Architektura MuratorStudenciDyplom Roku SARP 2020 – 25 prac nominowanych do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

Dyplom Roku SARP 2020 – 25 prac nominowanych do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

Znamy autorów 25 prac nominowanych do nagrody Dyplom Roku SARP 2020. Tegoroczną edycję honorowym patronatem objął Jürg Burri – Ambasador Szwajcarii w Polsce, a partnerami merytorycznymi są dwie szwajcarskie firmy: Geberit i Schindler.

Dyplom Roku SARP 2020 – przyjmowanie zgłoszeń do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

56. edycja konkursu Dyplom Roku SARP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich już po raz 56. organizuje konkurs o Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku SARP 2020 dla najlepszych prac dyplomowych wykonanych na wydziałach architektury polskich uczelni. Uprawnionymi do zgłaszania byli promotorzy, recenzenci oraz dziekani, działający w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych, a także sami absolwenci z opinią promotora pracy.

W trakcie dwóch sesji obrad, w dniach 30 czerwca i 6 lipca 2020 roku, jury wyłoniło 25 prac dyplomowych nominowanych do III etapu konkursu:

1. Redefinicja pojęcia „miejska jakość życia” w mieście postindustrialnym na przykładzie Łodzi
Autor: Kinga Butlewska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell

2. Ogrody przyszłości – metamorfoza rodzinnych ogrodów działkowych na przykładzie ROD im. Obrońców Pokoju przy ul. Odyńca w Warszawie
Autor: Leszek Maksym Czaja, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW

3. Przekształcenie Roca Porto Real w szkołę rolniczą ponadpodstawową
Autor: Magdalena Frońska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Promotor: dr inż. arch. Marek Gawdzik

4. Transformacje osiedli wielkopłytowych na podstawie Osiedla Piastowskiego w Poznaniu
Autor: Michał Hondo, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Promotor: dr inż. arch. Adam Sieniecki

5. Regionalizm w architekturze, w kontekście rozwoju społeczeństwa technologicznego i globalizacji. Tradycyjny model projektowania a model cyfrowy oparty o algorytmiczną analizę danych – Centrum Identyfikacji Architektury Wernakularnej jako miejsce nauczania dawnej sztuki budownictwa – osada rzemieślnicza we Wdzydzach Kiszewskich
Autorzy: Iga Jagodzińska, Adam Grudzień, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Błażko

6. Ośrodek badawczy w Wadi Rum w Jordanii
Autor: Anna Jaruga-Rozdolska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Promotor: dr inż. arch. Tomasz Krotowski

7. Współczesna agora jako pole architektonicznej debaty: Athenaeum Rio de Janeiro
Autor: Patrycja Jędra, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

8. Architektura skupienia. Przyklasztorne centrum rekolekcyjne w Sulejowie
Autor: Anna Kowalik, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, prof. zw. PW

9. nieWIDZIALNE SACRUM
Autor: Tomasz Kruszyński, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Błażko

10. Muzeum polskiej myśli technicznej przy pasie startowym dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie
Autor: Aleksandra Kubacka, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK; promotor pomocniczy: dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranz

11. Hotel wraz z termami nad Zalewem Solińskim
Autor: Konrad Lepak, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK; promotor pomocniczy: dr inż. arch. Przemysław Bigaj

12. Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów
Autor: Paweł Lisiak, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

13. Wieżowiec obrotowy w Warszawie
Autor: Martyna Mazurek, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Promotor: dr inż. arch. Bartosz Haduch

14. Wprowadzenie funkcji aktywizujących w zdegradowane przestrzenie poprzemysłowe – Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Praga Południe
Autor: Patrycja Mroczek, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Promotor: dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska

15. Zmierzać i odnaleźć się. Koncepcja centrum dla pielgrzymów i plan rewitalizacji wsi Porreiras w północnej Portugalii
Autor: Marta Orszt, Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP

16. Cohousing jako forma mieszkalna sprzyjająca integracji mieszkańców w miastach
Autor: Iga Ostrowska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotor: mgr inż. arch. Katarzyna Kierczyńska-Królikowska

17. Krematorium wodne w Szczecinie
Autor: Julia Przybyszewska, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich; promotor pomocniczy: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich

18. Sokratejskie Centrum Dialogu
Autor: Zuzanna Robutka, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber

19. Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu
Autor: Alicja Sienkiewicz, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber

20. Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci
Autorzy: Aleksandra Śliwa, Demi Tran, Tadeusz Szaraniec, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Promotor: dr inż. arch. Anna Taczalska-Ryniak; promotor pomocniczy: mgr inż. arch. Marek Bystroń; promotor pomocniczy: mgr inż. arch. Wojciech Duliński

21. Rewitalizacja obszaru stadionu im. E. Szyca w Poznaniu
Autor: Hanna Smulczyńska, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

22. Architektura schronienia – na styku potrzeb jednostki i wspólnoty w warunkach odosobnienia. Projekt stacji polarnej na Spitsbergenie
Autor: Maciej Sokół, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska

23. Widzieć: Herbarium we Wrocławiu
Autor: Adriana Sowa, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki

24. Architektura cyrkulacyjna – Muzeum Kultury przy założeniu klasztornym Sant’ Agostino w Materze
Autor: Marta Stachurska, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka; promotor pomocniczy: dr inż. arch. Barbara Zin

25. Ambasada Republiki Czech w Etiopii
Autor: Julia Zasada, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka

Z powodu epidemii koronawirusa, organizatorzy konkursu zdecydowali się w tym roku na maksymalne uproszczenie całej procedury i zmianę harmonogramu. – Przesunęliśmy termin oddawania prac do 29 maja. Analogicznie, później odbędzie się także ogłoszenie ostatecznych wyników. Nie wyobrażaliśmy sobie robić tego zdalnie – bardzo zależy nam na kontynuowaniu tradycji i możliwości bezpośredniej interakcji. Gala podsumowująca konkurs odbędzie się więc 7 października 2020 roku w pawilonie SARP – wyjaśnia prezes stowarzyszenia, architekt Bohdan Lisowski.

