Inicjatywy WA Politechniki Wrocławskiej – relacje z warsztatów Technoledge i z kursu ProtoLAB

i

Autor: Archiwum Architektury Gotowa konstrukcja sceny; Fot. Jerzy Łątka

Inicjatywy WA Politechniki Wrocławskiej – relacje z warsztatów Technoledge i z kursu ProtoLAB

2018-11-30 14:49

Prezentujemy relację z kursu ProtoLAB na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, w ramach którego powstał pawilon Zbigniewa Herberta, oraz warsztatów Technoledge zorganizowanych we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Delft.

WARSZTATY TECHNOLEDGE

W dniach 2-7 kwietnia 2018 roku w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu DĄBIE we Wrocławiu odbyły się międzynarodowe warsztaty Technoledge. Wzięli w nich udział studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Technicznego w Delft, dla których był to ostatni etap kursu o tej samej nazwie. Opiekunami kursu i warsztatów byli dr arch. Serdar Asut i arch. Friso Gouwetor z TU Delft oraz dr arch. Jerzy Łątka z PWr. W ramach kursu studenci z Holandii zaprojektowali formę sceniczną, którą tworzą dwa elementy w postaci wygiętych skrzydeł. W pierwszych tygodniach pracy w Delft kursanci opracowywali ją za pomocą programów do projektowania parametrycznego oraz przeprowadzali analizy akustyczne i konstrukcyjne. Zrobiono również pierwsze testy łączenia żywic z papierem, materiałów wykorzystanych do budowy. W tym samym czasie we Wrocławiu skonstruowany został Fleximold – urządzenie do wytwarzania zindywidualizowanych paneli, z których składają się skrzydła formy scenicznej. W stole o wymiarach 1 x 1 m zamocowano 49 gwintowanych prętów. Każdy z prętów może się wysuwać lub wsuwać na żądaną wysokość. Na prętach ułożona jest płaszczyzna wykonana z polietylenu i nacięta na frezarce CNC w taki sposób, aby zmaksymalizować jej elastyczność we wszystkich kierunkach. 49 prętów odpowiada koordynatom przestrzennym (liczba określająca położenie punktu w przestrzeni względem ustalonego układu współrzędnych). Ich punkty x i y są stałe, natomiast położenie na osi z jest zmienne. Koordynaty odczytywane są z programu komputerowego za pomocą skryptu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest produkcja paneli wygiętych dwupłaszczyznowo o miękkiej formie i zmiennej geometrii. Po zakończeniu prac projektowych studenci z TU Delft przyjechali do Wrocławia, gdzie spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Politechniki. Ich przyjazd poprzedzony został wizytą dr Sedrara Asuta, który wygłosił wykład o architekturze parametrycznej i współczesnych metodach produkcji. Pierwszego dnia warsztatów zorganizowana została wycieczka integracyjna do Zamku Książ w Wałbrzychu i podziemnego miasta w Osówce. Studenci mieli okazję zobaczyć krajobraz Dolnego Śląska, a także bliżej się poznać. Następnie udali się do przestrzeni warsztatowej – starej zajezdni tramwajowej Dąbie. Na miejscu powitał ich Jan Kierwiak, opiekun obiektu i menedżer Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń”, który oprowadził ich po zajezdni oraz zapoznał z zasadami BHP.

Inicjatywy WA Politechniki Wrocławskiej – relacje z warsztatów Technoledge i z kursu ProtoLAB

i

Autor: Archiwum Architektury Panele konstrukcji scenicznej wykonano z włókna szklanego, papieru o strukturze plastra miodu i żywic syntetycznych za pomocą Fleximoldu; Fot. Jerzy Łątka

Od drugiego dnia pobytu holenderskich gości praca nad wykonaniem formy trwała niemal nieprzerwanie. Warsztaty przeplatane były zwiedzaniem Wrocławia. Szczególne uznanie zdobyło wzorcowe osiedle Werkbundu WuWa z 1929 roku, po którym oprowadziła dr Jadwiga Urbanik, znawczyni osiedla i architektury modernistycznej. W pierwszym etapie prac przygotowana została konstrukcja z płyty pilśniowej, scalająca panele. Następnie każdy z nich został wykonany z włókna szklanego, żywic syntetycznych i papieru o strukturze plastra miodu. Kiedy wszystkie panele nabrały odpowiedniej twardości, studenci przystąpili do łączenia ich w dwa osobne skrzydła podświetlone w technologii LED. Ostatniego dnia na gotowej scenie odbył się koncert studentów z TU Delft i PWr (Nikoletta Christidi – wokal, Joschua Gosslar – gitara, Michał Chodzikiewicz – pudło rezonansowe). Było to jedno z najpiękniejszych doświadczeń zamykających intensywny tydzień pracy. Warsztaty Technoledge pokazały, jak ważna jest międzynarodowa współpraca pomiędzy studentami. Zaprojektowany parametrycznie obiekt o eksperymentalnej konstrukcji utwierdził uczestników warsztatów w przekonaniu o sensowności poszukiwania nowych, nie zawsze oczywistych rozwiązań w architekturze.

