Poznańska Ściana Zachodnia – wyniki konkursu Skyline Challenge

i

Autor: Archiwum Architektury Poznańska Ściana Zachodnia, proj. Klaudia Gołaszewska i Marek Grodzicki; II nagroda

Poznańska Ściana Zachodnia – wyniki konkursu Skyline Challenge

2019-07-02 19:37

Władze Poznania wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, politechniką i Uniwersytetem Artystycznym rozstrzygnęły ideowy konkurs na projekt lokalizacji wieżowców w centrum miasta.

Zadaniem konkursowym było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obszaru tzw. Poznańskiej Ściany Zachodniej, w obrębie ulic Roosevelta, Dąbrowskiego, Mickiewicza, Zeylanda, Święckickiego, Śniadeckich i Głogowskiej wraz  ze wskazaniem najlepszych lokalizacji dla budynków wysokich i wysokościowych. Do udziału zaproszeni zostali studenci Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Artystycznego.

Nadzór merytoryczny nad studentami politechniki sprawowały dr hab. inż. arch. Ewa Prusewicz-Sipińska oraz dr Agata Gawlak, a nad studentami uniwersytetu – dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja oraz dr Tomasz Piwiński. Celem konkursu było uzyskanie materiałów do dalszych plac planistycznych, dlatego uczestnicy musieli uwzględnić nie tylko wytyczne konserwatorskie, ale też m.in. sąsiedztwo strefy nalotów lotniska Ławica.

W skład jury weszli m.in. przedstawiciele urzędu miasta, obu uczelni i MTP: Piotr Sobczak (przewodniczący), Elżbieta Roeske, Tomasz Kobierski, Waldemar Kujawiak, Dariusz Kuźma, Mieczysław Kozaczko, Łukasz Mikuła, Miłosz Sura, Adam Kijowski, Karol Fiedor, Piotr Kostka, Joanna Bielawska-Pałczyńska i Magdalena Kostecka-Burek. Pula nagród wyniosła 7500 zł.

Pierwsze miejsce przyznano projektowi Kamila Ziółkowskiego i  Seweryna Trzyny za „atrakcyjną propozycję zagospodarowania styku zabudowy wysokiej od strony ulicy Roosevelta z zabudową zabytkową historycznej dzielnicy Jeżyce”. Główną nagrodę przyznaliśmy po długich obradach m.in. za kształtowanie nowoczesnego wizerunku Poznania od strony wyjścia zachodniego z dworca PKP i propagowanie terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich jako spuścizny po Wystawie PeWuKa. Czyli za próbę połączenia tradycji miejsca z nowoczesnymi światowymi standardami projektowania architektonicznego – mówiła podczas ogłoszenia wyników Magdalena Kostencka-Burek, zastępczyni dyrektora Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Drugie miejsce oraz Nagrodę Publiczności otrzymał zespół Klaudii Gołaszewskiej i Marka Grodzickiego z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Ich projekt, pod nazwą Zielone Targi MTP, to również część dyplomu magisterskiego prowadzonego pod kierunkiem Ewy i Stanisława Sipińskich. Młodzi architekci zaproponowali m.in. park spinający teren targów z pobliskimi placami, najwyższe budynki sytuując w miejscu hotelu Sheraton i akademika Jowita.

Trzecie miejsce przyznano Magdalenie Hegmit i Tomaszowi Grzegorczykowi, a wyróżnienia – Ewelinie Wolskiej, zespołowi Agnieszki Baszak, Bartłomieja Bruzdy, Aliny Celichowskiej, Anny Chojnackiej i Pawła Danielaka oraz Marcelemu Dudzie.

W ostatnim czasie władze miasta rozstrzygnęły też kilka innych konkursów, w tym na zagospodarowanie kąpieliska nad Jeziorem Maltańskim czy nową siedzibę Teatru Muzycznego. Od 2018 roku trwa przebudowa ulicy Święty Marcin według projektu Studia ADS, jedna z największych od lat inwestycji publicznych w Poznaniu.