Najlepsze dyplomy

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową

2023-11-15 13:05

7 listopada w Galerii Architektów Forma odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim. Wystawa prac będzie eksponowana do 17 listopada 2023 roku.

To już XIV edycja konkursu, którego celem jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych planowanych na terenie województwa. Organizatorem konkursu z ramienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W XIV edycji brali udział dyplomanci z Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nadesłane prace oceniało jury pod przewodnictwem Tomasza Sobieraja w składzie: Leszek Jastrzębski, Małgorzata Oyarce-Yuzzelli, Adam Zwoliński, Helena Freino, Wojciech Bal, Patrycjusz Zarębski. Podobnie jak w poprzednich edycjach, dyplomy magisterskie i inżynierskie oceniano w trzech kategoriach: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu. Autorzy najlepszych prac otrzymali nie tylko dyplomy, ale i nagrody pieniężne (za główną 4000 zł, za wyróżnienie – 1000 zł). Podczas uroczystego wręczenia nagród 7 listopada zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz czeki z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - wyniki XIV edycji

i

Autor: Galeria Architektów Forma Uroczyste wręczenie nagród

Nagrodę główną w kategorii architektura krajobrazu przyznano Mateuszowi Tomaszewskiemu z Politechniki Śląskiej za prace magisterską KATHARSIS Adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie (opiekun naukowy: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ). Praca została nagrodzona za odważne, przekonywujące i konsekwentne uwzględnienie emocji wywoływanych przez obiekty architektoniczno-budowlane, ciekawie zaprezentowane w badaniach nad obiektami referencyjnymi i twórcze ich wykorzystanie w idei adaptacji do celów turystycznych osiadłego na mieliźnie j. Dąbie Betonowca. Na uwagę zasługuje pomysł budowania nastroju i odpowiedniego napięcia w opowiadaniu umieszczonym przed częścią opisową projektu, które jest swoistym przewodnikiem w odbyciu całej drogi prowadzącej do oczyszczenia z nękających odbiorcę emocji. Autor zaprojektował doznania i odczucia w niezwykle trudnym obiekcie, jakim jest wrak zbudowanego podczas II wojny światowej niedokończonego statku z betonu, a zaproponowane fizyczne interwencje są oszczędne i przemyślane, z uwzględnieniem kontekstu i walorów otoczenia oraz zastałych elementów samego obiektu. Mimo wyraźnego ukierunkowania w wywoływaniu określonych doznań, pozostawiona została przestrzeń do indywidualnych przeżyć i interpretacji wśród odwiedzających Betonowiec. Niezależnie od dużego ładunku metafizycznego i symboliki projekt został odpowiednio rozwiązany technicznie, a zastosowana konwencja graficzna wraz z warstwą tekstową tworzy spójny, klarowny i atrakcyjny przekaz – uzasadniało jury.

W kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne przyznano wyróżnienie Justynie Stanisławskiej z Politechniki Wrocławskiej za dyplom magisterski Krajobraz zmian. Kształtowanie scenerii nadmorskiej miejscowości Mielno (opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska-Narożny, prof. PWr). Jak tłumaczą jury: Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania związane z rozwojem nadmorskich miejscowości, które często borykają się z problemem chaotycznej zabudowy oraz dostępem do wolnych przestrzeni społecznych. W kontekście tego miejsca, autorka prezentuje koncepcję, która łączy funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe z funkcjami usługowymi, tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń dostępną przez cały rok. Centralnym elementem tej koncepcji jest wykorzystanie przestrzeni nad wodą oraz zastosowanie minimalistycznej architektury opartej na naturalnym materiale, jakim jest drewno. Autorka dąży do stworzenia spójnego i funkcjonalnego rozwiązania, które uwzględnia różnorodne potrzeby mieszkańców oraz turystów oraz integruje się z otoczeniem, tworząc harmonijny, naturalny krajobraz.

