Architektura MuratorStudenciDrewno w Architekturze 2019 – wyniki konkursu

Drewno w Architekturze 2019 – wyniki konkursu

Rozstrzygnięto drugą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepsze projekty magisterskie, w których ukazane zostały walory drewna. Nagrody przyznano zarówno autorom, jak i promotorom prac.

Drewno w Architekturze 2019 – wyniki konkursu

Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z firmą Unibep oraz Danwood. Podlasie zawsze kojarzyło się z architekturą drewnianą, a oba wymienione powyżej przedsiębiorstwa, mające siedziby w Bielsku Podlaskim, są jednymi z największych w Europie producentów budynków mieszkalnych z drewna.

Do konkursu można było zgłaszać prace dyplomowe wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat na kierunku architektura. Miały jedynie ukazywać walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. W jury pod przewodnictwem Aleksandra Asanowicza, dziekana WA PB, znaleźli się architekci Adam Jakimowicz, Tomasz Bradecki, Waldemar Jasiewicz, Jerzy Szczepanik-Dzikowski oraz Roman Jakubowski, członek zarządu Unihouse, i Tomasz Duryński, kierownik działu architektury firmy Danwood.

Czytaj też: Najwyższe budynki z drewna: 5 najwyższych budynków drewnianych na świecie |

Ogłoszenie wyników odbyła się 14 listopada na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Konkurs udowodnił, że architektura to nie tylko ściana, strop, dach, okno, drzwi… Architektura ma wytwarzać emocje i oddziaływać na użytkownika podprogowo. Wszystkie prace – od wyróżnionych, po nagrodzone i nominowane do finału – zasługują na miano wybitnych – mówił podczas uroczystości architekt Waldemar Jasiewicz, jeden z jurorów, a jednocześnie przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Spośród 26 prac nadesłanych na konkurs sędziowie nagrodzili trzy, a dwóm kolejnym przyznali wyróżnienia. Poniżej prezentujemy projekty laureatów wraz z krótkimi uzasadnieniami.

I nagroda
Autor: Julia Przybyszewska
Tytuł pracy: „Krematorium wodne w Szczecinie”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, promotor pomocniczy dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich, prof. PK
Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Opinia: Nagrodę przyznano za podjęcie próby rozwiązania trudnego problemu alternatywnego podejścia do tematu śmierci i pochówku i stworzenie mistycznego klimatu przy użyciu minimalistycznych rozwiązań architektonicznych. Autorka proponuje interesujące, acz kontrowersyjne rozwiązanie problemów pochówku z zastosowaniem ekologicznej formy resomacji, czyli kremacji wodnej. Należy podkreślić uzyskanie symbolicznego w wymowie efektu, wodnej drogi trumny i konduktu w trakcie ceremonii. Pod względem wyrazu przestrzennego całość zamknięta jest w minimalistycznych formach zbudowanych w oparciu o drewno, optymalnie reagujące na kontakt z wodą.

Drewno w Architekturze 2019 – wyniki konkursu

II nagroda
Autor: Maciej Sokół
Tytuł pracy: „Architektura schronienia na styku potrzeb jednostki i wspólnoty w warunkach odosobnienia. Projekt stacji polarnej na Spitsbergenie”
Promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska
Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Opinia: Nagrodę przyznano za interesujące podjęcie problemu schronienia, jako przestrzeni na styku potrzeb jednostki w szczególnym i specyficznym środowisku odosobnienia i w kontekście trwałości oraz tymczasowości. Tłem rozważań nad psychologią miejsca jest, przyjęty przez autora, surowy klimat Spitsbergenu, pozwalający na przeprowadzenie analizy z uwzględnieniem ekstremalnych warunków klimatycznych, jak i delikatnych relacji międzyludzkich.

Drewno w Architekturze 2019 – wyniki konkursu

III nagroda
Autor: Kamil Koralik
Tytuł pracy: „Green-up. Koncepcja konkursowa budynku mieszkalno-usługowego w Nowym Jorku”
Promotor: dr inż. arch. Krzysztof Cebrat
Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Opinia: Nagrodę przyznano za interesujące i trafne spojrzenie na architekturę zrównoważoną, łączącą konstrukcję z drewna klejonego z elementami stalowymi w zwartej zabudowie Nowego Jorku z jednoczesnym zapewnieniem mieszkańcom przyjaznej i ekologicznej zielonej przestrzeni. Walorem zaproponowanego rozwiązania jest przyjęcie elastycznej zasady budowania modułowej tkanki funkcjonalnej stosownie do potrzeb inwestycyjnych. Uznanie budzi również idea stworzenia tzw. zielonej drogi, nazwanej przez autora w tytule „Green-up”, co dzięki modułowej konstrukcji pozwala piąć się roślinom wraz z budynkiem i wytworzyć połączony komunikacyjnie ciąg zieleni.