Jerzy Łątka

Asystent naukowo-dydaktyczny na Politechnice Wrocławskiej

PAWILON ZBIGNIEWA HERBERTA

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zaprojektowali i zbudowali papierowy pawilon poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta. Oficjalne otwarcie odbyło się 17 lipca br. na dziedzińcu gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej. Projekt został zrealizowany w ramach nowo utworzonego kursu ProtoLAB prowadzonego przez prof. arch. Romualda Tarczewskeigo i dr arch. Jerzego Łątkę. Zadaniem grupy osiemnastu studentów było wspólne wykonanie pawilonu wystawowego z elementów papierowych. Pierwszy etap prac polegał na opracowaniu w małych grupach kilku koncepcji, z których do realizacji wybrany został pawilon LAS autorstwa Pawła Balcera, Elżbiety Kłeczek i Konrada Niedźwiedzińskiego. Następnie studenci podzielili się na zespoły zadaniowe: projektowy (Paweł Balcer, Justyna Kaźmierczak, Wojciech Wiśniewski), menedżerski (Szymon Ciupiński, Agata Jasiołek, Elżbieta Kłeczek), konstrukcyjny (Konrad Niedźwiedziński, Jolita Tamosiunaite, Yurii Zabuzhko), materiałowy (Małgorzata Denysiuk, Agnieszka Owczarek, Agata Witczak), wystawowy (Joanna Gronostajska, Monika Smorąg, Małgorzata Zielonka) oraz zajmujący się eksperymentami z pulpą papierową (Patrycja Jędra, Damian Kuna, Maciej Marszał).

Inicjatywy WA Politechniki Wrocławskiej – relacje z warsztatów Technoledge i z kursu ProtoLAB

i

Autor: Archiwum Architektury Pawilon w trakcie budowy - montaż żeber dachu; Fot. Jerzy Łątka

Po wykonaniu testów wytrzymałościowych w laboratorium Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr dobrano odpowiednie materiały oraz dopracowano konstrukcję i detale połączeń. Oprócz kwestii projektowych studenci zajmowali się również zarządzaniem całym procesem, poszukiwaniem sponsorów i opracowywaniem kosztorysu. Zwieńczeniem semestru była trzytygodniowa budowa prototypu pawilonu. Wszystkie elementy zostały wykonane od podstaw przez studentów w Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń”, a następnie przetransportowane i złożone na dziedzińcu gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej. Pawilon swoją formą nawiązuje do lasu, który często pojawiał się w poezji Herberta – dwa obsadzone zielenią, rozdzielone ścieżką pagórki symbolizują runo leśne, z którego wyrastają słupy (pnie) zwieńczone zadaszeniem (korony drzew). Prostopadłościenną bryłę o rzucie 3 x 5 m rozcięto parametryczną powierzchnią. Górna część została uniesiona na słupach. Regularna siatka konstrukcyjna nawiązuje do geometrycznych podziałów placu, na którym stanął pawilon, a jednocześnie kontrastuje z organicznymi formami w jego wnętrzu. Konstrukcja składa się z prostopadłych żeber, które łączą się dzięki nacięciom przy krawędziach. Żebra dachu wykonano z czterech sklejonych ze sobą warstw tektury falistej, a żebra podstaw z płyt OSB. Tektura zadaszenia zabezpieczona została od boków obudową z cienkiej sklejki, a od góry przykryciem z płyt poliwęglanu komorowego. Słupy wykonano z impregnowanych białym lakierem tulei papierowych łączonych z żebrami za pomocą drewnianych głowic. Formy dopełniają powiewające na wietrze, jak liście drzew, a jednocześnie szeleszczące jak przewracane kartki książki, paski kalki geodezyjnej oraz wypełniająca podstawy roślinność. Na wystawę składają się nadrukowane na części pasków kalki wybrane wiersze poety oraz umieszczone w zadaszeniu nad ścieżką płyty z dodatkowymi informacjami i cytatami. Pawilon ma umożliwić odwiedzającym zapoznanie się w niecodziennych warunkach z wierszami Herberta oraz zachęcić ich do chwili refleksji wśród powiewających kartek i zapachu lawendy. Kurs ProtoLAB pozwolił studentom PWr wykonanie opracowanego podczas zajęć wyjątkowego projektu, poznanie wszystkich etapów budowy, skonfrontowanie idei z rzeczywistością, naukę obsługi narzędzi oraz pracę w dużej grupie. Jednocześnie pawilon prezentuje możliwości wykorzystania w architekturze elementów papierowych, które mimo licznych zalet wciąż pozostają materiałem bardzo mało popularnym w budownictwie.

Agata Jasiołek

Studentka Politechniki Wrocławskiej

Inicjatywy WA Politechniki Wrocławskiej – relacje z warsztatów Technoledge i z kursu ProtoLAB

i

Autor: Archiwum Architektury Wnętrze pawilonu z nadrukowanymi na paskach kalki wybranymi wierszami Herberta; Fot. Jerzy Łątka