Architektura MuratorStudenciArchitektura i ochrona zabytków na wykopaliskach

Architektura i ochrona zabytków na wykopaliskach

Ostatnie trzy dekady to czas wielkiego boomu inwestycyjnego, który zmienił zasadniczo architektoniczne oblicze staromiejskiego centrum Wrocławia i wielu innych miast w Polsce. Wbrew pozorom rola architektów w procesie dynamicznych przemian zachodzących w stolicy Śląska po 1989 r. nie ogranicza się wyłącznie do prac projektowych. Nową jakość stanowi z pewnością ARCHEOLOGIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI – połączenie doświadczeń architektów i archeologów oraz historyków architektury, sztuki i urbanistyki, geomorfologów, geodetów a także specjalistów w dziedzinie skanowania i modelowania 3D, które stało się znakiem rozpoznawczym wrocławskiego środowiska naukowego.

Architektura i ochrona zabytków na wykopaliskach
Zamek lewobrzeżny we Wrocławiu. Rekonstrukcja: M. Caban (2008 r.).

Obecna formuła Kursu: Metodologia Badań Naukowych, polegająca na połączeniu praktycznych zajęć terenowych, własnych badań i inwentaryzacji ze studiami gabinetowymi, poszukiwaniami archiwalnymi i modelowaniem 3D, skierowana w pierwszym rzędzie do studentów AiOZ, wykrystalizowała się w latach 1997-98, gdy Profesorowie Jerzy Rozpędowski, Stanisław Medeksza i Jacek Kościuk przygotowywali studentów i doktorantów do pracy badawczej w misjach archeologicznych w basenie Morza Śródziemnego, zwłaszcza w Egipcie, na Cyprze i na Krymie. Specyficzne wyzwania, jakie stoją przed archeologią architektury, wymagały od młodych badaczy poznania tajników historycznego warsztatu budowlanego, zwłaszcza techniki i technologii budowy w aspekcie chronologicznym. Był to pierwszy krok do przeprowadzenia analiz stratygraficznych, tzw. rozwarstwienia chronologicznego odkrywanych reliktów architektury i rekonstrukcji poszczególnych faz budowy.

Początkowo pierwszym etapem Kursu była obowiązkowa letnia praktyka zawodowa, zazwyczaj na terenie wrocławskich i głogowskich wykopalisk staromiejskich, gdzie studenci uczyli się obsługi specjalistycznego sprzętu pomiarowego (od 1997 r. tachimetry laserowe, od 2006 skanery 3D), podstaw inwentaryzacji i rozwarstwienia chronologicznego budowli oraz zasad współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin a także miejsca i roli badań naukowych w procesie inwestycyjnym. Zupełnie nowym doświadczeniem była współpraca świata naukowego z szeroko rozumianym przemysłem i biznesem, w realiach gospodarki rynkowej – dla wielu naszych studentów pierwszy krok w swojej późniejszej pracy zawodowej a także niezapomniana lekcja samodzielności i operatywności.

W kolejnym etapie (semestr zimowy) młodzi naukowcy przygotowywali studium historyczno-architektoniczne wraz z modelem 3D wybranej budowli zabytkowej lub odkrytych właśnie w terenie reliktów dawnej architektury. W wielu wypadkach wyniki badań studentów były publikowane w czasopismach branżowych a także stawały się tematem wystąpień konferencyjnych a nierzadko późniejszych prac dyplomowych. Oczywiście wielu spośród uczestników Kursu i praktyk terenowych działało i działa z powodzeniem w misjach badawczych a także prowadzi własną działalność projektową o profilu konserwatorskim.

Na współczesne cele przedmiotu, sformułowane w latach największego „boomu” inwestycyjnego we Wrocławiu, zawarte w karcie Kursu, składają się:

C1 Praktyczne zapoznanie studentów z charakterem i metodami prowadzenia współczesnych badań naukowych: historyczno-architektonicznych i architektoniczno-archeologicznych, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministerialnym.

C2 Zapoznanie studenta z metodami pozyskiwania danych do badań naukowych i interpretacją dokumentacji specjalistycznej.

