambasadorka „Architektury-murator”, studentka WA PWr, Aleksandra Szczębara o uczelni:

Jestem studentką III roku kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jeden z najlepszych Wydziałów Architektury w Polsce, z dużą liczbą chętnych na jedno miejsce, początkowo mnie onieśmielał. Jednak po okresie adaptacji, który występuje pewnie przy każdej większej zmianie — a pójście na pierwsze studia to niewątpliwie ważna chwila w życiu każdego człowieka — zaczęłam dostrzegać ogrom możliwości, jakie daje mój Wydział oraz Politechnika Wrocławska.Od pierwszego semestru jestem członkiem Samorządu Studenckiego WA PWr. Dzięki temu mogę swój czas poświęcić nie tylko na studia, ale i zdobyć dodatkowe umiejętności. Organizacja zrzeszająca studentów różnych lat pozwala na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie, a także daje szansę na poznanie studentów z innych wydziałów. W późniejszym czasie zaangażowałam się również w działalność kół naukowych – obecnie są to KN Humanizacja Środowiska Miejskiego oraz KN ARCHIW1ZJE. Targi Kół Naukowych, odbywające się 1-2 razy w roku, pozwalają studentom poznać szeroką ofertę wszystkich organizacji i wybrać te najlepiej odpowiadające ich zainteresowaniom.Studia na WA PWr to także liczne możliwości wyjazdów i nawiązania międzynarodowych kontaktów – rekrutacja do programu Erasmus+ rozpoczyna się już na II roku. Skorzystałam z tej możliwości i — mimo pandemii w semestrze letnim będę na wymianie na Politechnice Turyńskiej. Takie wyjazdy bardzo poszerzają horyzonty i mam nadzieję na wspaniałe przeżycia.Z perspektywy ostatnich doświadczeń mogę stwierdzić, że uczelnia zdała egzamin w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych – aktualnie odbywają się one z użyciem ZOOM, Teams i Miro. Jednocześnie wciąż podejmowane są działania udoskonalające realizację kursów na WA PWr.Na stronie https://architektura.muratorplus.pl/studenci/ znajdziecie dodatkowe artykuły dotyczące uczelni m.in.: publikacje projektów, dyplomów, relacje z warsztatów i wyjazdów

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska

i

Autor: Archiwum Architektury Prototyp przenośnego pawilonu pneumatycznego oferujący tymczasowe miejsce spotkań zrealizowany przez członków Koła Naukowego InStructA; fot. L. Kazanecka-Olejnik

Nazwa kierunków i specjalności: I stopień: architektura oraz gospodarka przestrzenna, II stopień: architektura i urbanistyka, architektura i ochrona zabytków, architecture and urban planning (studia w j.ang.) oraz gospodarka przestrzenna i spatial planning (studia w j. ang.)Praktyki: W trakcie trwania studiów I stopnia organizuje się cztery obowiązkowe praktyki studenckie: po I roku – plener rysunkowy, po II roku – praktykę inwentaryzacyjną (dwa tygodnie), po III roku – praktykę urbanistyczną (dwa tygodnie). W trakcie VII semestru studenci odbywają praktykę architektoniczną. Studenci II stopnia nie mają w programie obowiązkowych praktyk zawodowych. W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju PWr uczelnia oferuje uczestnictwo w płatnych 2-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach budowlanych i pracowniach architektonicznych, m.in. Maćków Pracownia Projektowa, Skanska SA, JSK ARCHITEKCI sp. z o.o. i Major Architekci. Ponadto politechnika wspiera studentów w znalezieniu praktyk zawodowych i miejsc pracy poprzez swoją bogatą sieć kontaktów na całym świecie, a także dzięki organizacji szkoleń i doradztwa zawodowego oferowanych przez Biuro Karier. Możliwość odbycia praktyk stwarzają również architekci, którzy prowadzą zajęcia projektowe na Wydziale.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty studenckie organizowane podczas XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Habitaty 2014. W warsztatach wzięło udział ponad 40 studentów i pracowników wydziałów architektury z dziewięciu polskich uczelni, a także studenci z Southwest Jiaotong University w Chengdu w Chinach; fot. z archiwum Szkoły Naukowej Habitat

