Modele struktury miasta Zabrze

i

Autor: Archiwum Architektury Zespół pracujący nad projektem Modele struktury miasta Zabrze

Modele struktury miasta Zabrze

2021-06-17 13:32

Modele fizyczne, cyfrowe oraz modele rozszerzonej rzeczywistości wybranych przestrzeni publicznych Zabrza według studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej zaprasza na wystawę „Modele struktury miasta Zabrze” przygotowaną przez studentów III roku WA PŚl w ramach przedmiotu Struktura Miasta pod kierunkiem dr. inż. arch. Tomasza Bradeckiego. Celem projektu było zrealizowanie ujednoliconej autorskiej bazy wiedzy na temat struktury miasta Zabrze. Opracowanie zawiera między  innymi analizy  struktur: fizycznej, użytkowania terenu czy  zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury błękitno-niebieskiej i technicznej. Szczególną uwagę skupiono na przestrzeniach publicznych, przeprowadzono analizę ich struktury fizycznej, dostępności oraz analizę według założeń Kevina  Lyncha.

Na ekspozycji zobaczymy nie tylko modele fizyczne i cyfrowe, ale także modele rzeczywistości rozszerzonej wybranych przestrzeni publicznych miasta Zabrze oraz specjalny film z prezentacją studentów. Jak zapowiadają organizatorzy, modeli będzie można również doświadczać w domu, z wykorzystaniem aplikacji lub przez stronę www. Wernisaż odbędzie się 22 czerwca o godz. 11.00 w galerii Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, ale będzie można go oglądać także on-line na platformie YouTube (link do transmisji).

Cykl zajęć pod hasłem „Modele struktury miast” jest realizowany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej od 2018 roku w ramach przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne - struktura miasta” prowadzonego przez prof. dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Kamińskiego. Dotychczas  wykonano  analizy  miast  Górnośląskiego Związku  Metropolitalnego (2018), Bolonii (2019), Aachen (2020).Wystawa „Modele struktury miasta Zabrze” powstała w ramach międzynarodowego projektu ARCHEA we współpracy z urzędem miasta Zabrze. Patronat nad ekspozycją sprawuje śląski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, a towarzyszy jej specjalna publikacja „Modele struktury miasta Zabrze”.

Modele struktury miasta Zabrze

i

Autor: Archiwum Architektury

ZAPISZ SIĘ