Kolejne wyróżnienie w tej kategorii przypadło Natalii Kudlińskiej z ZUT w Szczecinie za prace inżynierską Projekt osiedla akademickiego w Szczecinie (opiekun naukowy: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska). Praca wyróżniona za ciekawą kreację osiedla w oparciu o centryczny plan z bardzo szerokim wachlarzem funkcji towarzyszących o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Bardzo trafnie rozwinięta część analityczna projektu. Wyróżnienie za dużą wrażliwość autorki na zagadnienia społeczne w zakresie doboru funkcji. Wyróżnienie za spójność urbanistyczną założenia i odseparowanie go od miasta celem uniknięcia ruchu kołowego i uciążliwości parkowania wewnątrz osiedla.rozwiązań dla wybranej lokalizacji obiektu mediateki - uzasadniano.

Wyróżniono też prace inżynierską Rewitalizacja terenów nabrzeżnych i projekt waterfrontu na Gocławiu w Szczecinie Moniki Sęk i Aleksandry Rękas z ZUT w Szczecinie (opiekun naukowy: dr inż. arch. Olga Gazińska). Praca wyróżniona za twórcze podejście do zagospodarowania zdegradowanego obszaru północno-wschodniej części Szczecina i próbę aktywizacji terenów obecnie niezagospodarowanych lub wykorzystywanych na potrzeby przemysłu. Dyplomantki ukazały duży potencjał miejsca i zaprezentowały bardzo wysoki poziom warsztatu - uzasadniało jury.

W kategorii projektowanie architektoniczne wyróżniono Ernesta Bałousa z ZUT w Szczecinie za prace Rewitalizacja terenów Starej Rzeźni na Łasztowni w Szczecinie (opieka naukowa: dr inż. arch Jakub Gołębiewski). Praca została wyróżniona za czytelną kontynuację podejścia do tematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych w odniesieniu do eksponowania walorów architektonicznych wybranych obiektów i zachowania ciągłości ich tożsamości kulturowej. Umiejętne wpisanie nowej funkcji do adaptowanych budynków, bez znacznych współczesnych ingerencji w istniejącą, historyczną tkankę. Praca inżynierska prezentuje wysoki poziom zarówno estetyczny jak i warsztatowy - czytamy w uzasadnieniach.

W tej samej kategorii wyróżniono też prace magisterską Moniki Wachnik z ZUT w Szczecinie pod tytułem Projekt stanicy harcerskiej w Podjuchach. Rewitalizacja terenu nad rzeką Regalicą (opieka naukowa: dr inż. arch. Leszek Świątek). Praca została wyróżniona za ciekawą, indywidualną kreację przestrzeni społecznej, właściwą skalę zabudowy oraz przyjęte rozwiązania materiałowe i przestrzenne. Umiejętne wpisanie się w skalę otoczenia, dostosowanie funkcjonalne i estetyczne do charakteru architektury stanicy wodnej (z szeregiem funkcji uzupełniających). Czysta i klarowna prezentacja idei i jej przeniesienia do zapisu projektowego - tłumaczy jury.  

Ostatnie wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Alan Raoof z Politechniki Krakowskiej za prace magisterską Wyspa Biskupia. Rewitalizacja założenia dworsko-folwarcznego z adaptacją spichlerza na zespół hotelowo-konferencyjny w Karlinie (opieka naukowa: dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK. W uzasadnieniach czytamy: Praca wyróżniona za wybór lokalizacji i zaproponowaną funkcję całego założenia, a przede wszystkim wrażliwość i umiar w doborze środków wyrazu architektonicznego w historycznym kontekście rewitalizowanej przestrzeni. Urbanistyczna skala założenia, zastosowane rozwiązania architektoniczne i materiałowe, proste, wyważone, skromne i nie epatujące dobrze wpisują się w zastane otoczenie, w tym niezwykły krajobraz wyspy Biskupiej u zbiegu malowniczych rzek Radwi i Parsęty. Warto również podkreślić, że wnioski projektowe Autora zostały oparte na głębokiej, rzetelnej aalizie materiałów historycznych, inwentaryzacji zastanej tkanki zachowanych obiektów budowlanych i wniosków konserwatorskich. Wysoko oceniono również warsztat i sposób przedstawienia pracy dyplomowej.

Wszystkie nagrodzone projekty można oglądać do 17 listopada w Galerii Architektów Forma w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 50 (kuratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska).

Więcej informacji na stronie: http://www.forma.zut.edu.pl