C3 Praktyczne zapoznanie studentów z metodami prowadzenia analizy stratygraficznej i wykonywania rozwarstwienia chronologicznego budowli zabytkowych, zgodnie z wymogami urzędów konserwatorskich.

C4 Zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami tworzenia dokumentacji z badań architektoniczno-archeologicznych, wymaganej przez urzędy konserwatorskie.

C5 Praktyczne przygotowanie studentów do sporządzania krótkich prac o charakterze sprawozdań z badań naukowych, prac materiałowych oraz przyczynkarskich.

C6 Zwrócenie uwagi studenta na potrzebę prowadzenia podstawowych ratowniczych badań w obiektach zabytkowych oraz wyrobienie umiejętności ich racjonalnego planowania w ramach procesu budowlanego.

Coraz większym zainteresowaniem studentów cieszą się zagadnienia o charakterze menedżerskim, zwłaszcza: aspekty administracyjne i logistyczne prowadzenia badań naukowych, uzyskiwanie decyzji – pozwoleń konserwatorskich, badania „inwestorskie” a przebieg procesu inwestycyjnego, obowiązki kierownika badań w ramach inwestycji, badania ratownicze i wyprzedzające oraz ich konsekwencje dla przebiegu procesu inwestycyjnego, proces inwestycyjny jako potencjalne źródło zagrożeń dla zabytku, rola i uprawnienia służb konserwatorskich, wnioski i wytyczne konserwatorskie, badania programowe oraz uprawnienia i normy branżowe.

Zajęcia seminaryjne prowadzone są obecnie na platformie TEAMS, w oczekiwaniu na szybki powrót do aktywnej pracy terenowej.

dr Roland Mruczek / archeolog i historyk architektury / Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWR

Sun school we Wrocławiu Ideą projektu jest słońce, znane nam z dziecięcych rysunków. Duży środek i odchodzące od niego promienie. W każdym z nich znalazło się miejsce dla innej funkcji – administracji, bloku sportowego, oddziału dzieci młodszych. Z rozwinięcia prostego układu  powstało słońce napędzane słońcem, gospodarujące wodą deszczową i otoczone terenami zielonymi, osłoniętymi od wiatru.
Koncepcja szkoły podstawowej jako przykład obiektu, który buduje świadomość ekologiczną od najmłodszych lat Głównym założeniem naszego projektu było stworzenie obiektu proekologicznego o prostym układzie funkcjonalnym, który poprzez atrium otwiera się na sąsiednią działkę. Chcieliśmy również zwrócić uwagę na budowanie świadomości ekologicznej w uczniach od najmłodszych lat.
Koło Naukowe InStructA na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Koło Naukowe InStructA od kilkunastu lat realizuje i bada różnorodne instalacje tymczasowe. Zmieniają się ludzie, podejmowane tematy, ale zawsze dążymy do realizacji powstałych konceptów. Ostatnią z inicjatyw jest poszukiwanie struktur, które zapewniałyby tani i szybki montaż przy możliwości wielokrotnego wykorzystania i łatwego przechowywania tymczasowego obiektu.
Rekonstrukcja średniowiecznej Bramy Mikołajskiej II we Wrocławiu Celem projektu była rekonstrukcja nieistniejącej już średniowiecznej Bramy Mikołajskiej II wchodzącej w skład Fortyfikacji Miejskich Wrocławia. Rekonstrukcja w postaci cyfrowego modelu 3D obejmuje 3 główne fazy rozwoju bramy na przestrzeni wieków.
Projektowanie elementarne na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Pierwszoroczni studenci projektowania są zwykle pogubieni, wędrują we mgle, poszukują. Zadaniem prowadzących nie jest narysowanie im mapy ani wskazanie jednoznacznej drogi. Naszym celem jest błądzenie razem z nimi, nawet jeśli mamy swoje utarte szlaki.
Woda jako nowe środowisko życia Projekt ma na celu poszukiwanie nowego modelu zamieszkania w strefie zagrożonej powodziami. Ideą pracy było twórcze rozwinięcie popularnego motywu pływającego domu. Głównymi myślami przewodnimi Motion Onions było zaprojektowanie osiedla odpornego na wahania poziomu wód oraz gwałtowne przepływy sztormowe, które równocześnie nosi cechy struktury zrównoważonej.