W jury tegorocznego konkursu Dyplom Roku SARP zasiądają: Agnieszka Kalinowska-Sołtys (APA Wojciechowski), Marta Sękulska-Wrońska (WXCA), Robert Konieczny (KWK Promes), Bohdan Biś Lisowski (prezes SARP), Przemo Łukasik (medusa group), Przemysław Powalacz (Geberit Polska), Piotr Śmierzewski (Analog) i Paweł Wierzbicki (Schindler Polska). Tegoroczne obrady uświetni również obecność Juraja Hermanna, prezesa Stowarzyszenia Architektów Słowackich. Głowna nagroda w 56. edycji konkursu Dyplom Roku SARP wynosi 10 000 PLN.

Więcej informacji na stronie www.sarp.org.pl.

Dyplom Roku SARP: historia Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku

Dyplom Roku SARP to jedno z najważniejszych wyróżnień dla młodych polskich architektów. Przyznawana jest od 1964 roku, początkowo jako Nagroda SARP im. Architektów Stanisława Nowickiego i Stanisława Skrypija, jest uhonorowaniem najlepszych prac dyplomowych wykonanych na wydziałach architektury polskich uczelni.

W 2000 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich na patrona nagrody wybrał Zbyszka Zawistowskiego, wybitnego architekta, byłego prezesa SARP, przedwcześnie zmarłego w 1998 roku. Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP przyznawana jest odtąd przez Stowarzyszenie Architektów Polskich za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

Dyplom Roku SARP - laureaci dotychczasowych edycji

Wśród laureatów i finalistów Dorocznej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku wielokrotnie pojawiali się młodzi twórcy współpracujący z redakcją „A-m”. W 2019 roku wśród finalistów byli uczestnicy organizowanych przez nas warsztatów Success Stories: Michał Wasielewski i Filip Strzelecki oraz autorki prac prezentowanych na wystawie podsumowującej zajęcia z Fernando Menisem w dawnym hotelu Cracovia: Anita Tokarski i Dominika Strzałka.

Dyplom Roku SARP 2020 – przyjmowanie zgłoszeń do Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP
Otwarcie wystawy Dorocznej Nagrody SARP im. arch. arch. St. Nowickiego i St. Skrypija, 1980; od lewej: prof. Hanna Adamczewska-Wejchert, arch. Jerzy Skrzypczak, arch. Tadeusz Mrówczyński (ówczesny Prezes SARP), arch. Tadeusz Stefański; fot. Archiwum Fotograficzne Architektury Polskiej – SARP
Tagi:
#ArchitekciDlaKlimatu. Inicjatywa Koła Architektury Zrównoważonej SARP Trwa globalny tydzień protestów dla klimatu. Polscy architekci dołączają do akcji, proponując deklarację budownictwa proekologicznego.
Młodzi na SARP U40 Ogólnopolskie Spotkania Młodych Architektów SARP U40 to inicjatywa podjęta w 2018 roku przez szczeciński oddział stowarzyszenia. W dniach 17-18 maja w Lublinie pod hasłem Przemiany odbyła się druga edycja wydarzenia. Relacjonuje Katarzyna Gucałło.
Znamy wyniki finału polsko-niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP 2019 Nagrodę główną wygrała Dominika Strzałka z Politechniki Krakowskiej za pracę Miedzianka, the history of disappearing. Ceremonia wręczenia Nagród i wyróżnień odbyła się 16 czerwca 2019 r. w siedzibie ZG SARP w Warszawie.
Architekci Oddziału Warszawskiego SARP – cykl spotkań Warszawski oddział SARP zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu prezentującego stołeczne biura projektowe. Gośćmi wieczoru będą Błażej Hermanowicz i Stanisław Rewski z pracowni HRA Architekci.
Zabytki Syrii w szkicowniku architekta – wykład Wojciecha Zabłockiego 7 marca 2019 roku odbędzie się kolejny wykład z cyklu Duże A organizowanego przez wrocławski SARP. Tym razem prelegentem będzie Wojciech Zabłocki, który w latach 80. pracował w Syrii, gdzie zaprojektował m.in. kompleks hali widowiskowej i basenów olimpijskich w Aleppo oraz Ośrodek Olimpijski w Latakii.
Honorowa Nagroda SARP 2018 dla Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka Bieżący rok należy bez wątpienia do krakowskiego Biura Projektów Lewicki, Łatak. Pracownia, obchodząca w tym roku jubileusz 30-lecia, została już nagrodzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz najwyższe wyróżnienie przyznało jej środowisko architektów.