Dyplom Roku SARP 2023 – Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP 2023

i

Autor: Archiwum Architektury Fragment pracy „Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni”, autor: Tomasz Bekas, promotor: Michał Ankiersztajn, Dyplom Roku SARP 2022

Dyplom Roku SARP 2023 – Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP 2023

2023-02-21 18:59

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do udziału w 59. edycji konkursu o Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP 2023. W tym roku uroczystość wręczania nagród i wyróżnień laureatom odbędzie się w Łodzi.

Doroczna Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku to jedno z ważniejszych wyróżnień dla młodych polskich architektów. Przyznawana jest od 1964 roku za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na wydziałach architektury polskich uczelni. Zgłoszenia w formie skrótowego opracowania należy składać do komisji kwalifikacyjnych regionalnych oddziałów SARP. Uprawnionymi do zgłaszania prac są promotorzy, recenzenci oraz dziekani, działający w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych, a także sami absolwenci z opinią promotora pracy.Spośród wszystkich dyplomów jury wybierze 25 finałowych, a następnie, po wysłuchaniu prezentacji ich autorów, ogłosi listę laureatów. Do wygrania nagrody pieniężne oraz płatne staże w renomowanych biurach projektowych. Ogłoszenie wyników konkursu Dyplom Roku SARP 2023 – Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego przewidziano na 6 października 2023 roku w Łodzi. Regulamin oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie: www.sarp.pl.

ZAPISZ SIĘ