Współpraca: Politechnika Wrocławska ma szerokie kontakty międzynarodowe. Na WA odbywają się szkoły letnie, wycieczki studialne, cykliczne konferencje, warsztaty projektowe, a w ramach programu Visiting Professors zapraszani są z wykładami architekci oraz znakomici naukowcy europejscy. Od kilku lat na WA cyklicznie organizowana jest międzynarodowa szkoła letnia Summer School 3E+, w ramach której można skorzystać ze specjalistycznych kursów realizowane w małych grupach wykraczających swoim zakresem poza program studiów. Współpraca zagraniczna w dziedzinie architektury i planowania przestrzennego często przybiera formę warsztatów dydaktycznych, podczas których gościmy grupy studentów wraz z nauczycielami akademickimi (bierzemy regularnie udział w programach NAWA, DAAD). Konferencje z udziałem międzynarodowych prelegentów są jedną z podstawowych form wymiany naukowej w dziedzinie architektury. Spośród organizowanych przez WA cyklicznych i jednorazowych wydarzeń tego typu skalą wyróżnia się IASS 2013 Symposium (International Association for Shell and Spatial Structures), zatytułowane Beyond the Limits of Man.Wyjazdy zagraniczne / programy: Wydział prowadzi szeroką wymianę zagraniczną przede wszystkim z uczelniami europejskimi, organizując wspólne kursy, warsztaty i wycieczki studialne. W ramach programu Erasmus+ każdego roku ok. 100 studentów wyjeżdża na studia do blisko 45 uczelni w Europie i Turcji. Największą popularnością cieszą się ośrodki we Włoszech (Turyn, Mediolan), Hiszpanii (Madryt, Sewilla) oraz Portugali (Lizbona) - aktualne umowy bilateralne są dostępne na stronie WA PWr. W ciągu całych studiów można wykorzystać trzy semestry mobilności – dwa na studiach I stopnia i jeden na studiach II stopnia.Politechnika Wrocławska uczestniczy również w innych programach wymiany międzynarodowej, m.in. Student Exchange, Erasmus Mundus, T.I.M.E, NAWA, DAAD. W ich ramach możliwe są studia w Algierii, Australii, Brazylii, Chinach, Izraelu, Japonii, Kazachstanie, Korei, Meksyku, Rosji, Tajwanie, Wietnamie.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska

i

Autor: Archiwum Architektury Wystawa Mieszkamy na wodzie w Galerii Dizajn BWA Wrocław prezentująca prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zrealizowane w ramach zajęć z Elementów projektowania. Oprowadzenie kuratorskie przez dr inż. arch. Łukasza Wojciechowskiego; fot. A. Kielan, dzięki uprzejmości BWA Wrocław

Kursy i szkolenia: Poza obowiązkowymi zajęciami z programów komputerowych studenci mogą brać udział w cyklicznych szkoleniach, m.in. z technologii BIM, organizowanych przez Koło Naukowe BIMiś, oraz doskonalić swoje umiejętności w laboratoriach zajmujących się np. technikami projektowania parametrycznego, generatywnego i drukiem 3D. Biuro Karier PWr organizuje ponadto bezpłatne, tematyczne szkolenia, w tym z umiejętności miękkich, a w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju PWr organizowane są certyfikowane szkolenia podnoszące zawodowe kompetencje. Wszyscy studenci WA otrzymują licencje na użytkowanie takich programów jak: Autodesk, Rhinoceros, Bentley, Corona Renderer, Corel Suite, Graphisoft BIMCloud, Artlantis, Lumion, a także dostęp do pakietu Microsoft Office 365. Oprócz tego mogą oni mogą pracować na plikach w grupie na uczelnianym serwerze BIMCloud.Program kształcenia: W programie studiów I stopnia szczególne znaczenie nadano kursom projektowym – architektonicznym i urbanistycznym. Studenci zajmują się projektowaniem zarówno pojedynczych budowli o zróżnicowanych funkcji oraz skali, jak i całych zespołów mieszkalnych i usługowych. Działania te uzupełniają przedmioty inżynierskie (budownictwo, konstrukcje), warsztaty plastyczne, rozbudowany blok zajęć komputerowego wspomagania projektowania oraz kursy pozwalające uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii oraz teorii architektury i urbanistyki. Zajęcia przygotowują do podjęcia pracy w zakresie projektowania architektonicznego, planowania przestrzennego czy też w zawodach pokrewnych, jak wzornictwo przemysłowe, aranżacja wnętrz, projektowanie terenów zielonych, konserwacja zabytków.W trakcie studiów II stopnia na jednej z dwóch specjalności (architektura i ochrona zabytków, architektura i urbanistyka) studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, projektując zaawansowane struktury przy uwzględnieniu aspektów społecznych, środowiskowych i kulturowych. Tę aktywność wspomagają kursy specjalistyczne: techniczne, technologiczne, prawne i humanistyczne. Duży nacisk położono na wprowadzenie studentów w świat badań nad architekturą historyczną i aktualną oraz wyrobienie w nich umiejętności zastosowania wyników prac analitycznych w projektowaniu.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty Compact or Open City zorganizowane przez koło naukowe Habitat NOW we współpracy z wrocławskim SARP i Biurem Rozwoju Wrocławia. Warsztaty odbyły się w Muzeum Architektury we Wrocławiu; fot. J. Kudra