Drewno w Architekturze 2019 – wyniki konkursu

Wyróżnienie
Autor: Karolina Zuba
Tytuł pracy: „Otwarty dom rekolekcyjny w Bieszczadach”
Promotor: dr inż. arch. Hubert Trammer
Uczelnia: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Opinia: Wyróżnienie przyznano za poetycką podróż „na koniec świata z dala od cywilizacji”. Autorka próbuje odnaleźć „genius loci wsi, której nie ma”. W swojej twórczej podróży pragnie stworzyć schronisko, kaplicę i domek, czyli przestrzeń w miejscu, gdzie jak twierdzi „rekolekcje będzie prowadzić sama natura”. Tworzywem ma być lokalny materiał – drewno, kamień, słoma, użyte z maksymalnym poszanowaniem terenu w lokalnym stylu, kontekstu bieszczadzkiego. Zaproponowany rezultat pracy buduje magiczny, piękny artystycznie klimat jej odbioru i przypomina odbiorcy, iż tworzenie architektury może, przy minimalistycznych środkach wyrazu, przedstawić cały wachlarz możliwości wykonywania zawodu architekta.

Drewno w Architekturze 2019 – wyniki konkursu

Wyróżnienie
Autorki: Magdalena Baran, Marta Żwaka
Tytuł pracy: „Koncepcja zabudowy mieszkaniowej we Włoszech – Zielona wstęga nad Mediolanem”
Promotor: dr inż. arch. Andrzej Duda
Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Opinia: Wyróżnienie przyznano za interesującą próbę zdefiniowania nowego podejścia do budownictwa wielorodzinnego, umożliwiającego mieszkańcom kontakt z naturą. Praca stara się odpowiedzieć na problemy przestrzeni życiowych współczesnych miast, wyniszczanych przez zabetonowanie, hałas czy stan jakości powietrza. Dyskretnie porusza przy tej okazji problem rewitalizacji, tworząc wielofunkcyjny dach będący zielonym mostem pomiędzy budynkami, symbolicznie spajającym całe osiedle.

Drewno w Architekturze 2019 – wyniki konkursu
Pierwsze w Polsce osiedle z drewna: wyniki konkursu architektonicznego Spółka Polskie Domy Drewniane ogłosiła wyniki konkursu na projekt osiedla „Miasteczko Winna Góra” w Środzie Śląskiej. Ma to być pierwsze osiedle zrealizowane w technologii drewnianej w Polsce. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Chmielewski + Partners.
Voxel, czyli ekochata na czas kwarantanny Voxel to prototyp zaawansowanego ekologicznie budynku, który może stać się schronieniem na przykład podczas kwarantanny. W parku przyrodniczym Collserola zbudowali go studenci z barcelońskiej szkoły architektury IAAC.
Najwyższe budynki z drewna: 5 najwyższych budynków drewnianych na świecie Najwyższe budynki z drewna spotkamy obecnie w krajach nordyckich. Aż trzy z pięciu najwyższych drewnianych budynków na świecie znajdują się dziś na Półwyspie Skandynawskim.
Drewno w salach koncertowych: przegląd realizacji Teatry, opery, filharmonie pomału przygotowują się do ponownego otwarcia po pandemii. Tymczasem, prezentujemy krótki przegląd sal koncertowych, w których zastosowano naturalne drewno. Autorzy wybrali je nie tylko ze względów akustycznych, ale też z uwagi na niezwykłe walory estetyczne. Realizacje Renzo Piano, Ian Ritchie Architects, Manfredi Nicoletti i Luca Nicoletti, Stanton Williams.
Innowacyjna architektura drewniana Budownictwo drewniane to być może ekologiczna architektura przyszłości, alternatywa dla technologii żelbetowej. Dobrze przemyślana konstrukcja z tego materiału daje szansę przeprowadzenia w prosty sposób przebudowy, modernizacji lub rozbiórki. Ma też niewielki ślad węglowy. Nowe możliwości zastosowania drewna w architekturze przedstawiają architekci z warszawskiej pracowni APA Wojciechowski, którzy zaprojektowali niedawno dwa biurowce z jego wykorzystaniem.
Drewno w architekturze. Konkurs Wydział Architektury Politechniki Białostockiej czeka na najlepsze magisterskie prace dyplomowe dotyczące drewnianej architektury.