Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

i

Autor: Archiwum Architektury Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Autorka: Kamila Lorenc-Ptasznik Nazwa uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział: Wydział Architektury Rok studiów: V rok Rok rozpoczęcia studiów: 2017 Opieka naukowa: Dr inż. arch. Bartosz Dendura

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa w Piasecznie

2023-01-30 12:18

Prezentujemy projekt zrównoważonego i elastycznego budynku autorstwa Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni warsztatowej, która pozwala i ułatwia rozwijać pasje lokalnej społeczności, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Miasto jest przestrzenią współistnienia i aktywności wielu ludzi. Nagromadzenie publicznych aspektów życia znajduje swoją formę w przestrzeniach im odpowiadających, budujących tożsamość społeczeństwa. Nowoczesna architektura użyteczności publicznej ma za zadanie odpowiadać i rozwiązywać sytuacje i problemy teraźniejsze jak i powstające w przyszłości. Właściwe zrozumienie pojęć takich jak: skutki zanieczyszczeń środowiska, zagrożenia epidemiczne, zużycie surowców nieodnawialnych lub rosnące koszty eksploatacji budynków, powinno determinować rozwój miast. Budynki w dzisiejszych czasach nie powinny pełnić tylko i wyłącznie jednej przypisanej funkcji, powinny być elastyczne względem potrzeb odbiorcy.

Celem projektu jest stworzenie budynku o funkcji kulturowo - edukacyjnej. Głównym założeniem było stworzenie przestrzeni, która umożliwi uczestnikom nabycie koniecznej wiedzy jak i zapewni miejsce do realizacji ich pomysłów (rękodzieł). Jest to miejsce które pozwoli uczestnikom na naukę, budowę, naprawę czy też modyfikację ich prac.

Schemat powstawania bryły

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

i

Autor: Archiwum Architektury Schemat powstawania bryły

Założeniem projektowym bryły było wpisanie jej w istniejącą urbanistykę parku, nie tylko proporcjami budynku ale również organiczną formą. Od strony ulicy projekt uzyskał proporcjonalną wysokość oraz geometryczne kształty (tworząc pierzeje), natomiast od strony parku równa się z terenem tworząc optyczne „połączenie” z otoczeniem. Kształt budynku został oparty o proste prostopadłościany rozciągnięte wzdłuż działki. Bryły następnie zostały rozsunięte względem siebie oraz połączone obłym kształtem, dodając organicznego wyglądu.

Elewacje oraz przekroje przez budynek

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

i

Autor: Archiwum Architektury Elewacje oraz przekroje przez budynek

Płaski obrys budynku składa się z dwóch podłużnych prostokątów połączonych ze sobą swobodną linią. Bryły te nawiązują proporcjami do sąsiadującej zabudowy, forma obiektu jest dopasowana do potrzeb użytkowników. W centrum występuje uniesienie części budynku umożliwiające przejście pod bryłą. Południowa część budynku została obniżona do poziomu terenu umożliwiając połączenie z założeniem parkowym i wydłużeniem go za pomocą tarasów na dachach multi-funkcjonalnych. Główne wejścia znajdują się na wspólnej osi, która umożliwia widok przez cały budynek. Elewacja została wykonana w systemie podwójnej fasady wzbogaconej o zewnętrzne panele drewniane, co nadaje budynkowi regularnego podziału.

Wizualizacja projektu od strony ulicy z wizualizacjami wnętrza

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

i

Autor: Archiwum Architektury Wizualizacja projektu od strony ulicy z wizualizacjami wnętrza

Obiekt posiada dwa wejścia znajdującej się na jednej osi, tworząc pewnego rodzaju ciąg komunikacyjny wokół którego znajdują się funkcje. Budynek został podzielony na dwie strefy funkcjonalne. W pierwszej został zlokalizowany „warsztat”, który jest rozdzielony ze względu na materiał obróbki: drewniany i stalowy. Projekt dzieli się na przestrzeń open space oraz wydzielone pomieszczenia. Część z nich jest strefą specjalistyczną do której dostęp posiadają wyłącznie osoby z wcześniejszym przeszkoleniem. Natomiast w drugiej umieszczona została funkcja administracyjno - edukacyjna, gdzie znajdują się sale lekcyjne, indywidualne pomieszczenia pracy oraz również open space. Umożliwia to zaznajomienie uczestnika z poszczególnymi tematami. Strefy te pozwalają w kompleksowy sposób (teoretyczny i praktyczny) na zapoznanie się z fachem rzemiosła - rękodzieła. Strefy zostały połączone ze sobą reprezentacyjnymi schodami tworzącymi przestrzeń wspólną.

Centrum aktywizacji lokalnego społeczeństwa - projekt zrównoważonego i elastycznego budynku w Piasecznie Kamili Lorenc-Ptasznik z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

i

Autor: Archiwum Architektury Fotografie makiety przedstawiającej założenie projektowe