Nauczyciele akademiccy: W procesie dydaktycznym biorą udział w większości twórcy współczesnej architektury pracujący czynnie w zawodzie, ale również teoretycy architektury i urbanistyki, planiści, artyści i archeolodzy, co pozwala studentom zdobyć bardzo wszechstronne, nowoczesne wykształcenie.Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych: 144. Profesorowie tytularni: Małgorzata Chorowska, Rafał Czerner, Barbara Gronostajska, Marzanna Jagiełło, Ewa Łużyniecka.Koła naukowe: Wybrane koła naukowe: KN BIMiś, KN HABITAT NOW, KN Humanizacja Środowiska Miejskiego, KN ARCHIW1ZJE, KN Historii Architektury ArcHist, KN Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego INDUSTRIA, Strukturalne Koło Naukowe InStructA.Na WA wydawane jest ponadto studenckie czasopismo „FORMAT E1”.Akredytacje: Wydział ma Akredytację Instytucjonalną PKA, z oceną wyróżniającą, przyznaną kierunkowi architektura (do 2022) oraz kategorię naukową B, otrzymaną decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2017-2020. WA PWr jako pierwszy w Polsce został członkiem Association of European Schools Of Planning (AESOP), od wielu lat jest również członkiem ENHSA – European Network of Heads of Schools of Architecture oraz EAAE – European Association for Architectural Education. Wydaje także dwujęzyczne (polsko-angielskie) czasopismo „Architectus”, w którego pracach redakcyjnych uczestniczą zagraniczni naukowcy.

Wydziały Architektury w Polsce: Politechnika Wrocławska

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek główny Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; fot. M. Lamber

Infrastruktura: Kampus Wydziału Architektury PWr (ul. Bolesława Prusa 53/55) przeszedł gruntowny remont w 2019 roku. W budynku głównym (E1) prócz sal dydaktycznych i warsztatowych oraz gabinetów mieści się laboratorium komputerowe bogato wyposażone m.in. w drukarki wielkoformatowe, skanery wielkoformatowe oraz drukarkę 3D. W laboratorium funkcjonują serwery, z których dwa są dostępne publicznie: serwer składowania danych NAS oraz obliczeniowy do długotrwałych renderingów. Nowością jest zestaw do obrazowania stereoskopowego. Studenci mogą korzystać ze stanowisk PC, ploterów i drukarek, w tym drukarki 3D bez ograniczeń. Na WA działają też specjalistyczne laboratoria: skanowania i modelowania 3D, technologiczno-konserwatorskie oraz wydziałowa pracownia fotograficzna. Biblioteka Wydziału Architektury wraz z czytelnią mieści się na terenie kampusu, w adaptowanej do tego celu dawnej kotłowni, położonej bezpośrednio przy budynku głównym.Wybrane osiągnięcia studentów w 2020 roku:Szymon Ciupiński - Lazzaretto Vecchino – Wyspa kina na Lagunie Weneckiej – główna nagroda, Ogólnopolski konkurs Architektura Betonowa 2020;Paweł Lisiak - Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów - główna nagroda, Dyplom Roku SARP;Andrzej Kaczmarek - Zeroenergetyczna biblioteka publiczna dla hrabstwa San Benito w Hollister w Kalifornii - nagroda honorowa w międzynarodowym konkursie dla architektów i studentów organizowanym przez American Institute of Architecture California oraz firmę Pacific Gas i Electric Company in California;Ksawery Marszałek - Centrum Protolerancyjnego, I miejsce, międzynarodowy konkurs Design an LGBT Resource centre;Ida Hardt - Kapsuły do snu, I miejsce, międzynarodowy konkurs Cocoon. Power Nap and Meditation Studio;Agata Jankowska - Biblioteka na nabrzeżu w Kopenhadze - główna nagroda, konkurs organizowany przez Wydział Architektury PWr i Europejski Instytut Miedzi Copper Alliance;Kamil Szymański - Schronisko w Karkonoszach - II nagroda, ogólnopolski konkurs Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURAMaria Barda - Drewniane centrum warsztatowe w Sztokholmie - II nagroda, międzynarodowy konkurs You’re ON.Stypendia: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium Rektora, Studencki Program Stypendialny Rady Miasta Wrocławia, stypendium z funduszu własnego Politechniki Wrocławskiej

ZAPISZ SIĘ